ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 10 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с познаването Му като Скъпоценен Камък от Хълма Сион! С това послание Святият Дух ще ти даде стремежа и силата да се изпълниш с ръста на Христовата пълнота и божественост, за да пребъдваш в Него като скъпоценен камък!

Leave a Reply