“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи приятелю! Аз вярвам, че ти си от онези, избрани от Бога щастливци, които имат невероятната и прекрасна възможност да се докоснат до Божиите планове за последното време. Съдържанието на тази книга напълно ще те убеди в това. С нея аз се надявам да преживееш не просто Божия допир, но онова последно екипиране и подновяване на духовната сила, с което ще издържиш на всички напъни на дяволската измама и нечестие. Един от Божиите пророци писа преди хилядолетия именно за днешното време:
“Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат…” (Исайя 40:30-31)
Виждаш ли, скъпи ми братко, дошло е време, когато младите отслабват и бързо се уморяват. Дошло е време, когато отбраните момци съвсем отпадат. И в това най-тежко и усилно време е останало последното спасително въже – да продължим да чакаме Господа, за да бъдем подновени в силата си. Да продължим да се взираме с погледи към Сион, за да получим онова помазание, онзи вътрешен огън и трепет, с които няма да се огънем и паднем. За съжаление мнозина вече са толкова убедени в спасението си и незаменимостта си, щото за тях не е останало нищо друго, освен да чакат подпечатването на входните визи за Небето. Но това Небе е твърде високо за плътския ум. Това Небе е твърде недостижимо за земните човеци. В това Небе се влиза не просто с вяра, но със смърт. Смърт на всяко земно и плътско желание. Смърт на всеки егоизъм. Смърт на всички лични човешки амбиции. Когато тази смърт не е настъпила, то тогава повечето живи за света си създават един мисловен модел на Рай, едно снижено откъм Небесни критерии царство, един измислен мисловен идол, когото наричат Исус. Тогава дяволът прави този идол да проговори вътре в душите им и сърцата им. Чрез този идол дяволът ги прегръща и гали. Чрез този идол той ги докосва и им шепти. И мнозина с такава сила започват да вярват в мисловния си идол, щото никак не е чудно, че не можеш да намериш църква, в която християни да плачат и да викат към Бога на Спасението си. Напротив – навсякъде царува такава “готовност” за Небето, щото в един момент се питаш:
“Защо не идва краят, след като всички са толкова уверени в праведността си и богоугодния си живот?”
Аз също много пъти съм си задавал такива въпроси, докато Исус не започна да отваря очите ми и да ми показва Вавилон. И ако допреди Неговото идване в живота ми съм си мислил, че трябва да търся Вавилон в някаква въображаема реалност, различна от реалността в църквите, то всичко, в което Бог ме посвети, напълно ми показа, че днешният Вавилон царува в мнозинството от църквите и то в най-уродливия и най-извратения си вид.
Защо ти говоря за всичко това? И защо точно така започвам тази книга?
Именно защото вече е дошъл краят!
Разбираш ли това? Дошъл е краят… И ако довчера ти си се възхищавал на драсканиците на холивудски проповедници, пишещи в стил “Аз видях Рая”, то приготви се да прочетеш слово в друг стил. В стил “Аз видях Края…”. Защото е по-добре да видиш края на една религиозна, авторитарна и вулгарна система Вавилон, за да не остане в сърцето ти дори и лъх от нейната засеняваща сила, отколкото да вярваш на теологическите локуми, които се разтягат с невероятен професионализъм. Защото е по-добре да умрат всяко самочувствие и религиозна гордост в сърцето ти, отколкото да останеш вързан от измамното им покривало. Точно затова Бог ми даде тази книга. Точно затова Исус ме посвети в най-дълбоките пластове на Словото Си. Защото Божиите люде умират от нямане знание. И неприятелят се възвишава като Бог, защото няма кой да съкруши сърцето му.
Бъди убеден, че днес е времето, днес е денят и сега е часът и минутата, когато Исус чака да станеш и със собствената си позиция да покажеш презрението си към Вавилон и слугите му.
Бъди убеден, че днес е мигът, когато Господ идва в живота ти, за да ти каже, че е много по-голям от стените на залата, която си посещавал и не е възможно пастири да Го затворят с мръсните окови на доктринерството и тесногръдата теология. Исус те чака вън. Исус те чака там, където вдигна духа ми, за да ми яви Силата на Своята свобода, на Своето дълготърпение и на Своя гняв. И ако досега, след десетки издадени пророчески книги на служение “Мория”, Вавилон успяваше да потуши пламъка в сърцата на страхливите и колебливите и да ги накара да се върнат назад, то с тази последна книга Бог просто ще отсече завинаги беззаконието от Храма Си. Така Църквата Христова отново ще заприлича на онова “малко стадо”, на което Отец благоволи да даде Царството, а ти – скъпи читателю – призван да участваш в най-великата привилегия, изречена от пророка. Привилегия, която гласи:
“Опълчете се против Вавилон отвред, всички, които запъвате лък; стреляйте против него, не жалете стрели, защото той съгреши на Господа. Възкликнете поради него отвред, защото той се покори; укрепленията му паднаха, стените му се събориха; защото това е въздаянието Господно; отплатете му; както той е направил, така му направете. Отсечете от Вавилон сеяча и онзи, който държи сърп в жетвено време…” (Еремия 50:14-16)
Днес, братко мой, служителите на Вавилон държат не просто сърпове. Те имат цели вносни сеялки и комбайни, произведени по последната теологическа технология на американските библейски институти. И тези служители бързат да засяват и жънат, защото дяволът е напълнил сърцата им със сребърници и чака резултат от щедрото си заплащане. По тази причина и Божието Сърце е пренаскърбено от престъпленията на людете Му. Но въпреки скръбта Си Бог ще измъкне Своите Си и ще им прости. Въпреки скръбта Си Бог ще издигне последната Си Църква на земята и ще я вдигне да живее в Небето. Затова моята надежда за теб е да се завърнеш завинаги сред тихите, кротките и невидими Божии чеда, на които в пълна степен Отец ще даде обещанията на Завета.
Тази книга ще ти помогне да видиш оня тъмен триумвират на земята, наречен “змея, звяра и лъжепророка”. Тази книга ще ти покаже как Бог Отец, Вечният и Превъзвишеният ще раздели Светлината от тъмнината чрез Силата на Пророческия Дух, а след това ще нарече Светлината “Ден”, което ще бъде и настъпването на великия Ден Господен, известен като Второ Пришествие. Тогава всеки мрак и всички вестители на Нощта ще побягнат да се скрият в дупките на канарите й и ще посипят главите си с пепел. Силно се надявам след прочита на книгата някои от тях да сторят това днес и така да доведат сърцата си до смирение и спасително покаяние.
Колкото до останалите – прочети, моля те, следващите страници и виж какъв е Гласът на Духа. Защото Този Глас днес заявява против Вавилон:
“М’не, М’не, Т’кел, Упарсин…”

Leave a Reply