ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – IV ГЛАВА

4. ПОСЛЕДНАТА АТАКА НА МУХИТЕ И ПЧЕЛИТЕ

(БОЖИЕТО ВЕЧНО ПРОКЛЯТИЕ ПРОТИВ ДОМАШНИТЕ НА ВЕЕЛЗЕВУЛ)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Колкото да е тежко това послание към сърцето ти, аз те моля да го приемеш с всичкото смирение и послушание към Бога в сърцето си. Защото нашата вяра не е само избор и път. Тя е битка и устояване, твърдост и конфронтиране. Тя е да наричаш нещата с истинските им имена, каквото и да ти струва това. Може би ще ми кажеш:
“Брат Стефане! На тебе ти е лесно! Ти вече си мокър от многото гонения, а мокър от дъжд не се бои!”
Вярно е, че имам известно претръпване от атаките и злобата на Вавилон, но искам да знаеш, че Исус се обеща да пребъдва във всяко сърце, което вярва в Него. А там, където е Исус, настъпват всички възможни удари от Вавилон и всички възможни удари от Сион!
За последните десет години на посвещение и пребъдване в Бога аз имах уникалната възможност да получа хиляди писма от братя и сестри. Така през сърцето ми преминаха болки и терзания на много съдби и аз видях раните на много сърца. Но тук и сега искам да ти кажа, че в огромния си процент моите братя и сестри бяха удряни от слугите на дявола в една и съща област на живота си.
Били плътски и грешни! Имали страсти и пороци! Този пушел, онзи пиел, трети му се случило да прелюбодейства!
И тогава – храс-с-с-!!! Църковната гилотина пада и отрязва главата на най-големия грешник…
“Да го отлъчим! Да го низвергнем! Да премахнем дяволските козни и съблазни!”
Колко познато ни звучи това! Имало го е при “Светата” инквизиция в средновековна Испания! Имало го е и в древен Израил, когато, хванали камъни, са искали да счупят главата на уловената блудница. Да, но същата тази блудница, на която Господ показа милост, беше първата, на която се яви като Възкресението и Животът! И ако тя падна и се поклони на Исус, казвайки Му “Равуни”, сиреч, “Учителю”, то е, понеже сама бе чула от Него думите Му:
“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…”
Кой тогава се опитва да отлъчи чистите от Чистия? Кой се опитва да отлъчи Божиите избрани от Божията Любов? Кой се опитва да помрачи и убие вярата и надеждата на малките и слабите?
Ето кой – домашните на Веелзевул! Религиозните лицемери, поставили живота в плътта, а смъртта – в духа!
Не трябваше ли да постъпите обратно, безумци?
Не трябваше ли да поставите живота в духа, а смъртта – в плътта?
Но ето по причина на това, че станахте съблазън и препънка на слабите във вярата, то затова Божият яростен Гняв е надвиснал над сърцата ви и ще ви погуби с вечно проклятие.
Аз не се страхувам да заявя против тези варосани клозети. Защото, колкото до плътта си, те казват на всеуслишание:
“Ето, праведни сме! Не пием, не пушим и никак не прелюбодействаме! Вижте колко сме чисти отвън!”
А кой живее във вътрешното на сърцата ви? Кой ви кара да оправдавате търговците в Храма? Кой ви кара да се покланяте на сребролюбието, наречено финансов просперитет? Кой ви закоравява в немилост, та да не дадете стотинка на просещото сираче, нито пък лев на старицата, която няма дърва за огрев? Кой ви кара да живеете разкошно и никак да не предавате душите си на скромност и Божия достатъчност? Кой ви кара да развявате дипломите си по теология и да се считате за грамотни, когато в пълна степен сте олицетворение на простащината и глупостта? Кой превърна устата ви в заход за изпражнения, та да хулите думите на Оня, Който седем години ви призовава на покаяние? Кой превърна ръцете ви в оръдия на неправдата, та да късате и да горите публично пророчески книги, дадени даром за покаяние на Христовото Тяло? Не казва ли Божието Слово за вас думите:
“Има поколение, което е чисто пред своите си очи, обаче не е измито от нечистотата си…” (Притчи 30:12) 
Защо още сте чисти в собствените си очи? Не затова ли, понеже гледате да лъскате вънкашното, а сте оставили вътрешното за мухите на Веелзевул? А това – да не се покаете, когато Господ Исус ви призовава – е самото Божие проклятие над сърцата ви. И за вас, и за блудницата, в която стоите, са твърде верните думи на Отец, казани чрез пророка Му:
“Понеже Аз те чистех, а ти не се очисти, затова, поради гнусния ти разврат няма вече да се очистиш от нечистотата си докато не уталожа върху тебе яростта Си. Аз Господ го изговорих; това ще се сбъдне, и ще го извърша; няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая; според постъпките ти и според делата ти ще те съдят, казва Господ Йеова…” (Езекиил 24:13-14) 
Казвам ти, братко мой, че идва денят на Божият яростен Гняв. Ден, в който блудницата ще усети острия, лютия и яростен Меч върху тялото си. Тогава всичкото лъскаво и себеправедно християнство ще бъде запокитено в огненото езеро. Там ще изпита ужаса да види онова, което никога не е виждало, а именно – явната измама на Веелзевул и мухите му. Затова нека сега да ти изявя думите, които Исус ми говори преди самото видение. Ето какво ми каза Той:
“Искам да предадеш на всичките Ми братя и сестри, че днес повече от всякога трябва да копнеят за покаян дух и сърце. Защото там, където подейства покаяниего, в пълна степен ще действа и възвръщането към Божията Святост, Истина и Път. И надеждата ще бъде жива само за онези отпаднали, които признаят пред Господ, че са останали под властта на света, за да бъдат възвърнати под властта на Небето…”
Слушах думите на моя Господ и Му отговорих, казвайки:
“Исусе! Нали Ти във всички пророчески книги ни призоваваше именно на покаяние? И при все, че Благостта и Милостта Ти направиха сърцето ми преизобилно, пак това не трогна нито едно пастирско сърце и нито една църква. А за последните десет години аз не намерих подкрепа от пастири и църкви…”
Думите ми никак не смутиха Исус и Той продължи да ми говори, като казваше:
“Ти не намери подкрепа от пастири или църкви, но намери подкрепата на Пастиря и Любовта на Неговата Църква. А какво повече да искаш от това? Какво повече да иска един Божий слуга, когато Отец му е добавил верността и подкрепата на Своите избрани? Остана ли гладен? Остана ли жаден? Остана ли в нужда?”
“Господи мой! Трябва да призная, че твърдата основа, поставена от Тебе, стои. И въпреки, че мнозина се опитаха да я разрушат и отместят, тя остана здрава…”
“Помисли тогава какво се случи през тези години с онези, които в пълна степен останаха като Содом и Египет пред Лицето на Отца Ми? Какво стана с тези, които не забравиха духа на света, но се обърнаха назад като Лотовата жена? Не се ли разжегоха такива в страстите си? Не ги ли предаде Отец Ми на запустение?
Най-малкото – последният Египет няма ли да преживее язвите на древния Египет?”
“Господи мой! Отец е Свят и горко на онези, които побързаха да се поругаят с думите Му и да похулят пратениците Му. Защото над такива наистина ще дойдат Божиите язви…”
“Виж тогава във видението, което ти давам, какви са последните язви върху домашните на Веелзевул. Защото тези язви са Божието вечно проклятие над всички, които лъскаха външното, а оставиха вътрешното на дявола…”
След тези последни думи Исус ме прегърна със силните Си ръце, като ме въздигна нагоре след Себе Си. След това посочи напред, като казваше:
“Нека да заведа сърцето ти в най-далечните околности на Египетските реки. За да видиш мястото, където се ражда язвата над домашните на Веелзевул…”
Докато Господ ми говореше, аз вече виждах и самите Египетски реки. Те прорязваха пустинната земя, а водите им бяха твърде тъмни и гъсти. И ето, че Исус започна да се снишава над една от реките, като ми казваше:
“Виж как изглеждат водите на вечното запустение и проклятие. Защото в тях ще се родят най-тежките язви на Божието проклятие…”
Колкото повече Исус ме приближаваше към водите на Египетската река, толкова по-голям ставаше ужасът на това, което виждах. Защото това бяха не просто води, но люпилни на всякакви нечисти и омразни твари. Жаби, гущери и змии се раждаха в тях с удивителна бързина. След това тръгваха по пясъците, за да намерят жертвите си. И аз, като гледах на този ужас, попитах Господ:
“Исусе! Как се е появила тази Египетска река? И не е ли тя творение на извратения дявол?”
А Господ ми отговори:
“Ако е вярно казаното от Мене, че от сърцата на човеците произлизат водите на всяко осквернение, то имай вяра да приемеш, че тази и всички други Египетски реки, са целият духовен потенциал на нечестието, станал възможен поради съгласието между хора и демони. В духовният свят нищо не се губи, но се събира. Или в Святите обиталища на Моя Бог и Отец, или в реките на световното нечестие. И ако при Отец Ми се събират всичките думи на Вечен Живот, изречени от чедата Му, то в тези реки дяволът събира всичко гнило, проклето и ужасно. Тъй че тези реки са люпилни за цялата демонична власт на земята. Но ти сега виж кои са най-страшните твари, родени в Египетските реки…”
След тези думи Исус вдигна показалеца Си и посочи място от реката, което беше покрито от тъмни облаци. И колкото повече приближавахме мястото, толкова повече облаците преставаха да бъдат облаци. Накрая сърцето ми видя милиони мухи, които бръмчаха толкова страшно, щото водите под тях трепереха от шума им. Това ме накара да попитам Господ:
“Исусе! Защо е толкова голям броят на тези мухи? Та те сякаш, че са събрани и чакат заповед от повелителя си…”
В отговор Господ ми каза:
“Не си далеч от Истината! Защото тези мухи наистина чакат знак от повелителя си. Но този път знакът няма да дойде от Веелзевул, а от Отца Ми…”
Думите на Исус ме накараха отново да Го попитам:
“А защо този път знакът ще дойде от Отец?”
Дочул въпроса ми, Господ още повече ме приближи до мухите, като ми казваше:
“Хиляди години тези демони са вършили едно и също нещо. Кацали са върху нечистите помисли на човеците и са ги подбуждали да вършат всякакво зло и всякакво оскверняване. Тъй че злото се е увеличавало непрестанно и реките на Египет са ставали все по-пълноводни. Но ето, че идва краят на времето. Времето на човека-Антихрист. Времето, когато дяволът вече няма нужда от зли човеци, но има нужда от абсолютно зли човеци. А ти знаеш ли каква е разликата между злият и абсолютно злият?”
“Господи мой! Злият е този, който върши зло, но за абсолютно злият нямам знание…”
След отговора ми Гласът на Исус стана необикновено строг и твърд. Той, сочейки все така към мухите, ми каза:
“Знай, че ако злият е победен от Зло, то абсолютно злият е роден от Зло. Ако за злия има надежда, че ще преживее покаяние, то за абсолютно злия подобна надежда няма. Защото Злото побеждава Доброто, но и Доброто побеждава Злото. И в тази война победите са ту от едната страна, ту от другата. Но когато Злото ражда себе си в човешкото сърце, то тогава за подобно сърце е настъпил миг никога повече да не излезе от Злото, защото е станало част от него…”
“Исусе! Да разбирам ли, че ми говориш за антихристите, които носят образа на звяра и числото на името му?”
“Точно така Ме разбирай! И сега проумяваш ли вече защо мухите, събрани тук, чакат знак не от Веелзевул, но от Отца Ми?”
“Да, Господи! Сега разбирам, че Отец е Вечният Суверен, Който определя мястото на всяко сърце във Вечността. Тъй че, чакайки знакът Му, тези мухи ще извършат атаката на абсолютното Зло…”
След тези мои думи Исус бръкна в мантията Си, като извади от нея светъл свитък. А след това ми каза:
“Аз ще чета свитъка на Отец Ми, а ти гледай как ще се промени видението пред очите ти…”
Така Господ разгърна светлия свитък, като започна да чете от него, казвайки:
“И в същият ден Господ ще засвири за мухите, които са в най-далечните околности на египетските реки, и за пчелите, които са в асирийската земя…” (Исайя 7:18) 
Едва бях чул прочетеното от Исус, когато на Небето стана знамение. Понеже всред облаците се отвори пролом. И Божий ангел с тръба в ръката си засвири твърде силно, тъй че всичките облаци от мухи се вдигнаха от всичките Египетски реки. А след това, някъде встрани от Египетските реки, аз видях и голямата река Ефрат, от която се въздигнаха огромни рояци от пчели. Това ме учуди и аз запитах Господа:
“Исусе! За мухите вече знам, но какво ще сторят в това видение пчелите?”
А Господ ми отговори:
“Ако на мухите е дадено да родят образа на звяра в сърцата на нечестивите, то на пчелите е дадено да направят този образ сладък за Божиите отстъпници. Тъй че, след като вече се е родил, да го пожелаят още повече и никак да не отстъпят от нечестието си…”
Думите на Спасителя ми бяха твърде познати и аз отново Го запитах:
“Това ли имаше предвид Соломон, като казваше за блудницата Вавилон:
“Защото от устните на чуждата жена капе мед, и устата й са по-меки от дървено масло; но сетнините й са горчиви като пелин, остри като изострен от двете страни меч…” (Притчи 5:3) 
“Точно това е имал предвид Соломон, момчето Ми. И разумните непременно ще разберат, че медът на асирийските пчели е точно бесовската мъдрост, която храни и възрастява образа на звяра. Но ти отново слушай какво ще прочете твоят Господ от свитъка Си…”
След тези Свои думи Исус отново разтвори свитъка и продължи да чете от него, като казваше:
“И мухите и пчелите ще дойдат и всичките ще накацат по запустелите долини, и в дупките на канарите, и на всяка драка и на всяко пасище…” (Исайя 7:19) 
Докато Господ четеше думите Си, видението пред очите ми се промени, тъй че със Силата Господна ние последвахме облаците от мухите. И ето, че те наистина намериха запустелите долини, които бяха пълни с много човеци. И като накацаха в сърцата им, побързаха да снесат там яйцата си. А след тях в сърцата на човеците влизаха и пчелите. След това аз вече виждах как облаци от други мухи намериха дупки по канарите на хълмовете, които бяха претъпкани с човеци. И подобно при онези човеци в долините, отново снасяха яйцата си, а след тях пристигнаха и пчелите. И ето, че трети облак от мухи вече нападаше множества от човеци по пасищата и всред тръните. Така нечестивите насекоми пак снесоха яйцата си, а пчелите ги последваха. А атаката наистина беше твърде страшна. Защото с голяма бързина яйцата на мухите се излюпваха навсякъде. И черният образ на звяра помрачаваше завинаги сърцата на Божиите отстъпници. Това ме накара не просто да извикам, но да възридая пред Исус, като Му казвах:
“Господи мой! Спри да четеш от свитъка, защото сърцето ми не може да понесе това ужасно проклятие!”
А Исус с твърд глас ми отговори:
“Ако ти не можеш да понесеш това видение, то как тези отдолу му се радват? Виж ги, Стефане! Виж неспирните им възгласи! Виж танцуването и ръкопляскането им! Виж домашните на Веелзевул, на които той дава образа на собствения си син! А след това иди и предупреди всичките Ми чеда, че ето такава ще е сетнината на всички, които чистят външното, а отвътре са пълни с гнусота и нечестие. Ето предупреждавам ви:
Домашните на Веелзевул днес обитават всичките долини на Вавилонското нечестие. Защото тези долини са църквите, които отстъпиха от Господния Хълм, за да се влюбят в духа на света!
Домашните на Веелзевул днес обитават всичките дупки на канарите. Защото тези дупки на канарите са места, където мнозина покриват гнусотиите си с религиозно лицемерие. Тъй че не са Канара на вярата, но са дупки в Канарата. Домашните на Веелзевул днес обитават сред всичките тръни и пасища на наемници и търговци. И зловонието на техните гнусотии всякога ще привлича мухите на Веелзевул!
Ето, явих ви във видение последната и най-страшна атака на дяволските мухи, и на пчелите след тях! Бъдете ревностни да излезете от блудницата Вавилон и да се оставите от пътищата на беззаконните. Защото облаците от реките на Египет ще възлязат скоро! И горко на онзи, който е чистил външното, а е оставил вътрешното на дявола! Такъв непременно ще намери сетнината на повелителя си! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply