ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – III ГЛАВА

3. “НЯМА НИЩО ПОКРИТО, КОЕТО НЕ ЩЕ СЕ ОТКРИЕ…”

Братко мой! Приятелю на сърцето ми!
Имаше години в моя живот, когато аз много повече мечтаех и си въобразявах за Божиите неща, отколкото да гледам Истината и да я приема в сърцето си. В онова време наистина съм бил безумен и сляп, лишен от Божие обоняние и духовна чувствителност. Защото съм имал неблагоразумие да поставя знак за равенство между Христос и християнството, между Църквата горе и църквите долу. Между Божието Свято и човешкото “свято”. Без да зная и разбирам, че Веелзевул е заповядал да се сложи табелка “светиня” на всичките му клозетни ями и гнусилища. Но ето в това е силен лукавият. Защото няма сърце, което да не благоговее пред нещата, които счита за святи. А какво друго да е благоговението, ако не сърдечна врата, която се отваря и при най-малкия полъх? И когато след този полъх налетят мухи, които цвъкат гнусота и снасят яйца, то сам можеш да разбереш каква ще е сетнината на сърцето, отворило вратата си за подобни “светини” на Веелзевул. Истината е, че всеки военачалник търси начин да придвижи войниците си на фронта и да завладее територии. А територията, на която се подвизава Веелзевул, е възможно най-покритата и най-измамливата. И там – в сто процента от случаите доброто се нарича зло, а злото – добро, светлината се нарича тъмнина, а тъмнината – светлина.
Кой да отиде в тази територия и да съкруши мухите на дявола? Кой да вземе Лопатата от ръката на Исус и да застане на гумното Му, за да го очисти от всичката гнусота на човешките и демонични лъжеучения?
Ето, казвам ти, че Исус има нужда не само от един пророк и ходатай, предаден на смърт, за да живеят мнозина други. Не! Той има нужда от теб!
Той има нужда от всички съпротивителни сили на Своето Тяло!
Защото няма реално нито един жив човек на земята, който да не се погнуси от изпражнения. Нещо повече – ако те са близо до обонянието му – да повърне и изхвърли всичко от стомаха си. Но какви да са тогава свидетелствата на онази Лаодикейска църква, която е забогатяла и е решила, че няма нужда от нищо? Не обеща ли Исус да повърне тази църква от устата Си? И ако е обещал, то е, понеже е бил погнусен от делата й. Ето затова нека сега да ти разкрия и самите думи, с които Исус започна да ми говори. Защото Той вече ми казваше:
“Когато съм казал, че няма нищо скрито, което не ще се открие, Аз наистина имах предвид силата на Веелзевуловите слуги да покриват гнусотата си с лукавство. Но сега искам още повече да разширя знанието за домашните на Луцифер. Защото всеки от Моите, от най-малкият до най-големият, трябва да се научи да ги разпознава и вижда. А ти сега Ми кажи:
Какво видя във видението, когато Ме нарекоха “Веелзевул”?”
“Исусе! Аз видях човеци, чиито уста бяха пълни с изпражнения. И те, подбудени от мухи, започнаха да хулят Името Ти, Святостта Ти и Чистотата Ти…”
“А нормално ли е за тебе, че тези изпражнения излязоха именно от устата на онези фарисеи и книжници? Устата ли е естественото място, откъдето излизат изпражненията?”
“Не, Господи мой! Нормалното място, за да излязат изпражненията, е през захода. Но ето, че тези човеци имаха изпражнения именно в устата си!”
“А на какво се явява свидетел устата им?”
“Исусе! Ти Си ни казал, че от онова, което препълва сърцето, говорят устата…”
“Спомни си тогава други Мои думи. Защото имаше момент, когато фарисеи и книжници се опитаха да съдят Моите ученици, че ядат с немити ръце и така се оскверняват. Какво им каза тогава твоят Господ?”
“Исусе! Ти тогава им каза:
“И вие ли сте още без разумление. Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се изхвърля в захода? А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. Защото от сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява…” (Матея 15:16-20) 
“Значи, както сам се убеждаваш, плътската нечистота винаги се изхвърля в захода. Но ти сега помисли не за плътската, а за духовната нечистота. Не за тази нечистота, която се изхвърля от захода, но за онази, която излиза от устата и произлиза от сърцето. Тя каква нечистота е?”
“О, Господи мой! Та Ти ми показваш тази нечистота с виденията в тази книга. Защото това е нечистотата на Веелзевул. А тя е силна да превърне всяка уста в заход и така да оскверни човека…”
“А кой би забелязал тази действителна нечистота? Няма ли това да е духовният човек, който изпитва всичко в Моето Слово?”
“Така е, Исусе! Но ако всички бяха духовни, то Веелзевул не би имал никакви позиции против човеците. Но понеже мнозина се взират в плътта и търсят там Истината, то и затова биват измамени. За да считат като гнусота онова, което се изхвърля през захода, но не и нечестивите помисли, които препълват сърцата…”
“А не ви ли предупреди Апостолът Ми Павел да внимавате на тези атаки на Веелзевул? Не ви ли каза той да бдите, тъй че никой да не отнема наградата ви?”
“Така е, Господи! Павел наистина видя силата на Веелзевул и домашните му. И той предупреди всички ни, като каза:
“Никой да ви не отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата Христа, от когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с израстване, дадено от Бога. Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, като, “Не похващай”, “Не вкусвай”, “Не пипай”, (които всички се развалят от употреба), по човешки заповеди и учения? Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угаждането на тялото…” (Колосяни 2:18-23) 
Едва бях свършил цитирането на Павловите стихове, когато Гласът на Исус стана гневен. И Той, с огън в очите Си, вече ми казваше:
“Кой е онзи Божий противник, който постави произвола в богослуженията? Кой е онзи Божий противник, който хипнотизира човеците да се гледат един другиго в плътта, а не да изпитват сърцата си? Кой е онзи, който накара човеците да забравят, че духът е който дава живот, а плътта нищо не ползва? Кой е онзи, който накара мнозина да прецеждат комара, а да поглъщат камилата? Кой е онзи, който напълни хиляди църкви с човешки заповеди, само и само никой да не види гнусотиите на домашните му в Божията Свята Нива? Можеш ли да видиш духовното, когато се взираш в плътското? Можеш ли да изпиташ сърцето си, когато се гнусиш от захода на тялото, а не се гнусиш от захода в устните? Можете ли, най-сетне, да изринете покритото с Моята Лопата, когато казвате “Амин” на лопатките на Веелзевула?
Ето, казвам ви, че мнозина са били пленени от лицемерните, които са поискали да им покажат добра представа за плътския си живот. И малките във вярата, заслепени от външното, никак не са видели, че сърцата на тези лицемери са пълни с гнусота и нечистота. И докато са се взирали в лъскавата външност на чашата и паницата, никак не са видели, че вътрешното е пълно с грабеж и насилие.
О, несмислени и безумни! Този, Който е направил външното, не е ли направил и вътрешното? Този, Който сътвори тялото, не сътвори ли и духа? И ако Той е Дух, с плът ли да Му се покланяте или със смирение, кротост и незлобие?
Но ето, по причина на това, че много гледат външното, а малко вътрешното, станаха възможни всичките гнусотии на Веелзевул и на домашните му. Тъй че бръмченето на мухите ще бъде белег на Вавилон до самия свършек.
Затова заповядвам на всички Мои:
Излезте изсред домашните на Веелзевул, и отделете се!
И не се допирайте до изпражненията им!
Защото всяка помисъл по светското, проповядвана от амвоните, е гнусота и мерзост пред Лицето на Отца Ми. И всяка уста, която говори със светския дух, а не със Святия Дух на Отца Ми, е станала заход за гнусотиите на Веелзевул. А ония, които търпят тези гнусотии, стават част от тях и те проникват в сърцата им, за да ги осквернят и помрачат. И на такива ще дойде въздаяние от Отца Ми. Вечно проклятие с мухи, силни да запечатват образа на звяра и числото на името му.
Вижте и това последно видение, което давам на пророка Си в тази Свята пророческа книга…”

Leave a Reply