“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_5

5. ЗАЛАТА НА ДЪРВЕНИЯ БОГ

Едва влязъл с Господ в тази зала аз се почувствах доста наясно с нея. Всичко вътре ми беше познато. Имаше съвсем малко нови подробности и сърцето ми веднага ги улови. Така например, самите поклонници на дървения бог се въртяха не просто в кръг, но вътре, в централната част на кръга беше поставен компас с две огромни стрелки, над който компас се намираше дървеният трон. Другото поразяващо очите нещо бе това, че сякаш всеки от поклонниците бе направен от дърво и самият изглед на поклонника бе такъв, щото излъчваше съвсем определено дърво. И ето, че вниманието ми бе насочено към самият дървен трон, защото видях как на него се възкачва дух, който ми беше стар познайник. И това беше духът на Езавел. Аз знаех твърде много за този дух, защото Господ вече ми беше дал да видя осъждението му на съдебен процес. Но ето, че тук духът на Езавел беше в по-екзотична обстановка, защото това бе неговата зала и неговото царство в неговото време. И ето, че този дух се изправи над поклонниците си, като заповяда:
“Нека палмите минат най-напред, а зад тях да останат маслините и накрая смокините…”
След заповедта на духа на Езавел поклонниците се пренаредиха и най-напред пред самия трон и компаса се намериха най-високите поклонници, след тях застанаха малко по-ниските и най-накрая се наредиха най-ниските. И в този момент Езавел заповяда на палмите да застанат в онази част на компаса, където стрелката сочеше север, като им каза:
“Северът е висок и има нужда от високи дървета…”
След това разпределението продължи с маслините и смокините. Духът на Езавел ги посочи, като каза:
“Вие, маслините и вие смокините, ще бъдете под властта на юга, защото сте ниски дървета и плодовете ви сочат надолу, към юга…”
След самото разпределение стана така, че около поклонниците на севера долетяха демони отгоре и бързо влязоха в сърцата им. Докато около поклонниците на юга изпълзяха демони отдолу и също влязоха в сърцата им. Гледката беше твърде интересна и едновременно с това – тайнствена.
И там Господ ми каза:
“Знай, че ако в тъмното царство има тайни служби, то в пълна степен техен началник е духът на Езавел. Този дух има даденото право от Луцифер да разпределя едни да отиват към силите на поднебесните власти, а други – под властта на ада. И за да разбереш не само ти, но и всичките ти братя и сестри онова, което наблюдаваш тук, то припомни си стиха от “Еклесиаст”, който казва именно за тази дървена зала на Езавел следното:
“…ако падне дърво към юг или към север, на мястото, където падне дървото, там ще си остане…” (Еклесиаст 11:3)
Сега разбираш ли защо на централно място в тази дървена зала стои този компас? Сега разбираш ли, че ако падне дърво, то това е сигурен сигнал, че е било отрязано от корена си и лишено от почвата си? А кой друг да е толкова успешен в рязането на дървета, освен духовните потомци на племето Сидон и тяхната богиня Езавел? Защото именно за активността на тези сидонци Асаф записа своето предупреждение към бъдните поколения:
“Противниците Ти реват всред местосъбранието Ти; поставиха своите знамена за знамения. Познати станаха като човеци, които вдигат брадва върху гъсти дървета…” (Псалом 74:4-5)
Когато вдигнеш брадва върху дърво, то съдбата на такова дърво е да бъде отсечено от корена. А никой друг не упражнява тази сила, освен обладаните от духа на сидонката Езавел, който е духът на чародейството. Понеже тази Езавел е дъщеря на царя на Сидон и е най-успешното въплъщение на силите на злото. Именно чрез нея пратеният от дявола дух бе наречен дух на Езавел и това име му остана, като визитка на постоянния му почерк на земята.
Нека братята и сестрите Ми си спомнят и думите на Соломон за качествата на сидонците. Защото той някога каза на царя Хирам:
“Сега, прочее, заповядай да ми насекат кедри от Ливан; моите слуги ще бъдат с твоите слуги; и ще ти дам заплата за слугите ти напълно според както ще речеш; защото ти знаеш, че между нас няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото сидонците…” (III Царе 5:6)
Ето затова, момчето Ми, в тази зала се изковават най-големите успехи на Вавилонската религиозна система. И сега забеляза ли, че духът на Езавел извърши разпределение на поклонниците си върху компаса? Забеляза ли, че отсечените палми отидоха на север, а маслините и смокините – на юг?”
“Да, Господи! Забелязах това!” – казах аз. А Исус продължи:
“Имай разбирането, че северът е властта на началствата и властите на Вавилон, понеже на един атлас северът винаги сочи нагоре. Докато югът са силите на ада, защото югът сочи надолу…”
“А защо, Господи, Езавел избра именно палмите за севера, а смокините и маслините – за юга?” – попитах отново аз. А Господ каза:
“Палмите са човеци, които са били издигнати високо в познаването на Бога, но впоследствие са отпаднали поради гордост и превъзнасяне. Именно и точно това е било отсичането им от корена. А не съм ли Аз Коренът? И когато някой бъде отсечен от Мен, той ще устои ли? Не казах ли Аз, че отделени от Мене не можете да сторите нищо?
Но ето тук е силен духът на Езавел. Защото на Вавилон са нужни високи палми, с които да измами целия свят. На Вавилон са нужни служители, които са били издигнати високо, но са отпаднали, а никой от растящите по-долу от тях не е забелязал отпадането им. И точно тогава тези високи палми с отрязани корени започват да лъжат църквите със собствения си пример. И мнозина, понеже не искат да изпитат духа на всяко нещо, бързат да погинат в най-изкусителните клопки на дявола. Ето защо палмите се използват от Езавел, за да убиват цели църкви. Колкото до маслините и смокините, то това са онези, които са били с Мене и не са били издигнати толкова, но са отпаднали. Тогава, понеже в много от нещата са останали земни, дяволът използва такива, за да докарва върху отделните хора силата на ада. Силата на магиите, чародействата, урочасванията. И в това отношение маслините говорят малко думи, но с огромно сатанинско помазание, докато смокините говорят много думи, но с малко сатанинско помазание, така щото едното винаги компенсира другото и в крайна сметка разрушението в живота на човеците е факт. Затова нека всеки знае, че единственият начин да се опазите от тази дървена зала е да имате здрава връзка с Корена. А здравата връзка с Корена идва само от изобилното познаване на Божия Пророчески Дух. Сега нека напуснем тази зала, за да видиш последната, в която измамата и коварството са по-големи от всички останали зали…”
След тези думи Исус ме изведе от дървената зала и така ние влязохме в каменната зала.

Leave a Reply