ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 14 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с очертанията на Неговия Дух, Образ и Пример! С това послание Святият Дух ще отвори очите ти, за да видиш най-страшния сблъсък в Евангелието. Сблъсъкът между слугуването и царуването.

Leave a Reply