ЛЕГИОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СТРЪМНИНАТА НА УМНОЖЕНОТО БЕЗЗАКОНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Едно желание изгаря сърцето ми повече от всички други желания, и то е Господ Исус Христос час по-скоро да се върне в Пришествието Си. Понеже нечестието на този свят толкова се е сгъстило, щото за Верните на Спасителя е дошло времето на най-страшното угнетение. Угнетението да гледат и виждат, че делата на блудницата Вавилон до едно се вършат “в Името на Исус”. А от подобна мерзост наистина много боли. Защото ти се иска да оплачеш онова безпътно поколение, което при все, че чете Новия Завет, никак не иска да се уподоби в Образа на Божия Син, нито да върши Делата Му.
Какво ги успокоява, че да са толкова дързостни в поклоните си пред дявола? Или как да си обясниш магнетизма, с който привличат към себе си хиляди по хиляди?
Истината, братко мой, е скрита в човешката природа, която е научена от греха винаги да търси най-малкото съпротивление, свързано с най-малките усилия. Самият егоизъм обича да пришпорва мислите в онези територии, където се чувства сигурен и защитен. Той напълно отхвърля Святите думи на Господ, свързани с нашето себеотричане и вдигане на кръста ни, понеже кръстът е място, където егоизмът би умрял. Той категорично отказва да върви нагоре с Исус по пътеките на Святостта, но предпочита местата, където е многолюдно и където мнозина споделят осъждението. Тъй де – споделено осъждение се понася много по-леко и даже хич не се усеща. Има някаква “сигурност” да не си сам сред хулителите, опозорителите и разпъващите Божия Син. Има някакъв “кураж” да изповядваш един друг “Исус”, който няма нищо напротив да ти даде всичкия просперитет и кариеризъм на земята, а след тях и всичката Слава на небесата. Има някакъв чуден “гъдел” да слушаш как шоуменът от амвона те залива с епитети, сравнения и обещания, а възгласите “Амин” и “Алелуя” трещят като фойерверки на Нова година. Има някакво неописуемо удоволствие, когато супер-проповедникът от Америка, написал книги-бестселъри, те убеждава, че неговият “Исус” има специален план за теб, и ти ще научиш подробностите за този план, като се изръсиш пред църковните търговци и закупиш последната му книга.
“Ето, гледай мен! Аз успях, а това значи, че и ти ще успееш! Каквото той направи за мен, ще го направи и за теб! Затова стисни сега здраво дарението си и направи добрата изповед на вяра! О, алелуя, алелуя, алелуя!”
Едва ли за искрено и просветено сърце би имало по-непоносима гледка от тази – да гледа как една свиня точи от амвона религиозните си лиги, а поклонниците й хващат лигите й и мажат с тях главите си, за да се намерят “помазани” от “помазаника”. Но това се е случвало, случва се и ще се случва, докато измамените, които искат да бъдат мамени, последват свинята в неизменимата й сетнина от Бога.
В тази последна книга на Божия пророк ти разбра, че Евангелието на Господ Исус Христос има един последен прочит, който не е прочит от “вчера” или “днес”, но прочит “до века”, прочит от Вечността. Против този прочит дяволът е впрегнал най-силните си демони, за да може онази тайна, беззаконието, да не стане явна на света. Но било, че Сатана ще хвърли против ладията на Святия Дух четирите си ветрища, или ще закорави цяло едно църковно поколение против свидетелствата на един Божий пророк, пак това никак не притеснява Вечния Съдия, нито ще Го отвърне от намерението Му. А намерението Му е такова, щото да бъдат осъдени всички, които мразят Правдата Му, и нямат непоколебим дух за Образа Му и Примера Му. Именно духът на лъжепророка, който е Легион на последното време, е съвършеният гарант, че на Сватбата на Агнето няма да се яви никой от религиозните нечестивци, понеже такива ще бъдат убити от собственото си безумие и от връзките на чудовищните си компромиси, които са направили със Святостта и Делото на Господ Исус Христос.
Без значение, че такива като анонимни плъхове ще наскачат, за да душат и следят кога ще имат достъп до тази книга, за да си я изтеглят от Интернет – те ще бъдат осъдени, дори и с нейния прочит.
Без значение, че масово ще започнат да пускат електронни писма до този или онзи теологически “експерт”, за да се даде нужния църковен отпор на поредния “буламач” от Главчев, пак аз оставам с мир от Бога в сърцето си, защото сетнината на тези безумци отдавна е записана и изречена от Съдията.
Без значение, че в отговор на прободеното си от Меча сърце, духът на лъжепророка ще започне с още по-голяма ярост да унищожава и изгаря книгите ми, пак аз ще се възрадвам в Спасението, което върши моят Господ. Понеже, ако и да ме е предал на привременно злострадание и религиозна тъмница, все някога злото ще се прекрати и тъмницата ще свърши. Чашата ще се изпие и допуснатото от Отца ще приключи.
А после? После, братко мой, ще дойде смяната на местата. Защото всички онези свине в Гадаринската земя, върху които наскачаха бесовете на Легиона, не останаха кротко да си пасат, нито да се радват на безметежно щастие. В тях вече имаше бесове, които непременно ще ги тласнат, за да се срещнат с господаря си. А ако вярваш в обещанието на Исус че “небе и земя ще преминат, но Моите думи няма да преминат”, то това трябва да ти покаже, че дните на Легион са преброени. И не просто дните на лъжепророка, но времето за всичките му лъжехристи и беззаконници, силни да съблазняват с търговия, и да засеняват с лукавство. Твърде ужасна ще бъде сетнината на тези последни дяволски съблазнители, за които в “Евангелието на Марк” е записано:
“И нечистите духове излязоха (от света) и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото…” (Марк 5:13) 
Искам да видиш тук онази важна подробност, за която загатнах още в началото на тази глава. Защото стихът ти казва, че свинете се спуснаха “по стръмнината в езерото”. Това, братко мой, е инерция на беззаконието, скорост на падението, която става толкова по-страшна, колкото по-голяма е стръмнината. А аз вече ти казах, че човешкият егоизъм обича линията на най-малкото съпротивление. Помисли тогава и ми кажи:
Кога нозете ти усещат съпротивление? Когато вървиш нагоре или когато слизаш надолу? Не ти ли подсказва самият разум, че при слизането надолу съпротивление няма? Но ако съпротивлението липсва, то не е ли заместено от катастрофално политане към ада? Или как би прочел и изтълкувал мъдрия стих от “Притчите”, който гласи:
“За разумния пътят на живота върви нагоре, за да се отклони от ада долу…” (Притчи 15:24) 
Нима има разум в това да довериш сърцето си на лъжепророк, който е станал мултимилионер от търговия с Исус Христовото, когато е стъпкал с беззаконните си нозе Святия божествен принцип:
“Даром сте приели – даром давайте!”
Нима има мъдрост в това – да сложиш знак за равенство между търговеца и Святият Господ и Бог на душите ни, Който призовава всички ни с думите от “Откровението”:
“Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота…” (Откровение 21:6) 
И ако Исус, с всичкия Си възможен Авторитет и Небесно могъщество дава на жадния даром от Извора на Живота, то кои са онези религиозни свине, които ще дръзнат да се напечелят със сребърници от Мамон, без да мислят за сетнината си? Ами ако досега не си ги видял в тази книга, то значи, че пред погледа на сърцето ти е стояла една голяма люспа на змийското лукавство, с която ще останеш сляп до века. Но ако наистина Христос те е докоснал с пророческото послание на тази книга, то се приготви да видиш и покъртителния край на свинете във видението, което предстои. Понеже това е видението със стръмнината на умноженото беззаконие.
И така, братко мой, аз все така оставах в Присъствието на Исус и в Духа на това пророчество, когато Той започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Помниш ли книгата, с която започна Моето Лично водителство към сърцето ти?”
“О, Исусе! Аз никога няма да забравя как преди тринадесет години Ти ме посети, за да дадеш бич на слугата Си и той да го стовари върху търговците в Храма…”
Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи с друг въпрос:
“А ако тогава – в началото – бях за теб Алфа, то сега в края не съм ли Омега? Не трябва ли Алфата да се събере с Омегата, Първият с Последният, и началото на Моето водителство към теб с края? Чудно ли ти е тогава, че Господ остави за самия край книгата, която поразява дявола, както никоя друга? Или нека те попитам така:
Какво би бил дяволът без да се ползва от услугите на лъжепророка? Би ли съществувала тази проклета религиозна система, наречена Вавилон, ако нямаше дух на заслепяване и на най-страшна измама, който да действа сред Божиите отстъпници? Би ли напълнила блудницата чашата си с всичките гнусотии и нечистотии от собственото си блудство, ако духът на лъжепророка не я мамеше, че е Божия, единствена и избрана? Биха ли разменили вярващите блаженствата на Небето за сребърниците на Мамон, ако не бяха свинете, които да ги измамят и съблазнят? Биха ли разменили гладните и жадните за Правдата Духа на мъдрост и на откровение за кариеризма на Езавелината теология, ако не бяха свинете, които да ги съблазнят? Биха ли разменили църковните водачи Христовото слугуване с първенствуването на Диотреф, ако отново не бяха свинете, които да ги съблазнят?
Сега разбираш ли, слуго Мой, че от това умножено беззаконие наистина се е образувала твърде страшна стръмнина, която води до огненото езеро? И какво повече да ти кажа, освен да те заведа при стръмнината в Гадаринската земя, за да видиш това с очите си и да го запишеш като предупреждение за Званите, Избраните и Верните?”
След последните Си думи Господ ме прегърна с Десницата Си, като ме възведе при самата стръмнина. И ето, че аз виждах онова огромно стадо свине, които пасяха на стръмнината, но все още не падаха в езерото, понеже Исус не беше дал знак на бесовете да подействат в тях. Така, застанал над самата стръмнина с мен, на Канарата на Духа Си, Господ простря Десницата Си към стадото свине, като им казваше:
“Не всеки, който Ми вика Господи, Господи, ще влезе в Царството Ми, но онзи, който върши Волята на Отца Ми!
Ето, явявам ви Неговата Воля:
Обърнете се с покаяние, и погледнете нагоре, към Мене! Понеже трябва да извървите цялата тази стръмнина обратно нагоре, до самия й връх, а оттам да скочите в Облака на Божията Слава, за да бъдете свидетели на Всемогъщия, Негови жертвени юнци и ходатаи за людете Му!”
Чули Гласа Господен, свинете повдигнаха зурлите си, като се опитаха да се обърнат и погледнат нагоре. Но тогава духовете в тях ги накараха недоволно да започнат да грухтят, като заравяха нозете си в пръстта и не искаха да изпълнят Волята на Отца, нито да се покорят на думите на Исус. А това накара Господ да изпълни Гласа Си с Гняв и отново да им каже:
“Отец Ми, Любящият и Милостивият, дотолкова обикна света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има Вечен Живот! Давайте и вие, както дава Отец Ми, защото такава е Свещената Му Воля! Направете ръцете си даващи и сърцата си жертвоготовни, за да се уподобите в Благодатния Образ на Неговия Син! Понеже никой няма по-голяма любов от тази – да даде живота си за ближните!”
Чули и тези думи на Исус свинете заквичаха в бунт и безумие. И като наведоха главите си, започнаха да рият с тях в пръстта, понеже никак не понасяха благодатните думи на Царя. А тогава отсред зурлите им започнаха да текат лиги, които се събираха подобно на потоци в хлъзгави улеи. И цялата лигава гнусота започна да се размазва по стръмнината, правейки пръстта твърде гнусна и хлъзгава. А квиченето вече се превръщаше в неописуем свински вой, когато Гневният Глас на Исус се превърна в гръм и страшен тътен. И Той, с мълния от устните Си, ме докосна с двете Си ръце, като не просто викаше, но разтърсваше стръмнината на Гадаринската земя:
“Не търсете безумни оправдания пред Лицето Ми за търговията си! Защото Аз и Отец Ми издигнахме слуга, който дава даром и свидетелства за Нас! И сега мълнията на Вечния Съдия търси място за промяна в осквернените ви от търговия зурли! Приемете Небесната Ми Светлина, за да бъдете изобличени и наказани днес, а не в Деня на Страшния Съд! Станете жертвени юнци на Небето, а не угоени свине на земята! Раздайте неправедните си богатства на сиромасите и си спечелете кесии, които не овехтяват!”
В едно с думите на Исус, мълнията се стрелна и размножи, като всеки от лъчите й се опитваше да влезе през зурлите на свинете. Но те с върховен вой и най-отвратително квичене заявяваха на Спасителя, че е “дявол” и говори от лукавия. А моят Господ, Чиито очи бяха станали огнени пламъци, вече ми казваше:
“Запомни това видение! Защото пророческите свидетелства от Хълма Мория, които ти дадох през годините на всичкото ти слугуване, ще имат съдбата да обиколят като мълнии земята, тъй щото непременно ще се забият в мръсните зурли на свинете. И те всички до един ще похулят Бога на Благодатта и Спасението, поради бесовете на Легион, които обладаха сърцата им. А тогава ще се случи ето това, слуго Мой…”
В следващия миг Исус извади Жезъла отсред мантията Си. И като го простря против свинете в Гадаринската земя, извика с твърде могъщ и разтърсващ Глас:
“Нека хлъзгавите улеи на търговския дух подхлъзнат тези Мои врагове до дъното на пъкъла, и до вълните на огненото езеро! Нека всяка свиня, освен себе си, да завлече в свинската си проклетия и тези, които й вярват, и я угояват! Нека Мечът Ми, излъскан против нечестивите – за грях, за Правда и за съдба – да порази целият род на Вавилон със съдбите на Гнева Ми!
Аз няма още много да говоря, защото направих Моите повече от победители! И те никога няма да хвърлят бисерите си пред свинете, нито ще разменят Светлината на Ерусалимските Порти за гнусните палати на лъжепророка!
Вижте съдбата на Легион и свинете му, люде Мои! И никак да не преставате да бъдете благоухание пред Лицето Ми! Защото със слугуването на един жертвен юнец на Небето вашият Господ е силен да осъди всичките угоени свине на земята! Колко повече – когато до юнеца Ми застанат всички останали юнци, които Отец Ми е утвърдил за Славата на Сина Си!”
След последните думи на моя Господ и Цар, мълнията Му разтресе стръмнината. И свинете, като се подхлъзнаха в хлъзгавите улеи на собствените си лиги, с диво квичене и страшен вой паднаха в езерото. И самата Господна мълния, като ги върза в обща мрежа, издири отсред сърцата им всичките им поклонници, които бяха повлечени след тях – в тяхното падение и вечна проклетия от Бога. А когато видението приключи, Исус отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Тази пророческа книга ще остане паметна за Моите чеда! Тя ще бъде наречена “най-спасително въже от Сион за всичките Сионови пленници” и чрез нея Аз ще извърша съдби на възвръщане и покаяние!
Блажен си, че устоя на дяволската ярост, и прие да пострадаш за Името Ми! Твоят Господар и Приятел няма никога да забрави това, но ще изсипе всичките блаженства на Сион в сърцето ти! А сега бъди загърнат в Моя Мир! И нека се възстанови здравето ти, силата ти и да получиш всичките Небесни благословения, които заслужи в покорство и смирение пред очите Ми!
Аз, Вечният Съдия от Сион, поразих с двуострия Меч от устата Си духа на лъжепророка, който е Легионът на последното време! Блажени всички, които Ме вярват, за да дарят любовта и благата си на жертвения юнец на Небето, като напълно презрат и се погнусят от угоените свине на лъжепророка!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply