ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 22 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговата Вяра и Неговото Слово! Златото и Среброто на Месията ще те направят духовно богат на земята, а чрез тях Святият Дух ще ти даде достъп до всяко Божие благословение в Небесните места!

Leave a Reply