ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 6 ЧАСТ

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…“
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с последния Му духовен Храм на Хълма Мория! С това послание Святият Дух ще те съгради в невидимата Църква на Христос, на която принадлежат обещанията на Завета, Славата в Небесния Ерусалим и царуването с Божия Син през Милениума!

Leave a Reply