ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 3 ЧАСТ

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…“
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Плодовете на Сърцето Му! Това послание ще те накара още повече да заобичаш Небесната Лоза на Бог Отец и да се изпълниш със Святия Дух на Христовото Плодородие!

Leave a Reply