ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 8 ЧАСТ

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…“
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Чашата на Неговата Скръб, която Той изпи в Гетсиманската градина! С това послание Святият Дух ще те укрепи и подготви да издържиш на най-големия духовен натиск от дявола, за да бъдеш потвърден като победител в Исусовото Име!

Leave a Reply