ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 13 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговата Кръстна Смърт и надписа, поставен над Жертвата Господна от римския прокуратор Пилат Понтийски. С това послание Святият Дух ще ти даде да разбереш защо Божият Син прие образ на слуга, а Сатана измами много църкви с измамата на царуването.

Leave a Reply