ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 2 ЧАСТ

„И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…“
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Хълма на Божиите благословения и хълма на Божиите проклятия! Това послание ще те направи мъдър и благоразумен в следването и отстояването на Божията Съвършена Воля!

Leave a Reply