ДОЛИНАТА АХОР – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТКАТА В НЕБЕСНИТЕ МЕСТА

Братко мой! Аз не вярвам, че човешко сърце би останало безразлично, когато му говори Господарят на Сион. Аз не вярвам, че биха съществували толкова ненормални и извратени хора, които да виждат как ръката Господна се протяга към тях, а в същия момент те плюят в нея или повторно я пробождат с гвоздеите на всяка мерзост. Но било, че вярвам или не вярвам, такива човеци има и днес те са цялото изобилие на сатанинската люпилня, наречена Вавилон.
Аз ни най-малко не се притеснявам от противниците на благовестието, защото техният край е близък. Ни най-малко ме вълнува какво пише за мен в “християнските” медии на църквите. Болката в сърцето ми е друга. Болката ми е тази, че малките деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, нямат сила да се откажат от пътя на земните си учители. И по тази причина погибелта става наистина чудовище, което поглъща. Ето за такива малки Господ изпраща пророците Си. Ето за такива малки е нужно да се хранят със сгъстено мляко и мед, за да пораснат преди времето си. И ако и понякога да не могат да преглътнат дълбокото, то пак е по-добре да се задавиш със слово от Сион, отколкото да се оригваш след плюскане със свине и кучета.
Няма защо да ти казвам, че след стотици видения, които Господ ми е давал, видението с игрището на Живота разтърси силно сърцето ми. Нещо повече – разбрах колко е фатално някой да остави Словото на Бога като товар над сърцето си. Защото е Истина, че Словото тежи и често ни носи скръб и печал. Но е вярно и писаното за Исус от пророк Исайя:
“Той наистина понесе печалта ни, и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога, и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме…”  (Исайя 53:4-5) 
Разбираш ли тогава, че ако днес мнозина ти кажат:
“Не чети книгите на този човек! Духът на книгите му е много наскърбен!”
…то така дословно ще повторят писаното от пророка. Защото, колкото до мен, аз не бих се наскърбявал. Колкото до мен, аз бих казал всеки да отиде на мястото, което си заслужава. Но когато на сферите на Небето стои Един, Който дава Слънцето Си на злите и добрите, и излива Дъжда Си за праведните и неправедните, то ще смиря сърцето си и ще се оставя Той да ме води както Си поиска и накъдето Си поиска. Защото Бог работи чрез Словото Си. И ако в моето сърце живее Царят на Царете, така щото сърцето ми да е собственост на Исус, то и съдбата за такова сърце ще се разкрие в мъдростта на Соломоновите притчи:
“Сърцето на царя е в ръката на Господа като водни бразди; Той накъдето иска го обръща…” (Притчи 21:1) 
Ето така моят Господ и Бог обръща сърцето ми накъдето Си поиска. И аз Му благодаря за привилегията да се оставя, носен от великата река на Пророческия Дух. Тук искам да продължа с изявата на следващото видение, което Господ ми даде. Защото Той дойде към сърцето ми и ми каза:
“Дерзай, и укрепи сърцето си. Защото Аз няма да се спра, докато не извърша пълната съдба над Вавилон с Меча на Пророческия Дух. Защото този град на гордите и на тщеславните, днес преживява критичен момент и ти трябва да видиш в какво се състои самата криза. Само така ще ти станат ясни още по-дълбоките тайни на долината Ахор. А сега виж това…”
След думите на Господ аз получих видение в небесните места. Виждах как една огромна Светла Ръка се простря против тъмния облак, обвил земята. В краищата на самата Ръка, сиреч, на върховете на пръстите й, бяха събрани хиляди по хиляди Небесни ангели, държащи огнени мечове в ръцете си. Тогава огромната Светла Ръка се задвижи против тъмния облак, така, че върховете на огромните пръсти докоснаха облака. И милионите Небесни ангели влязоха в битка с милиони демони. Те изваждаха огнените си мечове и когато ги размахваха, ставаше така, че тъмният облак се отдръпваше и слизаше надолу. Самите демони не можеха да сторят нищо против въоръжените Господни ангели. Ето защо бяха обречени да отстъпват надолу и надолу. И тогава до мен се приближи Господ Исус, като ми каза:
“Забелязваш ли каква криза преживява Вавилон?”
“Господи, забелязах голямата Светла Ръка, която се простря против Вавилон, а на върховете на пръстите й видях строени много Небесни войнства. Но явно, че демоните на Вавилон не могат да противостоят на Божиите ангели, така щото Вавилон се отдръпва и отдръпва. Чудно ми е докога ще продължи това отстъпване на тъмния облак…”
А Господ Исус каза:
“Всичко, което виждаш тук, преди теб е видял и Пророк Йоан в “Откровението”. Защото онова, което сега виждат твоите очи, е реализацията на стиха:
“И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него…” (Откровение 12:7-9)
“А кога, Господи, започна тази война? И докога ще продължи?”
Тук Господ ми отговори:
“Забелязваш ли, че предводителят на небесните войнства е Архангел Михаил? Запомни това, защото тази война се води днес и Отец Ми е Този, Който я започна. Това е войната, предизвикана от Пророческия Дух на Отца. И Божиите слуги, пророците, между които си и ти, започнаха да поразяват Вавилон със Слово от Отца, така щото ефектът се пренесе в духовния свят. Сатана разбира, че идва краят на цялото му демонично творение по простата причина, че Вавилон вече е оголен и мнозина ще разберат, че началствата и властите му са във властта на тъмнината, а не във властта на Светлината. Понеже целият Вавилон се е уголемявал от плътски човеци, изповядващи една лукава троица. Троицата на финансовия просперитет, теологията и собствената праведност.
Зад финансовия просперитет винаги е стоял духът на Мамон. Зад теологията – духът на Езавел. А зад собствената праведност – духът на Корей. Но тези три духа понесоха твърде много поражения, за да останат да витаят из небесните места. И днес е времето, когато Отец Ми ще заповяда тяхното пълно съкрушаване.
Как мислиш тогава? Кой ще ги избави от неудобната ситуация да се изявят като земни духове, когато винаги са искали да изглеждат като небесни богове?
Виж писаното, защото то не може да се наруши. И големият змей непременно ще бъде свален с всичките си ангели. А този лукав противник на Бога винаги търси изход за лукавството си. Така Вавилон, миг преди да бъде напълно съкрушен, също ще промисли изход за положението си. Затова наблюдавай видението и нещата непременно ще ти се изяснят…”
Отново гледах на видението и така забелязах, че Светлата Ръка увеличи натиска си върху тъмния облак, като започна да го притиска към земята. И не просто го притисна, но от натиска на Божията ръка тъмният облак се вряза в една долина и остана там. В следващия миг изсред облака плъзнаха стотици хиляди демони, които като от струя на сгъстен въздух тръгнаха настрани и събаряха всичко, което се изпречеше пред погледа им. А Сатана, който беше буквално смачкан от натиска на Божията ръка, изкрещя в най-тъмната част на облака:
“Пригответе ми го! Нека да излезе вече!”
След думите му хиляди демони се шмугнаха надолу, така щото образуваха пропаст изпод долината. А от дълбочините на пропастта излезе звяр, на чието чело пишеше:
Махер-шалал-хаш-база* (тоест, “Тичай на корист, бързай на грабеж” )
В дясната си ръка звярът държеше верига, за която беше вързан дух. Този дух приличаше на своеобразен хибрид между свиня и куче, така щото главата му беше свинска, а краката кучешки. Тогава Сатана се приближи до уродливото животно, като му каза:
“Иди и подготви земята за моите знамения, защото синът ми скоро ще обладае всичките…”
Така звярът пусна от веригата си уродливото животно, а то, имащо подкрепата на стотици хиляди и милиони демони, тръгна да търси и мачка всяко място по земята, което би било белязано от Христовия кръст. Тогава Исус отново ми каза:
“Спомни си тук отново думите Ми за Архангел Михаил. А след това виж как Апостолът Ми Павел говори на всички ви, че Моето Пришествие ще бъде при Глас на Архангел и при Божия тръба. Колкото до Божията тръба, пророците на Отца Ми не от вчера я надуват. Но когато Словото ви говори за Глас на Архангел, то го прави, за да разберете, че е дошло времето именно на небесната битка и свалянето на Вавилон от поднебесните места на земята.
Виж тогава това уродливо животно със свинска глава и кучешки крака. Това е духът на Ахан. Това е духът, който е последното усилие на Сатана да измами живеещите по земята. Именно затова и на челото на звяра пише: Махер-шалал-хаш-база. Защото така звярът е пророчески запечатан от Словото, дадено на пророк Исайя. Защото звярът непременно ще е като един, който ще тича на корист и ще бърза на грабеж. А личният дух на звяра, който най-много ще способства за користолюбието в сърцата на човеците, е духът на Ахан. Сега става ли ти ясна цялата картина на нещата?”
“Да, Господи! Сега ми става ясно, че Сатана губи битката с Божиите пророци и е свален на земята от Небесните войнства на Архангел Михаил. За този Архангел е напълно библейско да е Небесната помощ на Божиите пророци, защото в “Книгата на пророк Даниил” друг Небесен пратеник каза на Божия пророк:
“Все пак, обаче, ще ти известя значението на това, което е написано в едно истинско писание, при все че няма кой да ми помага против тия князе, освен вашия княз Михаил…” (Даниил 10:21) 
И така виждам, Господи, че Михаил е князът на Божиите пророци, който в духовния свят върши онова, което те правят на земята…”
“Точно така е, момчето Ми. Защото днес е времето, когато се изпълнява писаното от пророк Даниила:
“И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се повдигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове…” (Даниил 12:1-3)
Ти обаче отново виж, че Вавилон е свален на земята и за дявола става много трудно да играе ролята на бог. Ето защо той ще заложи на плътската похот на човеците, за да измами цялата земя. И онзи, който ще осъществи сатанинските амбиции, е именно духът на Ахан. Защото това е духът на користолюбието. Духът, който кара човеците да тичат на корист и да бързат на грабеж. Духът, който измамва мнозинството на игрището на Живота, така щото мнозината тичат бързо, но не към Сион, а към користите на този свят. Чудно ли ти е тогава, че ангел Господен възвестява в “Откровението” именно резултата от активността на духа на Ахан.
Виж думите му, Стефане!”
Докато Господ говореше, в сърцето ми вече бяха изплували съвършено точните думи, отправени против Вавилон. Защото Божият ангел заявяваше против религиозното царство на дявола:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и Глас от Младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23) 
Тогава Исус продължи да ми говори, като казваше:
“Виждаш ли кои стават големците на земята? Виждаш ли на кои принадлежи последното време, миг преди Моето Пришествие?
Ако до вчера големците на земята са били лидерите и богаташите всред езичниците, то от активността на духа на Ахан нещата се променят. И тогава големци на земята стават търговците на Вавилон. И за да ти казва Словото, че чрез чародеянията на Вавилон биват измамени всичките народи, то е, понеже светът ще интерпретира жетвата на Вавилон, като жетва на Моята Църква. Понеже на Моите Аз казах:
“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух…” (Матея 28:19) 
А стихът от “Откровението” ти говори, че бяха измамени всички народи. Така разбираш истината, че един друг Исус, един друг дух и едно друго благовестие стават причина за най-голямата измама от създанието на света. Защото, кажи Ми, какво ще се случи, ако народите не се кръщават в Името на Отец, Сина и Духа, но в името на Мамон, Езавел, Корей и Ахан? Какво ще се случи с онези, които приемат за истина в сърцата си, че просперитетът и теологията са от Небето? Няма ли тези последни езичници, пожънати от Вавилон, да станат най-голямата корист за дявола?”
“Разбира се, че ще станат, Господи! За мен именно това е отстъплението на последните църкви. Понеже те оставиха Твоето учение и прегърнаха света. А духът на користолюбието облада сърцата им и ги измами. И те станаха досущ като Ахан, защото като взеха от богатствата на обречения свят, туриха ги в сърцата си и им се поклониха. Те твърде малко внимаваха на Твоето Слово и затова не забелязаха този уродлив дух с глава на свиня и крака на куче…”
“Нещо повече. Погледни на историята с Ахан и забележи, че той извърши греха си тайно, така щото никой да не го разбере. А днешните потомци на Ахан са стигнали до там, че вършат греха си явно и никак не се срамуват да показват вавилонската си дреха пред омаяните си поклонници. Това за какво ти говори?”
“Господи, това говори само за едно, а именно, че днес е времето, когато беззаконието се е умножило до такава степен, щото мнозина демонстрират мерзостта си, като я считат за собствената си правда. Мисля, че точно тях имаше предвид Апостол Петър, като заявяваше в посланието си:
“…наближаващи да получат заплатата на неправдата, люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия…” (II Петрово 2:13-14) 
Ако някой разкошества денем, то такъв го прави с недвусмисленото желание да го забележат и да му се възхитят. Такъв се има за праведен в собствените си очи и не го вълнуват никакви изобличения от Твоето Слово…”
Тук Исус продължи, като ми каза:
“Било, че едни ще бъдат изобличени, а други ще презрат Божия Глас, пак никой няма да избяга от съдбата си. Защото долината Ахор непременно ще бъде дял на всички користолюбци, а духът на Ахан – червей в сърцата им, който не умира и чийто огън не угасва. Затова нека онези, които са будни, да внимават на думите Ми. Защото Аз ви показах Ахан в Словото Си, но мнозина бяха толкова заети да се взират в благополучието си, щото пропуснаха да го видят. Виж сега атаките, които духът на Ахан ще предприеме срещу всички пастири на Господния народ. Защото само малцина ще превъзмогнат над неговото користолюбие…”
След последните думи на Исус видението се прекрати. И когато в пълна степен осъзнах думите на моя Господ, аз си дадох сметка, че това бяха думи за съдба. Това беше светло въже на Святия Дух, хвърлено от Небето, за да прибере малкия жив остатък от християни, които не допуснаха в сърцата си и умовете си никакви мисли за земни користи и земни печалби. Защото на всички тия Господ е Вечният Дял и Вечното богатство в Небето.
А сега нека премина към последната глава на тази книга, за да видиш как духът на Ахан извършва последното и най-унищожително коварство на Сатана – коварството на Махер-шалал-хаш-база – тичането на корист и бързането на грабеж, като главна доктрина и път на отстъпилите църкви.

Leave a Reply