ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – I ГЛАВА

1. СЪГРАЖДАНИ НА СВЕТИИТЕ ИЛИ НЕЧЕСТИВИ ПРИШЕЛЦИ?

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Твърде Свята и Благодатна Светлина е изпълнила сърцето ми, за да си позволя каквато и да е помисъл, че човеците биха отхвърлили Вечното благовестие на Ерусалимските Порти, та да угодят на червеи, бесове или тесногръди религиозни авторитети. В крайна сметка обаче всеки ще отиде там, където го влече сърцето му.
Някога в древността, когато Господ Исус изпращаше свидетелите и посланиците Си, за да прогласяват Небесното Царство и Божието Спасение, Той не им казваше да бъдат нежелани натрапници или насилници в благовестието. Друго ги наставляваше Спасителят, а именно:
“И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте докле си отидете. А когато влизате в дома, поздравявайте го. И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град…” (Матея 10:11-15)
Господ имаше причина да заявява именно такива думи на първите Си благовестители. И тази причина беше във факта, че до Второто Му пришествие на земята винаги ще има две поколения и две потомства. Първото е дяволското поколение и потомството на нечестивите. Второто е Божието поколение и потомството на праведните. Когато някой в Дух и Истина е бил доказан като един от Божието поколение, то тогава за него в пълна степен важат думите от Апостолското послание:
“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство…” (Ефесяни 2:19)
А когато друг не е доказан в Дух и Истина като един от Божието поколение, то тогава за такъв остава един скрит и променен прочит на Апостолския стих, а именно:
“Затова такъв остава странен и пришелец, и той не може да бъде съгражданин на Светиите, нито истинно да е посочен и потвърден като член на Божието семейство…”
Най-голямата и страшна трагедия на последните тщеславни църкви, които дяволът измами по земята, беше именно тази:
Те искаха някак хем да са граждани от света на лукавия, хем да са съграждани на Светиите, хем да са родени от чреслата на дявола, хем да са членове на Божието семейство…
Да, ама не! Такъв филм просто няма и никога не е бил прожектиран. Такива са само розовите сънища на нечестивите, излъгани от дявола, за да го наричат “Господ” и “Бог”.
Още помня детството на моята вяра, когато блъскан и завличан от тщеславния вятър на Вавилон, аз бях готов да похарча цялата си ватманска заплата за лъскавите книжлета на американските лъжепророци. В едно такова книжле един от тези лъжепророци се опита да ме излъже, че е видял Рая. И аз, нямайки критичния поглед на Святия Дух, нито утвърден във всячески проницателната и изпитваща Любов на Исус, взех че му повярвах. Доверих сърцето си на един рафиниран лъжец, и на измисления му калифорнийски рай. Започнах наистина да си мисля, че в Рая има спринцовки, върху които пише “свръхдоза на Святия Дух”, сякаш, че не ставаше дума за Божия Благодат, а за хероин или кокаин. Приех за истина, че горе в Небето наистина има складове с резервни части за човешките тела, сякаш че Бог е немощен да упражнява Силата Си в мигновено сътворяване и затова се е презапасил за евентуални чудеса. Възхищавах се на въображаеми кресла, които те обгръщат и потъваш в тях, вместо да видя трикраките столчета на Исусовото смирение и кротост в Небесните домове на Апостолите Му. Но във всичкото си религиозно приемане от онова време, пропуснах да извърша същински важното, а именно:
“Да изпитам духа, на който е бил този автор!”
И понеже в онова време пропусках да изпитвам духовете, аз буквално затънах в заблудата, че словото е по-важно от примера, и званието – по-важно от призванието. Малко по-късно един Меч в сърцето ми започна твърде сериозно да ме боде и смущава. И това беше моята вяра, осветена и просветена от Святия Дух. Тя ме накара да поставя пред погледа на сърцето си Исус Христос от Назарет Галилейски. Да поставя не просто Името Му, но Примера Му, Делата Му, и всичките Му Съвършени заповеди. Едва тогава Святият Дух започна мощно да работи в сърцето ми. И изричната повеля на Благодатния беше именно тази:
“Взимай образите и примерите на тези, които искат да те убедят, че са пратеници и слуги на Бога! И като ги насложиш върху Святия Образ на твоя Господ – виж дали ще се припокрият – едно към едно с Примера Му, едно към едно с Делата Му, едно към едно с думите Му. Защото само с това благодатно упражнение можеш да изпитваш духовете и да държиш на Доброто и Съвършеното…”
Братко мой! Верни мой приятелю!
Можеш ли да си представиш каква болка, каква погнуса, какъв срам и какво най-страшно разочарование изпълниха сърцето ми, когато насложих образите на търговците и лъжепророците върху Святия Образ на моя Господ?
Те Го мърсяха! Те Го оскверняваха! Те Го продаваха! Те въртяха бизнес с Евангелията Му! Те Го пробождаха като черни гвоздеи с лицемерието си и с несвятата си обхода!
И тогава категорично разбрах, че онзи американски лъжепророк не е видял никакъв Рай. Не! Той просто беше видял собствения си поклон пред червея Мамон, измамно маскиран като Исус. Той в пълна степен беше не съгражданин на Светиите и член на Божието семейство, но странник и пришълец, за когото Портите на Небесния Ерусалим никога не са били отваряни. А като този лъжепророк днес са стотици и хиляди.
Стотици и хиляди странници и пришелци са наводнили църквите с водите на Ефрат, и са помрачили сърцата на християните с отровата на старовременната змия!
Стотици и хиляди странници и пришелци са приели, че Исус е не толкова Името на Единородния Божий Син, колкото примамлива формула за един твърде печеливш бизнес – бизнеса с вярата на човешките души!
Стотици и хиляди странници и пришелци са си сътворили служения-сергии. И като са покрили мерзостите си с евтин станиол, са ги изкарали на пазарището Вавилон. Този уж видял Рая. Друг се здрависвал със Святия Дух и Му казвал “Добро утро”. Трети решил да впечатлява Църквата с евтина религиозна козметика и всякакви измамливи благоухания, които да блокират противната миризма от червеите на Сатана. Четвърти решил да облича девиците с рокли от тщеславна коприна, без изобщо да ги е измил с водите на Покаянието. Пети решил, че Святият Отец е твърде високо, за да чува какво става на земята, та лепнал званието “Свят Отец” на самия себе си. Шести, решил, че е най-големият великан от Съвета на Светиите, та решил, че му подобава обръщението “Ваше високо преосвещенство”.
Да ги изброявам ли още, братко мой? И да правя ли явни на сърцето ти всички лъжливи и гнусни образи, които никак не могат да се припокрият с Образа на Исус, а колко по-малко с Примера Му и Словото Му?
Но всички тези измамници, които днес и сега държат религиозните лостове на целия християнски свят, се опитват да убеждават човешките души, че са настойници, пратеници и свидетели на Христос. Само дето никой от тях не придоби образ на слуга, нито се отказа от привилегиите си, нито се отрече от придобивките си, нито заплю Вавилонската търговия, нито се съразпна с Исуса на Неговия Кръст.
На кой тогава да вярваш? И да бъдеш ли малодушна овца, готова да блее религиозното “Амин” и “Алелуя” само защото някой си решил да я излъже, че й говори от Името на Исус?
Аз няма да ти кажа, че ми е било лесно да отстоявам Образа на Божия Син в сърцето си. Защото през последните години съм бил хилядократно пробождан и угнетяван до смърт от световните владетели на мрака. Аз няма да те излъжа, че Чашата на Исус е пълна с горещ шоколад, а Кръстните Му страдания са тщеславен гъдел, който би те накарал да паднеш по гръб и да се кикотиш. Но аз непременно ще ти напомня едно изречение, което написах преди единадесет години:
Най-страшното, което може да сполети вярващия, е това – да се намери странен и пришелец в Небесния Ерусалим!
Защото горе странници и пришълци не се допускат! Те просто не са платили цената за Небесното си гражданство, но повторно са проболи Господ Исус Христос с поклоните си пред дявола на земята. Защото когато християнинът до такава степен е свикнал с мерзостта на запустението, че минава покрай църковните търговци като покрай братя от Единия Дух, то тогава този измамен в сърцето си лицемер в пълна степен е станал странник и пришелец за Небесния Ерусалим. Понеже ако си представим, че един ден той би попаднал горе, то тогава целият Небесен Град ще му се стори странен и дори невъзможен за живеене.
“Къде е тук пазарът на Небесните търговци, че искам да поразгледам какво се купува и продава?” – ще попита той първия срещнат Светия. А Небесният човек, като го изгледа с изумление, ще му отговори, казвайки:
“Какви са тези странни думи от тебе, човече? За какъв пазар ме питаш в Царството на Благодатта и Вечната Правда? Не ти ли е никой казал, и не те ли е никой научил, че в Небесния Ерусалим пазари няма? Не ти ли е никой казал, и не те ли е никой научил, че ако долу в продажния свят на Луцифер движеща сила са парите, тук движещите сили са Святостта и Любовта? Не те ли научи нашето Слънце Христос да бъдеш даващ и благодатен? И не те ли утвърди Святият Дух да бъдеш любящ и жертвоготовен? И не те ли научи Отец трепетно да благоговееш, когато преживяваш Святостта и Славата Му? Как изобщо си попаднал тук, в Града на Светиите, след като не притежаваш лъчите на Троицата?
Ти наистина си странен и пришелец, а мястото ти никак не е тук!”
Нека ти кажа, любезни мой братко, че такъв разговор никога и никак няма да се състои. Той е толкова невероятен, колкото невероятна е и притчата на Исус, че на Сватбата Му се появи човек с мръсни дрехи.
И ако наистина от цялото си сърце отхвърляш подобна сетнина – да бъдеш странник и пришелец за Небето, то тогава се приготви да бъдеш преобразен от Святия Дух като съгражданин на Светиите и член на Божието семейство. Защото съгражданин ще рече жител от същия град. И член на Божието семейство ще рече, че си един от тези, сред които Исус е Първородният между много братя.
Ето, Господ дава на сърцето ти книгата за Портите на Правдата!
Премини през тези Порти с пълна вяра!
И нека бисерният блясък, който ще остане в сърцето ти, бъде най-верният ти ориентир и Съвършен жалон по Пътя до Вечния Живот!
Амин и Амин!

Leave a Reply