ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 28 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Гедеон! С това послание Святият Дух ще утвърди сърцето ти, за да чуеш последната Златна Тръба, с която Църквата ще достигне пределната си мобилизация за последния сблъсък с духовете на умноженото беззаконие!

Leave a Reply