ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 11 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с главния пророчески възглас към църквите на последното време! С това послание Святият Дух ще запали светилника ти и ще те утвърди да пребъдваш в някоя от петте разумни девици по Съвършената Воля на Младоженеца!

Leave a Reply