ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 17 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с лъчите на ангелското благовестие. С това послание Святият Дух ще те изпълни с Вярата на Яков и ще ти даде да видиш отвореното Небе и Божиите ангели, оставили Святите си знамения по страниците на Свещеното Писание!

Leave a Reply