ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 26 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Господната Година! С това послание Святият Дух ще ти даде изобилен достъп до Портите на Небесния Ерусалим!

Leave a Reply