АЛФАТА И ОМЕГАТА II – НАЧАЛО

ВИДЕНИЕ ЗА ДОКОСВАНЕТО ОТ АЛФАТА И ОМЕГАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
С дълбоко благоговение и трепет от могъщата изява на моя Господ, аз отново приклоних сърцето си към Него. Защото горе, в Залата на Времената и Съдбите, стояха неизявени и неразкрити още седем духовни пролома на Святия Дух. Аз не зная дали ти разбираш колко съдбоносна за всички нас е тази последна изява на нашият Господ Исус. Изявата Му като Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят. Но сега искам да знаеш, че всеки пролом от Небето до земята е като едно от твърде великите чудеса, сътворени от Божията Сила. А когато това са проломите, които правят явни Времената и Съдбите на Святия Дух, то тогава наистина не ни остава друго, освен всеки от нас да намери духовния пролом, даден му от Бога, в който да се закрепи и въздигне с вяра в Исус.
Останал под въздействието на първите седем пролома, аз твърде силно ревнувах за останалите. Нещо повече – дори не исках да правя пауза в божествените видения и откровения. Но, така или иначе, Господ заповяда на сърцето ми тази пауза. Не заради мен, но заради дълбокото духовно значение на Божиите Времена и Съдби. Значение, което трябва да бъде разбрано и осмислено от всички, които слушат Гласа на Бог и Му се покоряват. А за подобно разбиране е нужно време. Така, след две седмици на очакване, аз отново застанах на молитва пред моя Господ, като Му казвах:
“Исусе! Сърцето ми чака и жадува за Теб. Моля Те, издигни ме при Себе Си! За да ми говориш за останалите духовни проломи. Защото всичките Божии чеда очакват изявата Ти като Алфа и Омега. Изява, с която Ти ще докоснеш сърцата им по твърде могъщ начин…”
Когато Господ ми дава думи в сърцето, с които да Му се моля, аз вече зная, че Той е на път да дойде. Така и сега сърцето ми отново почувства благодатния допир от ръцете Му.
И ето, че Господ вече говореше на духа ми, като казваше:
“Аз непременно ще те издигна при Себе Си. За да говоря на Божието домочадие относно останалите духовни проломи. Но сега наистина искам да потвърдя в сърцето ти, че докосването от Алфата и Омегата е твърде могъщо. Нещо, за което и ти Ми се помоли…”
След тези Свои думи Господ постави ръцете Си върху главата ми, а през целия ми дух премина присъствие, което никак не можех да обясня. Това присъствие ме накара да погледна на разговора си с Исус по нов, по-особен начин. Аз стоях в стаята си и седях пред компютъра си, когато осъзнах, че всичко в тоя миг ми е твърде познато. Музиката, която слушах, начинът, по който стоях седнал пред бюрото си, та дори и духането на вятъра през прозореца ми се сториха свръхреални. Като спомен от нещо, което вече съм преживявал, ако и то да се случваше в самия момент на възприятията ми. Това ме накара да кажа на Исус:
“Господи мой! Какво стори със сърцето ми, та през мен да премине това необяснимо присъствие? Та ето, аз сега говоря с Теб, а сякаш, че нещата и най-вече – времето на Твоето докосване – аз вече съм го преживял. И ето – мога със сигурност да потвърдя, че подобни състояния са идвали често в сърцето ми.
Но какво е това присъствие, Исусе? Какво е това докосване, при което за един кратък миг всичко около нас ни се струва вече преживяно?”
В отговор на думите ми Исус отговори, като ми казваше:
“Нали искаше да потвърдя в сърцето ти, че докосването от Алфата и Омегата е твърде могъщо?
Ето това и сторих. Защото те докоснах с Моя поглед върху живота ти. И понеже Аз съм видял началото и краят на живота ти, то и затова в мига на докосването сърцето ти усети самия поглед на Алфата и Омегата. Именно този поглед те накара да считаш, че всичко около теб веднъж вече е видяно и преживяно…”
Мъдрите думи на моя Господ ме накараха отново да Го попитам:
“Господи мой! Да разбирам ли, че именно така Ти докосваш сърцата на твърде много човеци?
Понеже аз съм имал подобни преживявания още във времето на моето юношество, когато не Те познавах, нито вярвах в Тебе…”
В отговор на въпроса ми Исус докосна отново главата ми, като каза:
“В началото на тази книга, когато те въздигнах в Залата на Божиите Времена и Съдби, ти видя всичките духовни проломи отгоре, откъм Небето. Но сега искам да ги видиш и отдолу, откъм земята. Защото така непременно ще разбереш и докосването, с което Алфата и Омегата оставя скрити духовни послания в сърцата на много човеци…”
След тези последни думи на Исус пред очите ми се появи видение. И ето, че аз наистина виждах духовните проломи на Божиите Времена, които се спускаха по земята. Те не стояха статични при своето спускане, но се движеха по самата земя, на изток и на запад, на север и на юг, сякаш че това бяха торнада, каквито често съм гледал по “Discovery Channel”. А там, всред самите Божиите проломи, сърцето ми видя множества от човеци. Всеки човек ходеше със съдбата си в отреденото му от Бога време. Но ето, че при обикалянето на Божиите проломи се случваше те за миг да докоснат сърцето на един или друг човек. И при самото докосване на сърцата от Божия пролом, те блясваха за миг, като искри, а след това мигновено угасваха. Докато извръщах главата си, за да говоря на моя Господ, Той вече ми казваше:
“Забеляза ли как при докосването от Божиите проломи сърцата за миг заблестяват?”
“Да, Исусе! Но след това угасват…”
“Така е! Но ти помисли какво се случва със сърцата в мига на самия проблясък?”
“О, Господи мой! Така, най-вероятно, ги докосваш Ти, Който Си Алфата и Омегата. И на всеки от тия човеци проблясъкът в сърцето му е като състояние, което той мисли, че вече е преживял или видял веднъж. Но истината е, че духът му е уловил Твоя поглед, погледът на Алфата и Омегата…”
В отговор на думите ми Исус отново каза:
“Милиони хора се докосват до проломите на Божиите Времена и Съдби, и пак не искат да влязат в тях. Милиони хора са предмет на Божията Милост и дълготърпение, и пак не довеждат сърцата си до покаяние и необратима промяна. И знаеш ли защо?
Именно по причина на това, че малцина искат да платят цената, та да извисят човеците в самите проломи на Святия Дух. Понеже мнозина служители от църковните си амвони са обърнали Божиите Времена и Съдби в история и теология, а не в настояще и бъдеще.
А къде бяхте, когато трябваше да видите, че Святият Дух, изпратен от небесата, носи в проломите Си Божиите Времена и Божиите Съдби? Къде бяхте, когато докосвах сърцата ви, та да паднете на молитва и да търсите не просто докосването, но изпълването със Святия Дух и въздигането при Мене? Къде бяхте, когато трябваше да проумеете думите Ми в Евангелието:
“Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син…” (Йоан 5:26-27) 
И ако езичниците на тоя свят и до днес наричат съдбоносното докосване от Алфата и Омегата “dеjа vu”, сиреч, “вече видяно”, то така ли ще го наричате вие? Не разбирате ли, че вече живеете в скончанието на Времената, когато ще настъпи свършекът? Не проумявате ли, че ако духовните проломи на Божието Време докосват сърцата ви, то не е, за да се чудите на “вече видяното”, но по-скоро да влезете в тия проломи и сърцата ви да се извисят при Мене?
Ето, Аз ще дам на слугата Си Небесни видения с останалите проломи на Божиите Времена и Съдби. За да докосна сърцата ви не с “вече видяното”, но с вече разбраното, което става Дух и Живот за духа и живота ви! Блажени тия, които вече видели, Ме последват, за да разберат! Блажени тия, които вече разбрали, Ме послушат, за да живеят! Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, все още говоря и не млъквам!”

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s