ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 29 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано със Свършека на Века! С това послание Святият Дух ще те просвети, за да познаваш Святата граница на Христовото пълнолетие, както и да видиш сноповете от последната жетва на света, извършена от Архангел Михаил и Господните войнства!

Leave a Reply