ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – III ГЛАВА

3. МЕРЗОСТТА НА ВАВИЛОНСКАТА ТЪРГОВИЯ
(ВИДЕНИЕ ЗА КЪРВЯЩАТА РАНА НА БОЖИЕТО СЪРЦЕ)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако ти кажа, че сърцето ми е разтърсено от предишното видение, аз бих те излъгал. Защото с това видение Господ не просто ме разтърси, но ме съкруши напълно. И аз, за първи път в живота си, проумях колко съдба е скрита в Божието послание:
“Излезте от нея, люде Мои! За да не участвате в греховете й, и да не споделяте язвите й!” (Откровение 18:4)
Забележи тук глагола “споделям”. Ти знаеш ли какво е споделянето? Това е, когато приемаш нещо поне с още един, освен тебе. Защото именно тогава има споделяне. Така непременно разбираш, че когато Бог ни предупреждава, че язвите на блудницата ще бъдат споделени, то Той има на предвид именно това, че Гневът Му ще изпитат не само човеците, но и демоните, които са ги обладавали и мамили.
Аз ще те помоля да си спомниш за оня страдалец в Гадаринската земя, който живееше в гробищата и всеки ден се изпосичаше с камъни. Знаеш ли какъв му беше проблемът? Именно такъв, че той беше споделил живота си с легион от нечисти бесове. Тези бесове крещяха в душата му, разяждаха сърцето му, побъркваха ума му, подлудяваха тялото му. Всъщност – този страдалец, записан в Евангелието, беше въплъщение именно на язвата, която един ден ще постигне всички нечестиви.
Какво тогава да правим ние днес? И как да се обхождаме с Вечното и Свято Слово, дадено ни от Отца на светлините? Истината е, че Бог е Свят и пречист. И в Неговото присъствие няма да се намери нито един, който е пуснал в сърцето си пораженията на блудницата Вавилон, както и всичките й мерзости.
Беше време в живота ми, когато не исках да забележа тези поражения. Беше време, когато си заповядвах да мисля, че Христос царува във всички църкви, а конференциите и събранията са огледала на Неговата Слава. Но цялата тази илюзия рухна като пясъчен дворец, настигнат от морска вълна. И когато Господ ме вдигна в Светилището Си, за да ми говори от Сърцето Си, то тогава разбрах, че съм направил най-съдбоносната крачка в живота си.
Крачката – да вярвам в Него, а не в платения наемник, който ми говори за Него! Крачката – да слушам Него, а не платения проповедник, който ми проповядва за Него! Крачката – да се стремя с цялото си сърце към Божието Свято присъствие и никога повече да не правя компромис с чистотата на Неговото Слово!
Точно тогава, когато направих тази крачка, аз взех бич от ръката на моя Господ. За да го развъртя с всичката ревност в сърцето си против търговците в Храма. Против оня най-проклет и долен разбойнически вертеп, който ограби силата на Небесното благовестие и превърна хиляди църкви в места за църковен и семеен бизнес.
Както можеш да се досетиш, търговците не напуснаха Храма. Нещо повече – те насъскаха и надъхаха стотици и хиляди измамени човеци против делото, което Исус ми е заповядал да върша. И като останаха скрити зад измамата на нечистите си съвести, обявиха ме за антихрист, който върши разцепления и подкопава църквите. Аз благодаря на моя Господ за тази най-сладка и чудесна привилегия – да бъда наречен антихрист от онази блудница, която от векове наред не спира половия си акт със самия дявол. Нещо повече – ако Апостол Павел ни предупреди, че в много църкви ще има “друг дух, друг Исус и друго благовестие”, то всички противници на “другия Исус” непременно ще бъдат като антихристи в очите на блудницата. Понеже с помазание и Божия ревност те смущават половото й сношение с нечестивия.
Защо ти говоря за всичко това в тази глава? Именно затова, защото всичкото богатство и просперитет на блудницата Вавилон са дошли от търгуване с Божиите Святи неща. А открай време една от най-мръсните и проклети думи в човешкото битие, е думата “търговия”.
Тази дума не слиза отгоре! Тя не е родена в Сърцето на Бога, но в сърцето на дявола! При все, че търговията е станала кръвоносната система на целия свят, пак ти казвам, че това е една от най-проклетите думи в човешкото битие.
Когато Исус слезе от Небето на земята, за да проповядва за идещото Небесно Царство, Той посочи на всички, които искат да наследят това Царство, че в него няма място за търговия и търговци. Нещо повече – Исус изля от Небето обещаният Утешител, Святият Дух, Духът на Истината и Любовта. Духът, Който ни донесе така жадуваната Божия Благодат. Духът, с Който Отец и Син започнаха да дават на всичкото Божие домочадие от благата на Небесното Царство.
Божия Благодат, братко мой! Именно Благодат, а не търговия!
Защото Бог даде, а не продаде Единородния Си Син за Спасението на света. А можеше ли проклетият дявол да гледа как Отец дава и сърцето му да не се свива? Можеше ли падналият княз на мрака да изтърве човешкото битие от своя контрол, без да се противи на Христовото Спасение и Божия Благодат? Разбира се, че не! Ето затова той си създаде блудницата. За да има един фалшив и проклет модел, с който да съблазнява и поглъща всички, които обичат света и всичко, що е в света.
“Аз не ви давам, както светът дава!” – ни каза Спасителят. И като вдигна ръката Си, посочи нагоре. Нагоре! Далеч от низките човешки страсти, където сърцето може да се наслаждава на всичката безусловна Божия Любов. Нагоре! В Царството на Съвършенството и Красотата, където има Един, Чието Име е Баща! А кой баща би поискал портмонето на детето си, за да му даде от хляба и виното? Кой баща би сложил цена на любовта си, с която обича плодовете на чреслата си? Кой баща би искал синовете му да го възприемат за търговец, който не дава нищо, без синовете му да си платят с пари?
“Аз не ви давам, както светът дава!” – ни казва Исус. Но има една блудница Вавилон, една проклета духовна проститутка, която с всичката си вяра не е стигала по-далеч от леглото на дявола. И когато е приемала във влагалището си силните тласъци на дяволското засеняване, тя вече е решила в себе си, че ще бъде търговка, понеже и любовникът й е търговец. А който търгува с Божиите Святи неща, прави така, че печели възхищението и благоволението на самия дявол. Чудно ли е тогава, че Словото ти говори за една блудница, която с търговия е постигнала безмерен разкош?
“…защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване, и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош…” (Откровение 18:3)
Ти би ли искал да живееш в разкош, когато цената за неговото получаване преминава през блудство със самия дявол? Ти би ли искал нов дом, нов автомобил и екскурзии по целия свят, когато чековата книжка за тяхното постигане е поръсена с мазното семе на лукавия? И ако все пак се решиш на това безумие, както са се решили хиляди по хиляди, то с тях ли ще утешаваш мисълта за сетнината си? Знаеш ли, че за тези десет години ушите ми се наслушаха на най-проклетите и глупави размишления, с които човеците се опитваха да станат адвокати на блудницата.
Едни от тях казваха:
“Няма проблеми да продаваме Божието помазание и свързаните с него книги и материали! Ето, Бени Хин и Робъртс Лиардън ги продават по цял свят и така станаха милионери! Ето, всичките служители на Америка са търговци и Бог няма нищо против тях!”
Кой ви излъга, че Бог няма нищо против тях, след като те имат толкова много против Благодатното Му Сърце? Дали Бени Хин и Робъртс Лиардън са били въздигани в Божието Светилище и в Съвета на Божиите Светии, за да съизмерят гнусните си църковни бизнеси с вярата на Яков и Петър, на Павел и Йоан? И докога хиляди по хиляди ще гледат на мерзостта на земни търговци, а не на Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра? Защото Исус не каза на никой Свой служител да обръща вярата в сребролюбие и Божията Благодат в бизнес и търговия. Друго каза Той:
“Давайте, и ще ви се дава! Добра мярка, натъпкана, стърсена и препълнена ще ви се връща в пазвите!”
Но ако Господ заповядва “Давай”, дяволът нашепва: “Продавай!”
Тъй че даващите непременно ще се съберат при Него, а продаващите – при дявола. Понеже всеки служи на своя си господар. Тук аз искам да продължа с непосредственото видение, което Господ Исус разкри пред очите ми. Защото Той отново беше до мен, като ми казваше:
“Имай огнена ревност! Онази ревност, с която запалих сърцето ти преди седем години, а пламъците й продължават да пламтят в теб и досега. Защото ти казвам, че измежду многото беззакония, които блудницата стори против Святостта на Моя Бог, най-голямото остава беззаконието на търговията. Понеже с това беззаконие дяволът хвърли позор и петно върху Моето благовестие. И с това беззаконие мнозина запечатаха съдбите си като най-отявлени антихристи и чеда на лукавия. Затова сега ще те въздигна горе при Мен. И ще дам на сърцето ти да види първом Съвета на Божиите светии, а след това и злото, което блудницата стори на Сърцето Ми…”
След последните Си думи Господ въздигна духа ми със Себе Си, а очите ми отново виждаха Небесния Му град. Там Исус тръгна към Божия Дворец на Святостта, а аз Го последвах. И ето, че накрая Господ вече отваряше вратата на самия Дворец, като ми казваше:
“Нека сега да те въведа всред великите в Божието Царство. За да видиш отблизо Съвета на Божиите Светии и всичката Слава на Отца Ми…”
Едва изговорил думите Си към сърцето ми, Господ тръгна напред, като се приближи до врата от нежен планински кристал. И щом я отвори, Той отново ми каза:
“Влез, Стефане! И седни на мястото, което ти посочвам…”
С вълнение пристъпих в Съвета на Божиите Светии, когато сърцето ми забеляза огромна и продълговата маса от прозрачно злато, край която бяха насядали стотици Божии хора. Някои от тях духът ми разпозна, а други – не. Но ето, че Господ ми посочи празен стол, като ми даде знак да седна на него. А тогава Той се отправи към другия край на масата, който беше покрит от Светлина и Огън. И ето, че Исус влезе в Светлината и Огъня, а Гласът Му се извиси всред Съвета, като казваше:
“Мъдри и смирени на Отца Ми! Яжте от Хляба на Завета Ми, и пийте от Виното Ми! И нека се услади на сърцата ви Медът на Мъдростта, с които ви благославям!”
В следващия миг от самото Божие присъствие на Исус излязоха Небесни лъчи, с които Господ докосваше сърцата на всичките Си Светии. Така Той докосна и моето. А тогава в самите лъчи се появиха Хлябът и Виното на Господния Завет, както и Медът на Мъдростта, положен в златна паничка. И аз, като гледах на всичките Божии Светии, които протегнаха ръцете си към Хляба, Виното и Меда, сторих същото. А в сърцето ми прошепна самият Свят Дух, като ми казваше:
“Яж и пий! За да разбереш защо Господ те е призовал в Съвета на Своите Светии! И така да приемеш поука…”
Протегнах ръка, за да отчупя от Хляба, когато забелязах с учудване, че ръката ми не можеше да откъсне парчето, което исках, но едва няколко трохички. Реших да опитам с Виното, като надигнах златната чаша пред устните си. Но при все, че се опитвах да изпия голяма глътка, пак в устата ми се намериха само няколко капчици. Същото се повтори с Меда, понеже успях да загреба съвсем мъничко от него. Това искрено ме разочарова, понеже Божиите Светии край мен ядяха твърде свободно. Тъй че залъците Хляб им бяха големи, а същото беше и с глътките от Вино и с Меда на Мъдростта. И докато отново се опитвах да взема от Хляба, Виното и Меда, Господ излезе от Светлината и Огъня, като се приближи до мен. А след това ме докосна с благодатните пръсти на ръцете Си, като ми казваше:
“Има още много да извършиш за Мене, момчето Ми. За да добиеш Святата привилегия да бъдеш в Съвета на Божиите Светии. А сега забеляза ли, че докато другите ядяха залъци от Хляба, ти ядеше трохи? Забеляза ли, че докато те пиеха глътки от Виното и Меда, ти успя да изпиеш капчици?”
“Да, Господи мой!” – отвърнах аз със свито сърце. А след това дръзнах да Го попитам:
“Но защо другите Светии ядяха залъци от Хляба, а аз трохи? Защо те пиеха глътки от Виното и Меда, а аз капчици?”
Отговорът на моя Господ беше страшен, но твърде истинен:
“Даването, Стефане! Всичко е в даването! Трябва много повече да даваш, отколкото си давал. Защото в Съвета на Божиите светии, всеки поглъща толкова Хляб, пие толкова Вино и яде толкова Мед, колкото е раздал на ближните си на земята! Сега разбираш ли, че ако ти десет години даваш даром Божиите блага на братята и сестрите си, а Бог все още те намира за недостатъчен в Съвета Му, то това е още една причина да продължиш да се подвизаваш за Моето Царство? Защото в Съвета на Божиите светии не влизат всички. Има велики в Божието Царство, но има и най-малки. А Моето насърчение за теб е да продължиш да даваш, понеже животът и служението ти за Мен все още продължават. И ти все още не си свършил цялото си поприще и не си изпълнил целия божествен план. Сега разбираш ли защо ядеше трохички от Хляба и пиеше капчици от Виното и Меда?”
“Да, Исусе! Разбирам, че много Те обичам и ще продължа да давам всичкия Хляб, всичкото Вино и всичкия Мед, които Ти Си ми дал с Благостта и Милостта Си. За да имам прекрасната привилегия един ден да седна в Съвета на Твоите светии и да не се срамувам от малкото даване на сърцето си…”
В отговор на думите ми Исус се усмихна и ме погали. А след това започна да ми говори, като казваше:
“Ако между тия, които дават, има подвизаване, за да влязат през стеснената порта на Божия Свят критерий, то какво ли им се пише на тия, които продават? И ако Аз, Който дадох чрез тебе сто пророчески книги на Моята Невяста, все още те намирам недостатъчен за Съвета Си, то какво им се пише на търговци и престъпници, които през целия си живот не са дали даром дори една трошица от Небесния Хляб, и една капчица от Виното и Меда? Ще се намерят ли те в Божието Царство? Ще седнат ли в Съвета на Божиите светии, за да царуват с Мене във Вечността? И знаеш ли ти какво в действителност е Злото, което търговците сториха на Сърцето Ми?
Нека да ти го покажа, момчето Ми. За да видиш с очите си най-уродливото падение, на което е способна една блудница…”
В следващия миг Исус разгърна мантията Си пред мене, а очите ми видяха ужасна кървава рана върху Сърцето Му. И с Глас на преголяма Скръб Господ ми проговори, като казваше:
“Аз и Отец едно сме. Затова гледай Сърцето на Сина и мисли за Сърцето на Отца. Защото тази рана на Сърцето Ми беше злото, сторено Ми от търговците на Вавилон. Затова Аз сега ще сляза с тебе в Пролома. И ще простра ръцете Си към земята, за да я нахраня с Хляба, Виното и Меда Си. А ти гледай! И като гледаш, запиши онова, което виждаш, на книга…”
След тези Свои думи Исус ме изведе от Божия Съвет на светиите и от самия Дворец на Божията Святост, тъй че двамата с Него отново стояхме пред една от портите на Града. Така Господ я отвори. И като ме прегърна със силните Си ръце, заведе сърцето ми до Пролома. Тогава Той се отдели от мене и в следващия миг беше озарен от Небесна Светлина. И ето, че ръцете Му, държащи Хляб, Вино и Мед, се протегнаха към земята. А Гласът Му проехтя из Пролома, тъй че Исус казваше:
“Вземете благата Ми, люде Мои! Вземете, яжте Хляб и пийте Вино! Без пари и без заплащане! Защото Отец Ми ви люби и Аз ви любя!”
Дочули Гласа на Господ, към ръцете Му се приближиха хиляди човеци. Но преди да бяха взели и трошица от Хляба, и капчица от Виното и Меда, те бяха изблъскани грубо от земни търговци. Самите търговци, като взеха Хляба, Виното и Меда, закрещяха на гладните и жадните, като им казваха:
“Господ ни прати да Му вземем Хляба, Виното и Меда, а след това да ви го продадем! Такъв е редът, Божии чеда! Такива са доктрините, понеже имаме бизнес, благословен лично от Него! Наредете се на опашка и нека всеки клиент да си чака реда. Които са клиенти за Божия Хляб, нека минат отсам. Които са клиенти за Виното и Мъдростта, нека минат оттам. Вадете парите и нека търговията да започне сега…”
Гледайки на страшното беззаконие, вършено от търговците, аз извиках от самия Пролом:
“Спрете се, престъпници! Защо превръщаше Божиите чеда в клиенти? Защо ги лишавате от Небесната Благодат? Защо наранявате Сърцето на Бога? Нямате ли вие деца в семействата си, на които давате даром? Защо тогава не давате Хляба, Виното и Меда така, както ги дава Исус от Небето на всичките Божии чеда?”
В отговор на думите ми един от търговците размаха гневно пръст към Пролома, като ми казваше:
“Млъквай, смутителю на църковния бизнес! Господ да те отсече, понеже ни пречиш да придобием богатството на Авраам!”
Обърнах се към моя Господ, а очите ми видяха как Сърцето Му кърви. И всеки сребърник, който някое от Божиите чеда пущаше в кесията на търговците долу, се забиваше като страшна болка в Сърцето на Моя Бог и Цар. Това ме накара да протегна ръцете си към Него в Пролома и с плач да Му кажа:
“Исусе мой! Богатството на блудницата е спечелено с толкова много нечестие. Защото арогантните й търговци са сложили ръка на Хляба, Виното и Меда Ти. Те са превърнали Божиите чеда в клиенти, Божията Благодат – в търговия, Божията Любов – в дрънкане на сребърници. И защо им е богатството на Авраам, когато нямат сърцето на Авраам? Те са проклети, Господи мой! Отсечи ги, отмахни ги, въздай им!”
В отговор, с всичката болка на кървящото Си Сърце, Господ проговори от Пролома, като ми казваше:
“Аз вече съм ги проклел! Аз съм вече съм ги отсякъл! Аз вече съм ги отмахнал завинаги отпред Лицето Си! И Аз съм, Който ще им въздам! Защото идва денят на пълното запустение на Вавилонското богатство. Ден, когато върху блудницата ще се сбъдне писаното:
“И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им, стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница, коприна и червено; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед; от желязо и от мрамор; и канела, аромати, тамян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души. Овощията, за които душата ти копнееше, изчезнаха от тебе, и всичко изящно и разкошно загина от тебе, и няма вече да се намерят. Търгуващите с тия неща, които се обогатиха от нея, ще застанат отдалеч поради страх от мъките й, ще плачат и ще жалеят, казвайки: Горко, горко, граде велики, облечен във висон, багреница и червено и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; защото в един час запустя толкова богатство!” (Откровение 18:11-17)
Колко Божии чеда не се посвениха да ходят из пазарището на Вавилон и да купуват онова, което Небесният им Баща даваше даром от Небето? Колко Божии чеда не се посвениха да плащат за златото, среброто и скъпоценните камъни, които бяха изява на Божието благородство и чистота? Колко Божии чеда не се посвениха да плащат за висона, багреницата и коприната, които бяха изява на Божията Вечна Правда? Колко Божии чеда не се посвениха да плащат за канелата и ароматите, за тамяна, мирото и ливана? За виното и маслото, за чистото брашно и пшеница? И не бяха ли те всичките духовни благословения, които Отец Ми ви дава в Небесни места? Колко Божии чеда не се посвениха да плащат на коне и колесници, които се превърнаха в най-мощните търговски служения на Вавилон?
Но ето затова, от самия Пролом, Господ вика към всичките Си чеда! За да видят кървящото Му Сърце и злото, което блудницата стори на Неговата Съвършена Любов и на Неговите Небесни дарове!
Излезте от нея, люде Мои! Излезте от пазара на Вавилон, на който се крепи разточителния разкош и великолепие на блудницата! Отречете се от всички църковни търговци, понеже сърцата им не са записани в Книгата на Живота, но в осъдителната книга на Божия яростен гняв.
Излезте от нея, люде Мои! И знайте от вашия Господ, че нищо в света на лукавия не е такова, каквото изглежда, че е. Защото търговските служения на блудницата, имащи власт, просперитет и величие, днес са измамили и съблазнили много сърца и души. Сърца и души, които никога не са познали Сърцето на Моя Небесен Отец. Сърца и души, съблазнени от сергии и много пари. Сърца и души, за които Божията Благодат е празно нещо, а проляната Кръв на Завета – достойна за презрение и потъпкване.
Ето, всички писатели-търговци похулиха Святия Дух още в мига, когато сложиха цена на първата от книгите си. И Сатана позлати служенията им и издателствата им, за да мами и съблазнява Моята Църква. Но Аз ви казвам отново и отново:
Недейте си събира съкровища на земята с неправедна търговия и дух на сребролюбие. Но събирайте си съкровища на небесата. Защото гдето е съкровището на човека, там ще бъде и сърцето му.
Излезте от нея, люде Мои! Отречете се от блудницата, понеже телесата й скоро ще загният, за да бъдат дял на червеи, предадени на огън и жупел! Отречете се от сергиите, на които гледате онова, което се купува с пари! И знайте от Мене, че който извади пари, за да плати с тях за Небесния Хляб, Вино и Мед, то такъв повторно пробожда Сърцето Ми. Защото се е поклонил на мерзостта, която докарва запустение, а не на Святостта, която ви учи да бъдете даващи и любящи!
Ето, Сърцето Ми кърви!
А колцина от вас са силни да сложат мехлем на раната Ми?”

Leave a Reply