ДОЛИНАТА АХОР – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! По Волята на Отца и чрез Благостта и Милостта на Неговия Син Исус Христос, в ръката ти попада книга, чието единствено предназначение е да те спаси от погибелта. Защото печатът на това последно време, в което живеем, е именно погибелта. Тази погибел, която като шумящо море е отворила ненаситната си паст и така поглъща живота на много човеци. Жертвите на тази погибел никога не искат да вдигнат главите си и да погледнат нагоре. Жертвите на тази погибел са така хипнотизирани от света и светското, щото до последно очите им ще останат впити в жалките страсти на суетните панаири. Никой от жертвите и пленниците на погибелта няма да види, че Сърцето на Небесният Отец кърви. Никой няма да види как Бащата страда и жалее за погубването на синовете Си. Никой няма да види как от Небето Този Милостив и Благодатен Отец е пуснал въжета и връзки на Вечна Любов, та да опази малцината, които все още Го обичат. Ето такова въже и връзка на Вечна Любов ще бъде тази книга. И ти ще бъдеш блажен и щастлив, ако престанеш да задаваш въпросите, с които всички обречени удавници в морето на светската погибел се противят на Спасението от Пророческия Дух.
Защото удавниците всякога искат да бъдат спасявани от удавници като тях. Те не могат да размислят, нито да проумеят, че Господ Исус е Спасител, а не удавник. Те не искат да разберат, че ако дяволът дърпа човека надолу с всякакво извратено тълкуване и прочит на Словото, то Исус ще спаси същия този човек с друго тълкуване и друг прочит. И понеже никога Спасителят няма да стане удавник, нито ще се потопи във вълните на света, то и затова давещите се всред вълните няма да Го познаят, докато не разберат, че не Той, а те трябва да се променят. Защото Той не плува в морето, а върви над морето. Той не създава вълните и бурята. Той ги спира и укротява. Той не заповяда на човеците да ходят след човеци. Той заповяда да тръгнем след Него. За съжаление мнозината предпочетоха мръсния пример на човеци пред Светлия Пример на Бога. Съдбата от човеци пред съдбата от Бога. Точно тогава дойде погибелта на светския дух. Тя отвори ненаситната си паст и започна да гълта всичко, което й попадне пред очите. Едни осъзнаха, че са погълнати от нея и започнаха да викат към Бога на Спасението си. Те бяха точно като пророк Йон във вътрешността на чудовището. Те осъзнаха, че в мига, когато са се отказали да вършат Божията Воля, морето е вдигнало вълните си и светът похотите си, за да ги погълне най-силната власт на дявола. Тогава Бог чу гласа им и плача им. И като препаса със Сила и Небесно помазание слугите Си, протегна ръка от Небето, за да ги спаси.
Но другите?… Какво стана с другите? Какво стана с онези, които бяха погълнати от светския дух и не пожелаха да извикат за помощ? Какво стана с онези, които се имаха за праведни в собствените си очи и продължаваха да живеят със самочувствието на спасени и благословени?
Нито повече, нито по-малко – дяволът започна да ги приобщава към собствената си духовна плът, която Словото ти открива като блудницата Вавилон. Отровните стомашни сокове на демоничния търбух влязоха в сърцата на Божиите отстъпници, за да извършат всичката съдба, която Божието Слово е видяло, че ще извършат. И аз не ти говоря всичко това, като един, който дъвче молива си или си смуче пръстите, за да измисли някакво слово.
Не, братко мой! Защото всичко, за което ти говоря, беше видение от Бога към сърцето ми. Видение, което ме остави без дъх, защото главни участници в него бяха Ужасът и Лудостта.
Ужасът – да предпочетеш пътя към ада, вместо Пътя към Сион!
Лудостта – да се опитваш да вместиш Божиите пророци в рамките на човешки догми и доктрини.
Ето така Ужасът и Лудостта бяха челюстите на погибелта, за която ти говоря тук. Ужас и Лудост, които живеят в света и никога няма да напуснат света, защото той им е предаден за владение. Ужас и Лудост, които ще станат за теб напълно ясни и разкрити, ако имаш ревността и смирението да прочетеш тази книга. Защото тя ще е по-различна от всички други книги, които съм писал. Тя ще е Камък от Сион, с който Сам Господ Исус ще порази челюстите на светския дух, за да извади пленниците и жертвите. Колкото до онези, които в любов по света слязат още по-надолу, в самия стомах и черва на погибелта, и не поискат да се покаят за злите си дела, то можеш да бъдеш сигурен, че такива са посочени за беззаконието си още от преди създанието на света, а днес е времето на неговото изпълнение. Такива завинаги ще бъдат свързани със стомаха и червата на погибелта и зловонният дъх от сърцата им непременно ще свидетелства за мястото, където пребъдват. Защото това ще е дъхът на долината Ахор. Дъх на онзи нечист дух, който облада Ахан, така че този човек се върна назад, докато Божият народ вървеше напред. Тогава Бог направи душата на Ахан да бъде залята от силните води на Червеното море. И той намери смъртта си именно в стомаха на погибелта. Но за всичко това ще говоря на нужното място в тази книга. А сега нека те направя свидетел на видението, с което моят Господ изля над сърцето ми Небесното Си Масло, за да имам силата да напиша това пророческо слово.
Бъди благословен и нека светлото въже на Пророческия Дух те измъкне от Ужаса и Лудостта! За да намериш Мира и Правдата! Амин и Амин!

Leave a Reply