ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЮДА
(БИСЕРЪТ НА СЛАВОСЛОВИЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Когато гледам на цялото нравствено, морално и духовно падение, което се случва сред българската нация, в сърцето ми пламенно напират твърде точните думи на старозаветния пророк, които гласят:
“Удивително и ужасно нещо стана в тая страна: Пророците пророкуват лъжливо, и свещениците господстват чрез тях; и людете Ми така обичат; а какво ще правите в окончателното следствие на това?” (Еремия 5:30-31) 
Едва ли някой би се наел да отговори на въпроса, който задава Бог. Но той днес отново е зададен и чака отговор. И наистина – какво ще правят беззаконните и нечестивите в окончателното следствие на вършените си беззакония? Какви ще са окончанията, разбирай сетнините, на онази блудница, която сладострастно въздиша от прегръдките на дявола и многократно пробожда Господ Исус Христос с делата на мерзостта си?
Когато някой е извършил престъпление, то на такъв човек съвестта му се измъчва и няма спокойствие. Сънят побягва от очите му, и мирът се дръпва от сърцето му. И това е така, понеже престъпникът има обвинител против себе си. Но дали това се случва в тщеславните църкви, където действат червеите на сатанинското лукавство? Дали и там съвестите се измъчват, а сърцата нямат никакво спокойствие?
Нищо подобно, братко мой!
Тщеславните пеят, скачат и танцуват! Тщеславните се упражняват в славословие! Те си вярват, че пеят на Исус! Те си въобразяват, че Го хвалят и въздигат с хваленията си! И едва ли има по-познат почерк, по който да усетиш в каква църква са стъпили нозете ти. Тщеславието винаги е шумно и празнично! То е твърде себеправедно и счита себе си за непогрешимо! И точно затова пее и танцува, кикоти се и тържествува!
Да, но тук вече съществува жесток проблем. И това е проблемът, че за Бога на небесата всичките тщеславни хваления и църковни славословия са следствия от измамлива и убийствена мерзост. И докато светските блудници си въобразяват, че славословейки Исус, принасят жертви на хвала, Словото на Бога говори друго за тях:
“Жертвата на нечестивите е мерзост, – колко повече, когато я принасят за нечестива цел!” (Притчи 21:27) 
“Как смееш да говориш така, еретико?” – ще ми изкрещи някой тщеславен поклонник. А след това ще добави:
“Ела и послушай хвалението на нашата църква, за да видиш какви прекрасни песни пеем на Исус!”
О, нима пеете прекрасни песни на моя Господ? А докато пеете на Исус – продавате ли Го? И докато Го продавате – купувате ли Го? Докато хвалите Спасителя – пробождате ли Го? Тъпчете ли Благодатта на Святия Дух с мръсни нозе и непокаяни помисли? Крещите ли в екстаз “Амин” и “Алелуя” на демоничните свидетелства от Америка, които ви говорят за просперитет, за книжническа теология, за кариеризъм и за всичкото угодничество пред падналия княз? На кого тогава всъщност пеете? Не е ли на онзи гнусен дух, който ви обогатява и ви дава благата на света срещу поклона на вярата ви? Не е ли на онзи проклет Мамон, който се нарече с името “Исус”, за да измами цялото себеправедно християнство по земята? Та нали пастирите ви – всички до един – бързаха да отидат оттатък океана, за да напълнят сърцата си с кваса на мерзостта, та като дойдат в България – с малкото квас да заквасят цялото тесто?
Или случайно бъркам в размишленията си?
Отговорете тогава на ревността ми, ако можете!
Няма ли в Америка един най-проклет сайт, който се казва “Billboard”? И няма ли в този “Billboard” ежеседмична класация с името “Top Gospel Albums”, тоест, – “Топ 10 на най-продаваните “gospel” албуми”? И ако “Gospel” ще рече “Евангелие” в превод от английски, то за каква “блага вест” става дума в сайта на Билборд? “Блага вест”, при която музикални албуми с християнско хваление се състезават кой от кой е по-купуван? Не смърди ли непоносимо от такава вест? Каква ще е тази “благодатна вест”, при която в джоба на един сладкогласен певец потъват по няколко милиона долара на година, понеже госпъл-албумът му се харчел като топъл хляб сред християнството? Кое й е благодатното на тази вест, след като Благодат ще рече даване на блага, а не тяхното продаване?
Излиза после този хвалител пред някоя конференция, за да пее, а всички в залата хипнотизирани подхващат хвалението му, понеже знаят наизуст парчетата му и отдавна са си купили скъпоценния му компактдиск.
“Ама така се получава съживление бе, брат!” – ще каже някой екзалтиран поклонник на Дон Моен или на “християнската” хип-хоп звезда Кърк Франклин.
О, човече! До излизането на човека-Антихрист от бездната тщеславните непременно ще преживяват “съживление” след “съживление”! Такива “съживления”, че червеите на Сатана всеки път ще са готови да “живнат” в сърцата им, а те с трепет и радост ще чакат следващите парчета и албуми от тщеславните си идоли! Но ако все пак приемем за вярно, че музикалният талант на един изпълнител му е даден от Бога, за да има в църквите помазано хваление и славословие, то нека доразвием сетнината му през Светлината на Евангелието. Защото ще дойде миг, когато Господарят ще се върне и ще поиска да прегледа сметките на слугите Си. И като ги възправи пред Собственото Си Съдилище, ще ги попита с ревнив Глас:
“Слуги Мои! Какво сторихте с талантите Ми, които ви дадох? Умножихте ли ги за Славата на Господаря си? Възкачихте ли с тях Църквата Ми пред Портите на Небесния Ми Град?”
Ще се яви тогава първият слуга и ще каже на Господа:
“Исусе! Ти ми даде пет таланта! А аз спечелих още пет! Ето, вземи ги в ръката Си и нека Сърцето Ти се възрадва от слугуването ми!”
Взимайки скъпоценните таланти от ръката на първия Си слуга, Господ ще се усмихне и ще му каже:
“Добри Ми и Верни слуго! Влез в радостта на Господаря си! Защото не си забравил, че талантите не са твои, но Мои! И като си ги опазил и умножил – докарал си Слава на Царството Ми!”
Ще се яви тогава вторият слуга и ще каже на Господа:
“Исусе! Ти ми даде два таланта! А аз спечелих още два! Ето, вземи ги в ръката Си и нека Сърцето Ти се възрадва от слугуването ми!”
Взимайки талантите и от втория Си слуга, Господ ще се усмихне и ще му каже:
“Добри Ми и Верни слуго! Влез и ти в радостта на Господаря си! Защото макар и с по-малко таланти от първия Ми слуга, пак си запомнил, че те не са твои, но Мои! И като си ги опазил и умножил – докарал си Слава на Царството Ми!”
Ще погледне тогава Исус и към третия слуга и ще го попита:
“Какво стори ти с едничкия талант, който ти дадох? Помнеше ли, че той не е твой, но Мой, за да го умножиш за Славата и радостта на Господаря си? И какво сега ще дадеш в ръката Ми?”
А тогава третият слуга ще каже:
“Господарю! Аз Те знаех че Си строг. Жънеш, където не Си сеял, и събираш, където не Си пръскал. И понеже ми натежа тази Твоя строгост, която всячески ме лишава от богатства на земята, аз реших да скрия таланта Ти в пръстта. Тъй щото талантът Ти не можа да умножи таланти, но затова пък умножи и преумножи пръст.
Ето Ти сега таланта, Господи! Ти Си имаш Твоето! Но за да се смилиш над мене – вземи ако искаш пръстта, която умножих. Давам Ти тлъстата си банкова сметка, два чудесни автомобила, три апартамента, четири офиса и пет албума с хваления, които станаха хитове!”
“Зли и лениви слуго!” – ще извика гневен Господ:
“Защо Ми е пръстта ти, след като е пълна с червеи? С червеи ли да напълня Небесния Си Ерусалим или със скъпоценните камъни на Славословието? Ти, който имаше дарбата да композираш и пееш, защо не композираше и пееше за Господ, но го правеше само за банковата си сметка и личното си благополучие? Ти, който имаше таланта на Славословието, защо не славословеше Господа, но хвалеше с делата си дявола? Защо изобщо забрави, че ако Господ ти е дал нещо от Духа Си, то не е твое, но Негово, и един ден Той ще ти потърси сметка за таланта Си? Не извърши ли ти личния грях на Сатана, който беше херувим помазан да хвали Бога, и да засенява Небето с хваление? И ако него Отец Ми изхвърли от Небето и го лиши от Святия Си Дух, то няма ли и Аз да сторя същото с тебе? И ако дяволът падна от Хълма Сион поради много голямата си търговия, то не си ли паднал и ти пред Лицето Ми поради същата мерзост, и поради същият сатанински грях?
Ето, зли и лениви слуго! Взимам от тебе таланта Си, понеже си търговец, недостоен да обитаваш в Славата Ми, и да влезеш през Портите на Града Ми! И като заповядам на Святите Си ангели да те хвърлят в пъкъла, определям мястото ти сред поклонниците на дявола – при идолопоклонниците, лицемерите и търговците! А там се приготви за плач и скърцане със зъби!”
Ще чакаш ли, братко мой, до последния миг и секунда, за да се убедиш в истинността на това, което прочете? И ще продължиш ли тогава да си пееш и тананикаш песните на онези безумни и проклети хвалители, които забравиха, че талантът им е Господен, а не техен? Защото същите песни и хваления днес си тананикат всички тщеславни църкви. Те не виждат в американските хвалители гнусни идоли, но Небесни ангели. Те участват в търговията им, купуват албумите им, пеят песните им, и се запечатват в мерзостта на нечестивите. Но ако някой иска да пази чисто сърцето си, и да не наскърбява Бога, то той трябва да падне на колене и чистосърдечно да изповяда:
“Господи Исусе! Направи ме да Те хваля не само с устните си, но най-вече с делата си! Аз отказвам да пея песни от таланти, които са заровени в пръстта. Защото по тези песни вече пълзят и се извиват червеи! Аз няма никога да купя нищо от Твоето, защото да го направя – значи да трупам пръст в пръстта на оня, който Те е похулил, и блага в живота на оня, който неразумно Те е продал!”
А колкото до това, братко мой, какво представлява истинското умножаване от таланта на Славословието, то те моля да ме последваш във видението с Портата на Юда, което Господ даде на сърцето ми.
Аз все така пребъдвах с духа си в Небесния Ерусалим, когато Исус отново ме прегърна, като ми казваше:
“Слуго Мой! Нека сега да те заведа пред Портата на Юда! Защото това е най-ревниво охраняваната Порта в Небесния Ерусалим. Понеже през тази Порта беше изхвърлен завинаги дяволът на земята, заедно с всичките подкрепили го ангели. И пак пред същата Порта ще се съкрушат и отсекат всички нечестивци, които похулиха Божието Славословие. А сега нека отидем при Портата!”
След тези Свои думи Исус ме въздигна и двамата с Него излязохме от Небесния Ерусалим, като полетяхме към Портата. И ето, че Небесната Порта вече ме покоряваше с всичката си празничност и великолепие. Тя беше бисер, който блестеше като най-съкровена скъпоценност, извадена сякаш от дълбочините на Божието Сърце. И когато бяхме стъпили пред нея, Господ ми проговори, казвайки:
“Хайде, пророко Господен! Вземи Ключа на Давид и отключи тази Порта! Защото тя копнее да бъде отключена и духът ти прекрасно я познава! Понеже с делата си ти хвалиш твоя Господ и Той е твърде възрадван от хвалението ти!”
С голямо благоговение от думите на Исуса, аз взех Давидовия Ключ, като го пъхнах в ключалката на  Портата. А след това го  завъртях. Така, хванал дръжката, натиснах Портата, за да я отворя…
Скъпи ми братко! Една чудна и завладяваща Светлина изпълни колоните на Портата. И от лявата й колона се появи видение с раждащата Лия, а от дясната колона се появи видение с тъмница. А когато двете видения съединиха Светлините си и започнаха да преливат едно в друго, всред тях се появи Ангелът на Портата, който ми казваше:
“Аз съм Ангелът на Юда! Ангелът на Славословието! А ти, слуго Господен, сега свидетелствай за бисерната Светлина на четвъртата от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на раждащата Лия във видението отляво – чуй името, с което тя кръщава четвъртия си син! И като гледаш на тъмницата във видението отдясно – виж знаменията, които ще се случат!”
Послушал напътствието на Ангела, аз погледнах към Лия, която вече държеше родения си четвърти син. И ето, че майката на Израилевия син проговори, като казваше:
“Този път ще възхваля Господа. И затова ще наименувам сина си Юда!”
Докато още слушах Лия, Светлината от другото видение мощно привлече сърцето ми. И ето, че там аз виждах как светли Божии лъчи се стрелнаха върху самата тъмница, като я разтърсиха до основи. А в протежението на лъчите се въздигаха славословия към Господа. И тези славословия дотолкова усилиха лъчите си, щото оковите на всички в тъмницата се счупиха, а решетките се строшиха. Така сърцето ми съзря Божият Апостол Павел и съработника му Сила. Именно те бяха възхвалили Господ от самата тъмница. И Верен беше Бог да засвидетелства хвалението им – понеже разчупи оковите им, и строши железните лостове, които ги затваряха. И докато още се възхищавах на видението, Светлината от цялата Порта изпълни сърцето ми, тъй щото казах на Ангела:
“Божий вестителю! Благословен да е Господ на Славословието, че е кръстил тази Порта с името Юда! Защото сега сърцето ми узна и позна, че Славословието е силно да строшава оковите на робството, и да въздига сърцата в Славната свобода на Святия Дух!
Затова и Исус се яви на света от Юдовото коляно – за да строши оковите на тъмницата, която е самият свят! И като разчупи железните лостове на смъртта и ада – да даде на всичките Сионови чеда Славната свобода в Святия Дух! И ако Сатана беше изхвърлен от тази Порта заедно с всичките си ангели, то Господ ще направи да преминат през нея всичките Му чеда, които като Павел и Сила хвалят Святото Му Име и Го въздигат в Славословието на Духа!
Славословието е, което ни освобождава от веригите на тъмницата! И то е, с което ставаме поколението, с което Бог явява превъзходството на Своя Син и Славата, която подобава на Името Му! Аз ще славя Лъва от Юдовото коляно! И към Него ще бъде хвалението на устните ми!”
Докато още говорих на Ангела, крилата му заблестяха като Слънцето в силата си. И той, като ги сви пред лицето си, проговори на Исус, казвайки:
“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния блясък на четвъртата от Портите на Небесния Ерусалим – Портата на Юда! Портата на Славословието!”
След тези думи на Ангела, Господ докосна с двете Си ръце рамената ми, като казваше с пламенен Глас:
“Прославил си Лъва от Юдовото коляно! И пак ще Го прославиш! Защото като погледна към света, Аз виждам тъмница, в която искам Моите да влязат със Славословие към Господа!
Да влязат при затворените и сърцесъкрушените! Да влязат при последния Ми Закхей, както влезе ти в едни най-святи видения, които ти давах преди години!
Как мислиш тогава? Не беше ли Славословието онова, което те прати при затворения и окования? Не беше ли Лъвът от Юдовото коляно Силният, който ужаси Сатана при изхода на тъмницата? И какво хваление да чакам днес от Църквата Си? Хваление от устни или хваление от дела? В ден и час, когато основите на цялата тъмница трябва да се разтърсят и строшат, някои са решили, че килиите им са свобода, а веригите благословение! В ден и час, когато оковите трябва да паднат, и сърцата да полетят като гълъби в синевата, зли и лениви слуги задържат людете Ми в тъмницата, като хвалят и се покланят на оня, който не бива да бъде хвален, и на когото не бива да се покланят?
А какво ще правят в окончателното следствие на това? Къде ще се явят злите и неразумни слуги, които не пожелаха да умножават талантите Ми, нито да изплатят кодрантите Ми? Къде ще се явят безумните, които решиха, че талантът Господен отговаря само за собственото им благополучие и лесен живот на земята?
Казвам ти, слуго Мой, ако и да смяташ, че животът ти на земята не е за завиждане, то Аз и всичките Светии от Небесния Ерусалим ще ти потвърдим, че си за ублажаване! Защото има нещо по-важно от привременната съдба на земята и това е сетнината в Небето!
А сега укрепи сърцето си и очаквай с трепет следващата от Портите на Небесния Ерусалим. Защото тя е Портата на Исахар!”

Leave a Reply