ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 20 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано със знамението на Легион в Гадаринската земя и неговата изява в последните дни на света, като дух на Антихрист, който е „лъжепророкът“, записан в Откровението на Йоан. С това послание Святият Дух съвършено ще защити сърцето ти от най-унищожителните измами и лукавства на дявола!

Вашият коментар