ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако има дума, в която да се събира всичкото духовно падение на човечеството пред Вечния Съдия на Небето, то тази дума е: Сатанизъм!
Знаеш ли какво е сатанизмът, братко мой?
Това е явното или скрито поклонение и угодничество пред самия Сатана!
Няма да скрия от теб, че собственото ми сърце ридае от забелязването на всичкия сатанизъм, който е просмукал битието на човеците. И въпреки, че ти няма да видиш нито един езичник, който да въздиша или плаче поради нашествието на сатанизма, то аз непременно искам да го забележиш. За да се отвратиш от него. И като вдигнеш ръцете си към Бога на Небето, да Го молиш усърдно за Благодат и съвършена закрила.
Някога, преди две хиляди години, благословен от допира на Мъдростта, която слиза отгоре, Апостол Яков записа в посланието си:
“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска; защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна…”  (Яков 3:13-17)
Днес, две хилядолетия след написването на тези съкровени стихове, светът не просто, че мрази Божията Мъдрост, но се къпе във всичката земна, животинска и бесовска мъдрост на дявола. Тъй щото радио и вестници, телевизия и Интернет, са станали страшни врати за извратената дяволска мъдрост. За сатанизма, като най-страшна верига, която задържа човеците в тъмницата на дявола.
“Как да забележа този сатанизъм, братко?” – би ме попитал ти.
А аз ще ти отговоря така:
Виж зодиите, които препълват вестниците и упорито плюят змийска отрова във всички утрешни емисии на радиостанциите и телевизиите!
Виж нашествието на екстрасенси, врачки, ясновидки, контактьори, лечители, чародеи, шамани, вещери и всякаква друга демонична паплач!
Виж нашествието на окултните вярвания – на спиритизма, Ню-Ейдж, сциентологията, НЛО, теософията!
Виж нашествиетото на религиозните вярвания – Римокатолицизма, Източното православие, Исляма, будизма, шинтоизма, Кришна-съзнание!
Виж нашествието на сатанинската мода, караща млади хора да татуират телата си или да ги дупчат с метални топчета и халки, (тъй нареченият “пиърсинг” който служи за демонично обсебване и запечатване)!
Виж нашествието на порнографията и на чалгата, на хевиметъла и на техномузиката! Виж нашествието на новите световни идоли в спорта, в културата и в политиката! Виж нашествието на култовете, на сектите, на лъжепророците и на шарлатаните!
И когато видиш всичката тази дяволска отрова – отречи се от нея в сърцето си! Защото краят на този свят вече е дошъл! Той не обича Простотата и Чистотата на Господ Исус Христос! Той не обича да люби с Божията Любов! Той не иска да пристъпи до Кръста на Голгота, но предпочита демоничните гениталии на Сатана! Той не иска да дава даром, нито е способен да се пожертва за Небето! Този свят е просмукан от отровата на дявола и е станал развъдник на змии и скорпии, на мухи и червеи, на къртици и прилепи! И тази “земна, животинска и бесовска” мъдрост, според както истинно я определи Апостол Яков, отдавна е станала смъртоносно влакче на ужасите в най-проклетия сатанински дисниленд. Влакче, за което излъганите си продават сърцата на дявола, та да получат един еднопосочен билет. И като се качат във влакчето му, крещят от възторг, че то им вдига адреналина, като слиза все по-надолу и надолу към ада.
Но какво ще се случи, когато излъганите души се срещнат лично с царя на ужасите? Ще намерят ли тогава в арсенала на сатанизма такава магия, която да ги избави от вечното проклятие? Ще им помогне ли тогава ясновидката “Светлина”, която от години бълва демонична помия из България? Ще им побае ли някой шаман, та да ги предпази от огнените пламъци на пъкъла? Ще ги избавят ли окултните книги на Блаватска или хороскопите на астролозите? Ще ги утешат ли дайретата на кришнарите или ще чакат извънземни да ги приберат в някоя летяща чиния?
Нека ти кажа, братко мой, че когато един извратен и отвратителен злодей отива на вечно заточение, той ще стори всичко преди изпълнението на присъдата си, за да завлече след себе си мнозина.
Паднал от Хълма Сион в пръстта на земята, Сатана забива с ярост ръцете си в нея, и ноктите му дращят пръст, та дано би се задържал по-нагоре. И докато ноктите му дращят пръстта, устата му плюе отрова по пътя на необратимото му падение.
Ето тази отрова е сатанизмът!
Но аз имам прекрасна новина за сърцето ти. И тя е, че Небесният Съдия скоро ще върже беззаконният с веригата Си. Защото, стоейки все така пред Него в Собственото Му Съдилище, аз Го видях да откача третата от златните брънки на веригата. И като я подаде на Божия ангел, Той му каза:
“Отец Ми е Мъдър Бог, Който люби мъдрите Си създания! Вземи брънката на Неговата Мъдрост, взета отсред огнените камъни на Божия Свят Хълм, и я положи в кристалния поднос на Неговата Правда! А след това иди и изпитай дявола с третата изява на Неговия Суверенитет!”
След тези думи на Исус, Божият пратеник положи златната брънка върху кристалния поднос и отново полетя към тъмните селения на мрака, а аз полетях след него, с ръце привързани към мантията му. И ето, че ангелът на Отеческия Суверенитет за трети път отключи портите на смъртта и ада. И като пристъпи в мрачното обиталище на дявола, извика с властен глас:
“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и вестител на Съдията иде в обиталището ти!”
Думите на Божия вестител, придружени отново с разтърсване на адовото пространство, накараха дявола да скочи ловко на железния си трон. А след това с глас на страшно раздразнение да му каже:
“На теб май повече ти харесва моето обиталище, отколкото онова горе! Понеже за трети път идваш да ми досаждаш. Какво още имам да чуя от Небесния Отец? И за какво отново си пратен до мене?”
В отговор на злобните въпроси на Сатана, ангелът пристъпи към трона му и протегна към него кристалния поднос с третата брънка, като му казваше:
“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!
Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:
Поклони се пред брънката на Моята Мъдрост и признай пред обитателите на цялото Небе, че мъдростта ти е извратена и за теб няма място в Моето творение!”
След думите на ангела самият кристален поднос се превърна в огледало. И, иска или не, дяволът трябваше да огледа уродливите си форми в него. И не просто да се огледа, но да види как златната брънка върху подноса започва да пояжда образа му. Това го накара да се озъби страшно и да стисне челюстта си, сподавяйки всичката си омраза към Бога. Но ето, че дяволът отново се окопити. И като посочи с нокътя на показалеца си към брънката, той изкряска с ехиден смях:
“О, хо-хо! Да приема ли да се поклоня пред брънката на Неговата Мъдрост, когато светът се възхищава и прекланя пред моята мъдрост? Той, Който гледа от Небесните сфери на всичките човешки сърца по земята, глад за Неговата Мъдрост ли намери или глад за моята? Хълмът Сион ли търсят сърцата човешки или източния вятър на Авадон? Кръстът на Христос ли ги запленява или пентаграмата на моя окултизъм? Якововият Ветил ли ги привлича или Зодиакът и астрологията? Притчите на Соломон или мантрите на Буда? Псалмите на Давид или тайните на Тибет? Песента на Моисея или напевите на Кришна? Небесният Образ на Христос или иконите на Богородица? Не, не, не! Аз никак няма да се поклоня пред брънката на Неговата Мъдрост, понеже доказах, че на земята моята струва повече!”
Докато дяволът отговаряше на Божия ангел, отсред челюстите му хвръкна изобилно количество гъста и черна отрова. Така отровата се плисна върху кристалния поднос и върху златната брънка на Божията Мъдрост. Това накара Божият ангел да дръпне подноса назад, а след това да каже на дявола:
“Горко ти, Сатано! Ти не просто си развратил мъдростта си, но самата ти мъдрост е развратила тебе! Защото, преди да отровиш другите с отровата си, ти сам си отровил сърцето си! Тъй щото отровата ти ще те убива и ти ще ядеш опашката си, без да се наситиш и без да намериш края си! Ужас си бил и не ще те има довека!”
След тези твърде мъдри и дълбоки думи, ангелът се оттегли от обиталището на Сатана. И като заключи портите на смъртта и ада, въздигна ме нагоре към Христовото Съдилище. Така, застанал пред Вечния Съдия, ангелът протегна към Него осквернения от отрова поднос и похулената от дяволска злоба брънка, като Му казваше:
“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите! Брънката на Отеческата Мъдрост беше похулена, и отрова от змията плисна върху подноса на Неговата Правда! И при все, че Сатана видя образа си в огледалото на Божията Правда, и видя как брънката на Мъдростта го пояжда, пак той никак не се отказа от извратената си мъдрост, нито понечи да се поклони на Мъдростта на Всемогъщия!”
Чул думите на пратеника Си, Господ взе от него кристалния поднос със златната брънка. А след това, извадил Меча Си, Той започна да изстъргва отровата от подноса и брънката. И като пълнеше отново ръждясалата чаша, Исус ми каза:
“Сатана не може да се покае, и отровата му няма да спре да го убива! Защото дяволът е морално разложен и духовно разрушен!
И ето тази е съдбата му от Вечния Съдия:
Да захапе с челюстите си опашката си, та дано би я погълнал с извратената си мъдрост! Да бъде ненаситен в ужаса си и ужасен в ненаситността си! Докато огнената верига на Отца се затегне около него и около всичките чеда на неговото лукавство!
Аз, Вечният Съдия, дадох това видение на пророка Си!”

Leave a Reply