ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 18 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с изкупващото злострадание, на което са предадени Божиите свидетели. С това послание Святият Дух ще ти даде Силата да се съразпнеш със Спасителя и да преживееш в дело и действителност „Галатяни 2:20“!

Leave a Reply