ЛЕГИОН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Ревността, с която моят Господ изговори думите Си, запали сърцето ми, тъй щото всичките ми помисли се разгоряха пред Него. И тогава, като погледнах назад – към изминатия дълъг път, си дадох сметка колко правдив и истинен беше Гласът на Спасителя. Защото за петнадесет години твърде много Свято Слово се даде на кучетата, и доволно много бисери се хвърлиха пред свинете. А от тази суета на суетите нито кучетата станаха нещо повече от кучета, нито свинете престанаха да бъдат свине. Тъкмо обратното – кучетата се закоравиха докрай в кучешкото си битие, за да лижат бълвоча, който им се проповядва, а свинете не просто, че останаха в калта на тинята, но с шумно грухтене и непоносимо квичене започнаха да се въргалят във възможно най-гнусните сатанински трактовки за Спасение от Бога. И като си помисля колко много усилия струваше на служение “Мория” разпространението само на една написана книга, при положение, че отделната бройка се печата, сгъва и подвързва ръчно, то сам можеш да си представиш болката, която ни струваше всяка достигнала до нас информация, че някъде някой е скъсал, изгорил или по всякакъв начин унищожил книги-дарове.
Всъщност – нищо ново под слънцето за смахнатия дявол, лишен от разум, но велик да насилства. От огнените пещи на древния Навуходоносор, та и до днес, той си обича огъня, с който да изпепелява Божии свидетелства и да опожарява човешки съвести. Сякаш, че на претъпканите книжни пазари се свърши отровата на старовременната змия, та посегнаха да опожарят труда на един Божий слуга, чийто единствен смисъл на живот беше да свидетелства за Святото Име на Исус. Сякаш че книгите, пълни с източен вятър и Авадонска помия престанаха да бъдат проблем за всеведущите по Свещеното Писание, а астролозите, нумеролозите, окултистите, екстрасенсите, шаманите, спиритистите и врачките станаха бели кахъри за църковните общества. “Да унищожим преди всичко влиянието на тоя Главчев, защото той най-много пречи!” – си казваха доктринално подкованите църковни величия, без дори да си направят труда да прочетат и едно пророческо видение, за да разберат, че Господ избира и посочва слуги по Сърцето Си, а не с дипломи от библейски институти за завършена блудкава теология. Затова нека запомнят думите ми, които ще напиша по-долу, а после да скъсат и тази книга, за да спазят вече петнадесетгодишната традиция по поругаването и опозоряването ми.
Без всякакво съмнение – вие унищожихте себе си, радетели за спокойствието на дявола! Затова се пригответе за Деня, Часа и Мига, когато ще застанете пред Вечния Съдия, за да отговаряте пред Него за делата си! Защото в онзи миг на осъждането ви вие по нищо няма да се различавате от изродите на “Светата инквизиция”, ако ще не с хиляда, а с десет хиляди цитата от Свещеното Писание да сте маскирали мерзостта на запустението си. Понеже във всеки от вас ще пищи по един инквизитор, изцапал ръцете си с проливането на невинна кръв. И при все, че в Съдния Ден ще дръзнете да се оправдаете пред Святостта на Вечния Съдия, пак само един стих от посланието на един от Апостолите Му ще ви осъди, върже и запокити във вечната проклетия с правдивите думи, които гласят:
“Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи…” (Яков 5:6) 
А ако е имал причина Христос да не ви се противи, то тя е била тази, че е оставил Гнева Си да се натрупа като пламенен вулкан, готов да изригне. Защото след изригването на подобен вулкан потоците от лава винаги образуват огнено езеро. А в същото онова време, когато сте били оставени да вършите мерзостите на запустението, един предрешен дявол, маскиран да изглежда като бог, е отрупал живота ви с подаръчета и користи, за да заглуши гласа на вече опустошената ви съвест, и да я подмени с кодекса на страшните си беззакония. Понеже вие вече не можете да му върнете нито щедрите дарения, нито изконсумираните екскурзии до лъскавите “съживителни” конференции, нито новите си апартаменти, обзаведени по западен каталог, нито мощните ви автомобили, нито каквото и да било от благата на земята. А и да бихте могли да ги върнете, дяволът няма да ги приеме обратно. Защото в тъмнината, където отивате, няма пари, няма блага, няма коли, няма къщи, няма банки, няма амвони, няма конференции, няма свръхдози, няма микрофони, няма концерти, няма кикотене, няма алилуйстване, няма аминосване. В тъмнината на огнения пъкъл има само едно страшно очакване на Съд, който ще се случи в края на времето, миг преди Отец да даде Обновлението на всичко.
А да ви позволи ли маскираният дявол да мислите за края на времето, когато неговата погубителна сила е днес и сега? Да допусне ли в мухлясалите ви от доктрини събрания да проблеснат думи като “сетнина” и “покаяние”? Няма ли той да ви подхвърля от конференция на конференция, от превъзнасяне към превъзнасяне, от пируване към пируване, от пиянство към пиянство, и от блудство към блудство? Няма ли да ви омотае с връзки от постоянни компромиси и така да стегне вратовете ви, щото примката ви досущ да заприлича на въжето на Юда Искариотски? Ще се напълнят ли някога очите ви от гледане? Ще се наситят ли някога ушите ви от слушане? Ще се изцели ли крастата от ръцете ви, с чието непрестанно дращене финансовият просперитет ви стана фалшива основа за богослужение? Аз наистина горчиво ви окайвам, защото сте изгубено поколение, за което няма развиделяване до века. Понеже не друг, но Сам Отец е заповядал заблудата да действа между вас, за да повярвате лъжа и да бъдете предмет на Неговия Яростен Гняв. И като зная, че помазанието на тази книга ще бъде тежко като планина, ще продължа да въртя Меча Господен и да направя още по-широк пролома за Христовата Светлина в сърцата на малцината, които Той просвети.
Затова нека тук да продължа с думите, които Исус проговори на сърцето ми, за да ме подготви за едно от най-великите духовни пътувания, които съм имал с Него. Ето какво ми каза Господ:
“Слуго Мой! Смири сърцето си и приеми в духа си, че ако и да ти дадох да познаваш преизобилно Словото Ми, пак в него остават тайни, които не си познал, но трябва да познаеш. А една от тези тайни е свързана именно с името и делото на духа на лъжепророка. И Аз не бих могъл да ти разкрия тази тайна, ако първом не те въздигна с Мен до Божия Свят Олтар, където стои разтворено Словото на твоя Господ. Не просто Библията, която вие четете на земята, но Словото, което е Вечният Живот на Отца, Сина и Святия Дух. А сега Ме последвай! За да видиш онова, което запазих за върха на Моите откровения в сърцето ти…”
След последните Си думи Господ ме въздигна със Себе Си, тъй щото след едно кратко мигновение се намерих с Него в Небесния Ерусалим и пред вратите на Божието Светилище. И ето, че Исус пристъпи пред тях като ги разтвори и протегна напред ръцете Си, казвайки на Бога и Отца:
“Отче Святи!
Според както Ти допусна – сгъсти се тъмнината на земята, и мнозина лъжепророци плъзнаха по всичките й краища, за да съблазнят света и жителите му със заблудите на старовременната змия. Но ето, Всевишни Мой Отче! Слугата Ни остана на Хълма Господен и не се отмести от призванието си, нито се поклати от всичката яростна съпротива, която дяволът изпрати против сърцето му. И сега, благоволи Небесни Мой Боже да дадем на слугата Ни да яви на всичките Твои чеда по земята кой е духът на лъжепророка, какви са делата му и какво е името му. Защото Вярността Ти, Отче Мой, няма да се прекрати, но Десницата Ти е простряна, за да съхраниш Твоите в най-гъстия мрак, и да ги въведеш като победители в Сион. Ето, Святи Мой Боже, слугата Ти стои в Присъствието Ти и Те слуша!”
След последните думи на моя Господ аз паднах по лицето си, понеже никак не можех да издържа на Славата, която ме лъхна от Божия Свят Олтар. А тогава Отец простря огнените Си ръце и докосна главата ми, като ми казваше:
“Слуго на Моя Възлюбен Син, когото съм избрал и посочил да бъде пророкът на Сион! Дълга беше тъмницата ти и голямо беше злостраданието ти за Царството, понеже врагът Господен разбра, че чрез слугуването ти Аз подписвам присъдата му и определям погибелта му. Духът на лъжепророка мобилизира демоните си и стегна редиците си, за да даде отпор на Светлината на Сион. И против Святия Ми Хълм Мория, бил в древността мястото на Приятеля Ми Авраам, а в последното време – Изборът за Моя Храм, се втурнаха всичките ветрища на лукавия, та дано биха осуетили Спасението и Изкуплението на Сионовите пленници. Но ето, слуго Господен – ти стоиш и пребъдваш, и чрез свидетелствата ти ще стоят и пребъдват всички, които съм записал за победители в Името на Моя Син. И за да направя победата им бляскава, а триумфът им над дявола съкрушителен, Аз сега ще ти дам достъп до Словото-Дух, сиреч, до Вечното Евангелие на Моя Син. За да разберат всичките Ми чеда Кой е Пророкът, и кой – лъжепророкът, какви са делата на Моите юнци на Небето, и какви – на угоените свине на земята! А ти сега се възправи до Моя Син и Го последвай, за да запишеш на книга всичко, което ще ти бъде открито и изявено от Божията тайнствена премъдрост, с която са записани и подпечатани всичките стихове на Моето Свещено Писание!”
След последните думи на Отца, отсред огнените Му ръце върху главата ми се изля Свято Миро, което се разпали до дълбочините на духа ми. А Исус, пристъпвайки до мен, ми подаде ръка да се изправя, казвайки:
“Последвай Ме, слуго Мой! Защото от много време Сърцето Ми е жадувало да ти даде това посвещение, за което ти плати цена от страшно гонение и непоносимо злострадание…”
Изправен до моя Господ, аз Го последвах в Божието Светилище до самия Свят Олтар на Бога и Отца. И ето, че Исус вдигна десницата Си и посочи към Олтара, като ми казваше:
“Виждаш ли Словото-Дух, което блести сред Огъня на Отца?”
“Да, Исусе!” – отговорих аз:
“Виждам една Свята Книга, чиито страници са като огнени езици…”
“А знаеш ли ти, че тази Свята Книга е била написана от Твоя Отец още отпреди създанието на света? Знае ли Църквата Ми, че всяка дума и стих от Библията, която чете на земята, е била предварително написана от Духа на небесата? Знаят ли посветените Ми, че писаното в тази Свята Книга щеше да се сбъдва и подпечатва от Святия Божий Дух в сърцата на Званите, Избраните и Верните? И най-вече:
Познава ли Църквата Моето Тройно Присъствие в Святото Слово на Отца Ми?”
Думите на Исус за “Тройното Присъствие” ме изумиха, понеже за първи път чувах подобни думи от устата Му. И тогава аз Го попитах, казвайки:
“О, Господи мой! Как да разбира слугата Ти тези тайнствени думи за Твоето Тройно Присъствие в Словото?”
А Спасителят ми отговори, казвайки:
“Разбирай Тройното Ми Присъствие чрез ключа, който ти е даден в “Посланието към Евреите”, където за твоя Господ е записано:
“Исус Христос е Същият вчера днес и до века…” (Евреи 13:8) 
А как ти разбираш това, че Аз съм Същият – вчера, днес и до века?”
“О, Исусе! Разбирам думите на този стих така, щото да зная, че Ти Си Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят…”
Господ се усмихна на думите ми и погали с ръка рамото ми, като казваше:
“Разбира се, че знаеш всичко това, Стефане! Но сега си извикан тук не за нещата, които знаеш, а за тези, които не знаеш. Затова нека сега да ти покажа как действа Тройното Присъствие на твоя Господ в тази Свята Книга на Царството…”
С последните Си думи Исус пристъпи към Божия Свят Олтар, като протегна ръцете Си и взе пламтящата Книга. А след това я приближи към Сърцето Си, като ми казваше:
“Гледай, слуго Мой, как Огънят ще потвърди първото от Присъствията на твоя Господ. Присъствието, наречено “вчера”…”
Докато Господ изговаряше думите Си, Огънят отсред Книгата се съедини със Сърцето Му, тъй щото отсред Духа Исус Христов се отвори ослепителен прозорец от Светлина, през която аз виждах моя Господ. В лявата част на прозореца Божият Син беше Зорницата в сърцата на старозаветните Си пророци и слуги, които пророкуваха за времето, когато Той щеше да се роди на земята, а в дясната част на прозореца Той изгряваше като Зора в знаменателните мигове от Евангелието. Виждах Го като Младенеца Емануил в утробата на Мария. Виждах Го като родения Исус, погален от лъча на Витлеемската звезда. Виждах го като Момчето Исус, влязло в Храма на Отца Си, и поучаващо старейшините на мъдрост и богопознание. Виждах Го като Мъжът Исус, пълен със Святия Дух, Който вече излизаше от пустинята, за да проповядва на Израил Небесното Царство. Виждах Го като Божият помазаник, Който изцеляваше всяка болест и немощ между множествата. Виждах Го като Ходатаят и Молителят, Който в Гетсимания изпиваше Чашата на наложеното от Отца злострадание. И накрая – виждах Го като Осъденият и Разпнат за греховете ми Господ, Чиято Кръв изтичаше от прободените Му ръце и нозе. А всичко в това видение ме накара да падна на коленете си и да прегърна нозете Му, казвайки:
“Исусе! Твоето “вчера” е Словото Божие в сърцата на старозаветните пророци и слуги, които пророкуваха за времето на Отеческата Благодат, както и целият Ти Живот на земята, който Ти даде за Спасението на света!”
“Така е, слуго Мой!” – ми отговори Исус, и продължи:
“Точно такова е Моето “вчера”, което започна със Зорница, за да продължи със Зора и съвършено изгрял Ден. Но ти продължи да гледаш знаменията от Книгата, свързани с Тройното Присъствие на твоя Господ. Защото след първото Присъствие, наречено “вчера”, идва и второто Присъствие, наречено “днес”…”
В едно с думите на Исус отсред Сърцето Му проблесна втори прозорец от Светлина, тъй щото аз вече виждах един Благодатен Младенец, Който се раждаше като Емануил в сърцата на онези, които Го изповядваха за Господ и Бог, и приемаха с вяра Неговото Възкресение от мъртвите. Този Исус растеше чудесно в сърцата на Званите, Избраните и Верните, а Чудото Му започваше да се случва от Деня на Петдесятница в сърцата на всичките Му Апостоли, и продължаваше по линията на времето, през вековете и столетията, за да се случва повсеместно и навсякъде по лицето на земята. Емануил растеше в сърцата на човеците и скоро се превръщаше в Давидов Син, силен да бъде Пастир със Сърце на Агнец, и Агнец със Сърце на Пастир. Давидовият Син растеше и скоро се превръщаше в Един, у Когото има повече от Соломона, тъй щото устните на Верните, имащи в пълнота Господното Присъствие, скоро заблестяваха като Порти на Мъдростта и Правдата. А в отделни избраници отсред тях Давидовият Син се превръщаше в Баща Авраам, готов да положи живота си на Божия Свят Олтар. И колкото повече гледах, толкова повече проумявах, че Присъствието “днес” беше Исус, Който пребъдва в човешките сърца, за да изживее отново Евангелието Си, но този път като могъщо свидетелство и Пример от Свят Дух. Ето защо отново възкликнах пред моя Господ, като Му казвах:
“О, Исусе! Второто Ти Присъствие “днес” е Твоят Вечен Живот в сърцата на всичките Ти последователи на всяко време и място! Това Присъствие е най-животворното и най-деятелно проявление на Божия Свят Дух, Който ни прави да сме съобразни на Теб, за да бъдеш Ти първороден между много братя…”
Думите ми накараха Исус да се усмихне и да каже:
“Правилно Ми отговори, слуго Мой! И в това видение от Книгата ти съвсем точно разпозна второто от Присъствията Ми! Защото в него се въздигаше родът на Елиаким – от дечица, младежи и бащи на Христовото благовестие. Но ти сега се приготви да видиш и третото от Присъствията Ми, защото това е Присъствието “до века”…”
След последните думи на Спасителя, Книгата мигновено лумна пред Сърцето Му, тъй щото там се яви могъщ и ослепителен прозорец, зад който аз виждах моя прославен Господ като Вечен Съдия. Той беше прострял Съдийски Жезъл в Десницата Си, а отсред Жезъла излизаше мълния на Свещеното Писание, която се простираше от началото до края на Времето. И самата мълния, като събираше Времето към себе си, разделяше потока на Времето на две половини. В едната Свята половина се явиха предишните Му две Присъствия – “вчера” и “днес”, а в другата тъмна половина се събираха съдбите на всичките човешки души, които тези Присъствия не бяха докоснали, нито осветили. И ето, че мълнията от Съдийския Жезъл нападна тъмната половина, като я пояждаше и запокитваше в огненото езеро, тъй щото в дълбочините на духа си разбрах, че третото Присъствие “до века” беше Съдът, Страшният Съд на Всемогъщия за всички, които не бяха приели Евангелието на Сина, за да спасят душите си, но уловени от тъмнината на лукавия щяха да бъдат предмет на Божия Яростен Гняв. И аз, не смеейки да повдигна главата си към Господ, с голямо вълнение в гласа си Му проговорих, казвайки:
“О, Всемогъщи мой Царю! Третото Ти Присъствие “до века” те показа на сърцето ми като Съдия, Който в края на дните ще осъди нечестивите. А в това Присъствие отново действаше Твоето Свещено Писание, но с един божествен прочит от Господна мълния, силна да прибере Твоето “вчера” и Твоето “днес” във Вечността на Отеческото Обновление, и могъща да осъди целия род на нечестивите, счели за празно нещо проляната за Завета Ти Кръв…”
В отговор на думите ми Гласът на Исус стана строг и страшен. И Той, уловил мълнията от жезъла в ръката Си, ме попита, казвайки:
“Ще последваш ли своя Господ, слуго Мой, за да ти явя Силата на третото Си Присъствие? Ще Ме последват ли Моите, за да разберат как чрез Собственото Си Евангелие съм силен да отсека рода на нечестивите? Ще направиш ли с Мен онзи прочит на най-тайнствените събития в Моето Слово, за да бъдеш просветен от мълнията, която блести от жезъла на Съдията?”
“О, Исусе! Какво друго да иска слугата Ти, след като Сам Отец е заповядал тоталното съкрушаване на всичките Си врагове?”
В отговор на думите Ми Господ отново ми проговори, и този път Гласът Му се извиси от Святост и Сила, като ми казваше:
“Иди и кажи на Моите да Ме последват в Евангелието. Защото сега ще заведа всички ви чрез ладията на Святия Дух в Гадаринската земя, оттатък езерото. И вие не разбирайте думите Ми по плът, та да решите, че ще ви водя оттатък на някакво земно езеро!
Не, люде Мои!
Аз ще ви заведа чрез слугата Си оттатък – до огненото езеро, откъдето ще започнат виденията в тази книга, следвайки времето назад – до настоящето, в което живеете вие днес. За да видите тайната, която не ви е била известявана, и да разберете името и делата на духа на лъжепророка, на когото Сам Отец е заповядал да поквари и излъже рода на нечестивите.
Аз, Вечният Съдия от Сион, простирам Жезъла Си, за да ви водя в съвършеното познаване на Онзи Исус Христос, Който е Същият не само вчера и днес, но и до века! Блажени сърцата, които Ме последват! Те ще се нарекат победители в Господното Име над змея, звяра и лъжепророка!”

Leave a Reply