ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След един период на мълчание, който беше мъчителен за сърцето ми, аз отново потърсих моя Господ Исус Христос. Потърсих Го с вярата, че Той е бил, е, и ще остане неизчерпаем Извор на всяко духовно благословение в небесните места. Докато минаваха дните на моето пребъдване на Господния Хълм, очите ми се нагледаха на трагедии и сърцето ми се изпълни със скръб поради страшната безпътица на погиващия свят. Понеже видях страшни неща в материалния свят и още по-страшни неща в духовния. И ако страшните неща по плът бяха наводненията из България, земетресенията в Азия и ураганите над Америка от края на лятото и началото на есента, то много по-страшните неща по дух бяха категоричните белези на едно тотално оскверняване и сърдечно омърсяване, с които дяволът държи мнозина човеци далече от Господния Хълм. Всъщност – ако в България се случиха наводнения, в Азия – земетресения, и в Америка урагани, които се виждат с плътските очи, то Божият Гняв предизвика едни други наводнения, трусове и урагани, които могат да се видят само в извисеното присъствие на Святия Дух. Защото за човеците, които не построиха дома си на Канарата, дойде времето на дяволските стихии. Тия стихии, за които Исус ни предупреди в седма глава на “Евангелието от Матея”:
“И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете…”
И докато езичниците гледаха с ужас на покъртителните репортажи, показващи къщи и улици, плувнали във вода или сгради, разрушени от силата на земните трусове или ураганите, то само една шепа просветени Божии хора видяха другата, истински ужасна трагедия. Трагедията на един умиращ свят, който всячески отрича Словото и Примера на Господ Исус Христос, но протяга ръцете си към религиозни демони, политически партии, човешки авторитети и дяволски користи.
Разбираш ли сега, братко мой, че за оня, който е преживял един ураган, земетресение или наводнение на земята, надежда все още има?
Защото ураганът ще стихне и земетресението ще спре, стихията ще отшуми и водите ще спаднат. И човекът отново ще се пребори за земното си добруване и личното си оцеляване. Но какво ще се случи с всички онези хора, които са пуснали в сърцата си калта и тинята на демоничната проклетия? Какво ще се случи с човеците, които не мислят за онова което е горе на Небето, нито копнеят да имат дом неръкотворен и вечен? Какво, най-сетне, ще се случи с религиозните безумци, които с лека ръка отхвърлят Святия призив на Господ и Неговата Свещена заповед да излязат от блудницата Вавилон? Ще имат ли такива нужното Освещение, за да могат да пристъпят в Божието присъствие и да влязат през портите на Небесния Ерусалим? Не казва ли Исус в “Откровението” твърде категорични думи:
“Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже…” (Откровение 22:13-15) 
При толкова страшни демонични заблуди и при всичкия потоп от сатанинска мерзост, която е заляла целия свят, то как човеците ще изпълнят призива на Спасителя Христос? Как ще изперат дрехите си, когато целите са плувнали в мръсните и кални води на дявола? Разбираш ли, че цялата гледка, която Господ разкри пред сърцето ми, ме накара да викам към Него? И не просто да викам, но да проливам сълзи и да ридая. Защото докато езичниците в долината плачеха за калта в мазетата и стаите си, аз плачех за сърцата, осквернени от лъжливите учения на дявола. И колкото до земната трагедия в България, то вестниците и телевизиите призоваха хората към щедрост, за да се покрият катастрофалните последици за бедстващите.
Но призова ли някой за очистване от духовната мръсотия? Призова ли някой българския парламент, за да спрат депутатите с гнусните си политически пазарлъци? Призова ли някой телевизиите да прекратят това непрестанно рекламирано сребролюбие, тези парични игри и лотарии, този проклет сатанински хазарт с душите на човеците, тази уродлива съблазън да правиш поклон след поклон към княза на света, та да спечелиш благоволението му? И най-вече:
Призова ли поне една църква човеците, та да проумеят, че истинската причина за Божиите проклятия по целия свят е в тоталното потъпкване на Христовия Завет и обръщането на Благата Вест в мерзост, която докарва запустение? И намериха ли се просветени от Бога слуги, които да кажат на човеците, че злощастията върху нациите им идват според духа, на когото се кланят?
Защото ако някъде има катастрофални земетресения – то е поради ученията от ада и бездната, които развращават човеците. Ако другаде има катастрофални наводнения – то е поради многото сребролюбие и алчност, както и гнусното блудство и разврат, които се изливат като реки по медиите и печата. А ако на трето място има урагани – то е поради преголямата гордост и превъзнасяне на богатите и високопоставените, които са като дим в ноздрите на Господа.
Тъй щото – било че мерзостта гледа надолу към ада – отдолу и идват проклятията! Било, че мерзостта се превръща в потоп от блудство, разврат и сребролюбие – от потоп ще и бъдат и проклятията! Било, че мерзостта гледа нагоре към Вавилон – отгоре и идват проклятията!
О, братко мой! Малцина биха призовавали човеците да мислят по този начин, понеже повечето хора са затворили съдбите си в решетките на егоизма си, тъй щото всеки мисли за себе си, а никой за онова, което Исус Христово. “Земетресения, урагани, наводнения! Боже опази!” – треперят милиони човеци, уплашени за скъпоценния си имотец. И никой от тях не иска да види, че земните земетресения може да намалеят, но духовните ще се засилят, земните урагани ще преминат, но духовните тепърва ще идват, земните наводнения непременно ще спаднат, но мръсните води на дявола тепърва ще се надигат. За да се превърнат в потоп и така да се сбъднат пророческите думи на Спасителя:
“И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син; ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички…” (Лука 17:26-27)
Ето, братко мой! За избавлението от тоя потоп на мерзостта ще ти говори Господ в тази пророческа книга. За Вярата, която води до Освещение и за пристъпването и очистването във водите на Святия Дух! И аз сега те моля да отвориш сърцето си за всичките благодатни видения, с които Исус ще те посети. Защото тези видения ще бъдат светлите нишки на спасителното въже, с което Той ще те изтегли от калните води на потопа. За да ти даде вълните на оня чуден Небесен кристал, който е Реката на Живота!
И ти, като се потопиш седем пъти във вълните на тая Река, да намериш Освещението на сърцето си, Белотата на дрехата си и сетнината на вярата си! Нека Бог благослови сърцето ти! Амин и Амин!

Leave a Reply