ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 21 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с радикалната Му заповед да не хвърляме Святото на кучетата, нито бисерите си пред свинете. С това послание Святият Дух ще изгради в сърцето ти Христовото Благочестие!

Leave a Reply