ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 15 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с рода на Елиаким, на когото принадлежат Господните обещания към Филаделфийската Църква, записани в Откровението на Йоан. С това послание Святият Дух ще те благослови с Ключа на Давид!

Leave a Reply