ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН

Братко мой! Верни ми приятелю!
От видението, което Исус даде на сърцето ми, наистина разбрах, че е доста на ученика да бъде като Учителя си и на слугата да бъде като Господаря си. Защото Исус, Драгоценният, Невинният, Святият, стана някога прицел на страшна мерзост и ужасно беззаконие. И Той, Стопанинът на Божият Дом, беше наречен “Веелзевул”, сиреч, “повелител на мухите”.
Как понесе Исус тази жестока хула против Сърцето Си?
Как ние днес трябва да понасяме хулите против сърцата ни?
Истината е, че ние сме склонни да грешим и грехът често ни сплита, а Исус е безгрешен. Истината е, че в нашите устни често може да се намери нещо гнило, но в Неговите устни всякога блести Истината и ухае Святостта. Ето защо не е голямо нещо ние да бъдем опозорени заради Него, след като Той прие всичкия позор на Себе Си заради нас. Говоря за всичко това с голяма любов и със състрадание към всичките Божии чеда, които търпят опозоряване заради Исусовото Име. Но тук отново им напомням думите на Спасителя:
“Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните Му! И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае…” (Матея 10:25-26) 
Дали обаче всички имат вярата да се покорят на тези Христови думи? Дали мнозина не преминават в открит бунт срещу Исус, като започват именно да се боят от слугите на същинския Веелзевул? Какво ли става тогава в сърцата на такива човеци? Не става ли животът им отражение на следната изповед:
“По-добре да сме пълни с изпражненията отвътре, отколкото да сме опозорени с изпражненията отвън!”
Помисли тогава – какви души ще приеме Отец в Небето? Дали такива, които са били диаманти, изцапани отвън или други, които вече са станали гнусни клозети на Вавилонското нечестие? Защото отново ти казвам, че не е страшно да си изцапан отвън. Защото за изцапания отвън има надежда, че името му ще се изчисти от позора и гнусотата и Сам Бог ще утеши сърцето му относно злото, на което е станал прицел.
Но каква ще е сетнината на парфюмираните клозети? Каква ще е сетнината на тези, които с варосано лицемерие отвън се усмихват и викат “Алелуя”, а с всичките си изпражнения отвътре хвърлят хули, обиди и гнусни думи против пратениците на Бога и Отца? Може би сам ще се учудиш, че имам дадена Сила от Бога, за да разсъждавам върху подобна тема, но докога всички ще я избягват? Ако името на дявола като Веелзевул ще рече “повелител на мухите”, то кажи ми:
Къде се събират мухите? Къде обичат да кацат най-много? Ако дяволът им е повелител, то няма ли те да следват повелите на господаря си? И ако дяволът е извратен дух, то няма ли мухите му да кацат в сърцата на извратените духом?
Ето, казвам ти, че Вавилон е царство на извратените духом!
Царство на лъскавите и мраморни клоаки, които не могат да скрият зловонието си, колкото и да се парфюмират. Затова нека да продължа с непосредственото видение, което Господ Исус показа пред сърцето ми. Ето какво ми каза Той:
“Нека сега да ти покажа онова, което Божият Пророчески Дух даде някога и на Апостола Ми Йоан. Защото така за Моите чеда ще стане явна най-голямата дяволска измама на последното време…”
След тези Свои думи Исус докосна с ръка главата ми, а пред очите ми се появи видение. И ето, че аз виждах блудницата Вавилон. Облечена в червен воал, който съблазнително разголваше ръцете й и бедрата й, тя стенеше и пъшкаше в състояние на пълен екстаз. Самото й тяло, легнало върху червен звяр, потръпваше от удоволствието, което й се предаваше от тялото на звяра. Но не това впечатляваше най-много сърцето ми. Дори скъпоценните камъни и бисери по воала й не бяха най-впечатляващото в блудницата. Нещо друго приковаваше погледа ми. Нещо друго ми посочи и ръката на Исус. Защото Той, посочвайки блудницата, вече ми казваше:
“Забелязваш ли златната чаша в ръката на блудницата?”
“Да, Исусе! Тя най-много ме впечатли. И аз имам чувството, че именно затова е била родена блудницата – за да държи тази златна чаша в ръката си…”
“А какво е златната чаша в ръката й? Или нека те попитам така:
Кое е онова в човешкия дух, което Словото на твоя Отец е определило като чаша?”
“О, Господи мой! Чашата олицетворява сърцето. И аз никога няма да забравя Твоите пламенни видения, когато Ти ни даде вярата и силата да бъдем гладни за повече гонение. За да се явим на Сватбата Ти с пълни чаши от Твоето Вино…”
Исус тъжно се усмихна на думите ми, но в следващия миг Гласът Му стана твърде сериозен и строг. И Той, сочейки все така чашата в ръката на блудницата, ме попита:
“Ако златната чаша олицетворява сърцето, то разбираш ли сега, че блудницата държи на показ собственото си сърце?”
“Да, Исусе! Разбирам това! – отговорих аз, а Господ продължи да ми говори, като казваше:
“Виж тогава отблизо самата златна чаша на блудницата Вавилон. За да разбереш с какво е пълно сърцето й. Защото това, което препълва сърцето на блудницата Вавилон, се явява като пълнота в сърцата на всичките й поклонници и царе…”
Така Господ ме приближи отвесно над златната чаша на блудницата. И ето, че очите ми видяха гледка, от която сърцето ми изпита върховна погнуса, а духът ми сякаш, че се сви на топка в корема ми. Това ме накара да извърна главата си и да кажа на Господ:
“Моля Те, Исусе! Не ми давай да гледам този ужас! Или, ако настояваш да го видя, опази сърцето ми!”
Очаквах Господ да ме смъмри, че извърнах глава, но Той не постъпи така. Напротив – прегърна ме и приближи главата Си към мен. Така Неговите светли зеници бяха на педя от очите ми. А Той, като започна да поглъща с погледа Си моя поглед, скоро ме направи да гледам, но не през себе си, а през Него. И тогава ми каза:
“Има видения от царството на Злото, които човешкото сърце не може да понесе, поради ужаса им. Но Аз съм Помощта на човешките сърца. И затова ти давам да гледаш с очите на своя Господ към чашата на блудницата…”
Така, въпреки, че стоях с извърната глава, аз вече виждах онова, което гледаше моя Господ. И тогава му казах:
“Исусе! Мерзостите в тази чаша са твърде страшни и проклети. Защото с Твоите очи аз виждам как в лявата част от чашата на блудницата има семенна течност от блудството й със звяра, а в дясната част на чашата е пълно с изпражнения. И ето, че изпражненията и семенната течност се смесват помежду си, а от самата чаша се издига зловонна смрад, като пара, която се разнася встрани…”
В отговор моя Господ каза:
“Виж тогава какъв ще е ефектът от парата на самото зловоние!”
Отново гледах през очите на Исус, когато видях как над чашата налетя голям и черен облак от мухи. И те, като кацаха в чашата, простираха хоботчетата си, като смучеха от нечестивата смес. След това, излизайки от чашата, отлитаха встрани от нея. И аз, потресен от видяното, отново попитах Господ:
“Какво правят мухите, Исусе!”
А Господ ми отговори:
“Погледни челото на блудницата! Защото тези мухи работят, за да се изпълни писаното на челото й…”
Отново с очите на Господ погледнах към челото на блудницата. А там пишеше с кървави букви:
“Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята…” (Откровение 17:5) 
И ето, че Гласът на моя Господ, строг и твърд, отново ме питаше:
“Ако Вавилон е майката на блудниците, то кой е баща им? Ако Вавилон е майката на гнусотиите по земята, то кой е повелителят на гнусотиите? Не е ли това Веелзевул? И ако мухите смучат от неговото семе в чашата и от неговите изпражнения, то няма ли да побързат да извършат волята на господаря си? Няма ли да оплодят сърцата на нечестивите със семето на дявола и да ги покварят с гнусотата му?”
“Точно така ще сторят, Исусе! Защото една майка е майка, когато има чеда…”
В отговор Господ отново ми каза:
“Нека тогава да осветя тези чеда на блудницата. Защото именно те са домашните на Веелзевул. Негова мерзост на последното време. Негова гнусотия и негови притежания за вечността…”
След тези последни думи на Исус страшното видение с блудницата се прекрати, а духът ми полетя след Господ в Неговото Живо Евангелие.

Leave a Reply