ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ I – III ГЛАВА

3. ГРЕХОВЕТЕ НА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искам завинаги да запомниш предишното видение и да го положиш като сигнална лампа в сърцето си. Лампа, която ще свети винаги, когато нозете ти отидат на място на духовно блудство и разврат, ако и в него да се говори за вяра. Защото и до днес платените проповедници на дявола говорят за вяра. И кой е оня мъж, който няма да иска съпругата си да вярва в него. А когато в много църкви са влезли “друг дух, друг Исус и друго благовестие”, то не е ли нужно проповядването на вяра в тях, та да успеят. Ето в това отношение блудницата Вавилон просто няма равна на себе си. Защото тя е обърнала сърцето си от Бога към дявола. И като е забравила кръвта, с която е била изкупена, започнала е да вижда света като рай, и светските користи като блаженства. В това няма нищо чудно, понеже Сатана може да дава само от онова, което веднъж вече му е било предадено.
Тук аз искам да продължа с твърде огнените и изобличителни видения, които Господ Исус показа на сърцето ми. Защото това са видения за греховете на блудницата Вавилон. Затова като начало нека да ти предам Личните думи, с които Исус посети сърцето ми. Ето какво ми каза Той:
“Бъди ревностен и неустрашим за делото, което съм заповядал да вършиш. Защото онова видение, което показах на сърцето ти от покоите на дявола, има своето естествено продължение и развитие. Как мислиш тогава? Ако на Сатана твърде много му е харесала страстта, с която блудницата се отдава в ложето му, то няма ли той да потърси начин да усили много повече връзката си с блудницата, за сметка на охладнялото му брачно съжителство с езическата му жена…”
“Да, Господи мой! Сатана непременно би потърсил начин да утвърди блудницата до себе си, а собствената си жена да държи настрана…”
“Помисли тогава върху думите, с които Господ твоят Бог се обърна към първите Си благовестители. Какво им казах Аз?”
“О, Исусе! Ти заповяда на първите Си благовестители да проповядват Евангелието и да занесат Благата Вест до краищата на целия свят. Аз виждам, че Твоята Воля е била именно тази:
Светът на езичниците да се топи, а Църквата Ти да нараства!”
Исус се усмихна на думите ми, а след това добави, казвайки:
“Да, така е! И в това отношение езическата жена на дявола трябваше да слабее и линее, докато Църквата се изпълва и нараства. Но ти сега помисли върху друго, а именно:
Ако Господ иска Църквата Му да нараства, то няма ли дяволът да иска същото спрямо блудницата си? Няма ли лукавият да иска да залее света с едно лъжливо благовестие, при което човеците да изповядат него за бог и спасител? И в крайна сметка – това явление на човека Антихрист не е ли като следствие на твърде голямата сила на блудницата Вавилон?”
“Точно така е, Господи мой! Понеже светът е пълен с антихристи повече от всякога. И ако по времето на Йоан те току що се бяха явили, то днес наистина е тяхното време. Понеже е време на умножено беззаконие…”
След последните ми думи Господ замълча. И по сълзите, които бликнаха в зениците Му, аз разбрах, че Сърцето Му преживяваше чрезмерна скръб. Но ето, че Той отново ми проговори, като казваше:
“Как мислиш ти? Ако днес наистина е време на умножено беззаконие, то колко ли ще са тежки греховете на блудницата Вавилон? Колко ли голяма ще е станала заблудата? Най-малкото – не е ли духът на думата “заблуда” като дяволска сила, която работи за блудницата?”
“Точно така е, Господи! Именно такъв е духът на заблудата!”
В отговор на думите ми Исус протегна ръката Си и докосна главата ми, като ми казваше:
“Нека тогава да те пренеса духовно при самата блудница в пустинята. За да видиш с очите си колко тежки са греховете й и колко страшна е заблудата й…”
След самото докосване на Исус всичко край мен изгуби размери и очертания и само след миг нозете ми вече стояха на пясъка на пустинята, а очите ми виждаха самата блудница, легнала с тялото си върху хълмовете на звяра. А тогава Исус ми каза:
“Вдигни Светкавичния Меч в ръката си. И като го държиш прострян напред, върви след Мене. Защото сега има да видиш неща твърде покъртителни и страшни…”
Без всякакво бавене аз прострях Меча напред. А тогава, поради Светлината от острието му, пред мен и Исус се появи тясна и светла пътека, защитена от присъствието на Святия Дух. Така пътеката стигаше до самото тяло на блудницата, и до червената й дреха, украсена със злато и скъпоценни камъни. Това ме накара да кажа на Исус:
“Господи мой! Забелязвам нещо в лежането на тази блудница. И то е, че блудницата е легнала с тялото си върху седемте хълма. Но самото й лягане е такова, щото бедрата и утробата й се намират върху шестия и седмия хълм, а главата и ръцете й – върху останалите. Има ли това някакво значение?”
“Разбира се, че има!” – ми отговори Исус и продължи:
“Бедрата и утробата на блудницата са върху шестия и седмия хълм, понеже шестият отговаря на днешното време, а седмият на дните на Злото, които предстоят. Сам можеш да видиш, че утробата е мястото на сатанинското семе, а бедрата – образ на самото лъжеблаговестие. Колкото до главата и ръцете, то с тях блудницата взима силата на древните пет хълма, за да лъже и развращава. Но ти сега виж какво държи блудницата в ръката си…”
Отново погледнах във видението, когато забелязах как блудницата държи златна чаша. И това ме накара да кажа на Исус:
“Господи мой! Виждам златната чаша в десницата на блудницата. И само мога да предполагам с колко гнусотии и мерзости е пълна тя…”
“Скоро ще видиш всичко отблизо. А сега нека двамата тръгнем по светлата пътека на Откровението, дадено от Духа на Отца Ми. За да идем досами блудницата, та да я разгледаш отблизо, според както ти дава Отец Ми…”
С вълнение последвах Исус, като все така държах Меча, прострян напред. Така, на няколко метра преди самото тяло на блудницата, Господ се обърна към мен, като ми казваше:
“Искам да имаш съвършен мир. И нека сърцето ти не спестява нито една от гнусотиите и мерзостите, които ще видиш. Защото спестяването на реализма и Истината е грях, вършен от много Божии слуги. Когато някой спестява реализма и Истината, то той притъпява острието на Меча и тогава Божието изобличение наранява, но не изцелява. И въпреки, че много от нещата тук ще са твърде гнусни, ти ги назови с истинските им имена, без да ги прикриваш. Защото гдето има гнусотии, там трябва да има и погнуса. Разбра ли Ме?”
Можех ли да не разбера моя Господ, след като думите Му бяха твърде ясни? Разбира се, че не! Затова в отговор аз вдигнах още повече Меча в ръката си, като Му казвах:
“Исусе! Каквото видя, това и ще предам на Твоите чеда! А ако някой се съблазнява поради Истината, то такъв е направил лъжата като царица в сърцето си…”
Исус се усмихна на последните ми думи, а след това посочи тялото на блудницата, като ми казваше:
“Виж сега и самите грехове на блудницата. Защото Аз ще те вдигна косо над нея, за да видиш отблизо влагалището й…”
Ето, че Господ ме хвана със силните Си ръце, като ме издигна над тялото на блудницата и ме постави над самата нея. А тогава очите ми видяха бедра, по които се стичаше твърде много семенна течност. А в самия край на бедрата, сиреч, при влагалището на блудницата, очите ми видяха стълпотворение от хиляди човеци. Всички те протягаха напред библиите си, като викаха със силни гласове:
“Направи ни велики, Господи! Дай ни да ти служим! Помажи ни с мирото си и ни покажи благоволението си!”
И понеже стълпотворението пред влагалището на блудницата беше твърде голям дразнител, то това я довеждаше до сладостни конвулсии и потръпвания. А при всяка нова конвулсия и потръпване, влагалището й се отваряше и от него излизаха едни човеци, за да подмамят други да влязат след тях. Лъщящи от мазното семе на дявола, те разцепваха въздуха с думите си:
“Вече сме помазани за велики дела! Влезте и вие в светилището!”
Едва дочули възгласите им, нови тълпи от човеци също атакуваха влагалището на блудницата, желаейки силно да влязат вътре в нея. А това ме накара да попитам моя Господ:
“Исусе! Защо всички искат да влязат във влагалището на блудницата? Защо е този многохиляден наплив от служители, които искат именно това?”
А Господ ми отговори, казвайки:
“При сношението между мъж и жена винаги има миг на най-голяма възбуда и удоволствие. И този миг се случва именно във влагалището на жената. Как мислиш тогава? Няма ли дяволът да ощастливи най-много тези, които са станали най-голяма причина за собственото му удоволствие? Но сега казвам на всички Мои, че това влагалище на блудницата е достъпно само за привилегировани и високопоставени. Тъй че когато такива влязат във влагалището на блудницата, да повлекат в греховете си църквите, които управляват.
Но ти все още не си видял най-страшното! Затова виж отблизо колко страшна е измамата на блудницата…”
В следващия миг Господ ме наведе над самите служители, чиито глави лъщяха от мазното семе на лукавия, като ме попита:
“Чие е това семе върху главите на човеците?”
“О, Исусе! Това е заблудата на лукавия. Неговото собствено семе…”
“А не те ли учудва това, което виждаш? Не влиза ли един мъж в утробата на блудница, за да излее собственото си семе? Как тогава тези не са излели своето си семе, но са се омърсили със семето на лукавия? Най-малкото – помисли и Ми кажи:
Зачева ли блудницата от човеци?”
“Не, Исусе! Тя зачева от лукавия!”
“А какво тогава търсят тези човеци в нейното влагалище?”
“О, Господи! Излиза, че те търсят и искат семето на дявола…”
“Разбери тогава най-страшното, което върши блудницата. Защото при земното сношаване става така, че мъжът излива семето си в утробата на жената, а тя носи последствията. Но тук, при сношаването между тези служители и блудницата, нещата са катастрофални, понеже заченатото не е в утробата на блудницата, а в сърцата на човеците, които влизат в нея. Разбираш ли това?”
“Да, Исусе! И сега виждам, че блудницата вкарва в мнозина желанието за сношение, тъй че такива да заченат сами себе си и да бъдат в нечестието си като жени, които са непразни…”
“Виж тогава отново тези човеци, които излязоха от влагалището на блудницата. Виж сърцата им и онова, което семето на дявола ще стори вътре в тях…”
Отново погледнах на човеците, чиито глави лъщяха от мазното семе на дявола. Така забелязах, че семето потъна през главите им, като влезе вътре в тях. А след това побърза да нападне на сърцата им, тъй че дяволът вече зачеваше в тях образа на своя син. Това ме накара да извикам през плач към Господ, казвайки Му:
“Ах, Спасителю мой! Спри това безумие, което вършат тези служители! Защото всеки от тях е бил съблазнен от самото семе на дявола, с което е пълно влагалището на блудницата…”
В отговор на риданието ми Гласът на Исус отново стана гневен, дори страшен. И Той вече викаше в сърцето ми, като казваше:
“А искат ли човеците да се отвърнат от това безумие? Искат ли да следват Примера Ми или предпочитат одобрението на Сатана и користите на ръцете му?
Най-малкото – спомнете си всички, че този проклет дявол поиска да съблазни със семето си и вашия Господ. “Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш!” – ето семето, с което дяволът искаше да изнасили Сърцето Ми. Ето семето, заради което пред влагалището на блудницата е такова стълпотворение.
Но колцина от човеците устояват, когато им шепне Мамон? Колцина от човеците остават смели, ако и Корей да скърца страшно със зъбите си? Колцина от човеците остават непреклонни, когато вятърът на Езавелините чародейства се стовари върху сърцата им? Виж тогава, че даже и при това беззаконие на мнозината, Отец Ми има Милост и Благост в Сърцето Си за погиващите…”
В следващия миг над самото тяло на блудницата стана знамение. Защото от Небесния пролом заблестяха светлините на множество мечове. И с Глас като гръмотевичен тътен Отец извика от единия край на земята до другия, като казваше:
“Излезте от нея, люде Мои! За да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й!”
И ето, че Светлината от мечовете в пролома освети самото влагалище на блудницата, а думите на Отец закънтяха отново и отново:
“Излезте от нея, люде Мои! Излезте от нея, и отделете се, и Аз ще ви приема и ще ви бъда Бог! И вие ще Ми бъдете синове и дъщери!”
Думите на Отец бяха твърде Святи, чисти и дълбоки за да не наведа главата си пред Светлината, идеща отгоре. Но тогава Исус отново ме попита:
“Как разбираш това Свято Отеческо повеление? И що ще рече човеците да излязат от блудницата, за да не споделят греховете й и язвите й!”
“О, Исусе! Та нали Отец е видял как мнозина влизат във влагалището на блудницата, съблазнени от семето на дявола. И аз виждам, че самото влизане е акт на блудодеяние. Понеже древните свидетелстваха, че ако някой мъж има сношение с жена, то такъв е “влязъл” в нея…”
В отговор на думите ми очите на Исус се изпълниха с божествена скръб. И Той отново посочи към влагалището на блудницата, като ми казваше:
“Искам да видиш най-тежкият от всичките тежки грехове на блудницата Вавилон. Затова погледни към влагалището й и Ми кажи: Тези, които влизат вътре в нея, как отпосле свидетелстват за самото й влагалище на останалите? Какво им казват? Че са били в любовни отношения със самия дявол ли?”
“Не, Исусе! Те наричат семето на блудството “Божие Свято Миро”, а самият дявол наричат “Господ!”…”
В отговор на думите ми Исус докосна сърцето ми, като ми казваше:
“Кога Аз станах Господ на твоето сърце? И кога ти Ме нарече Господ и Бог?”
“О, Исусе! Това стана, когато сърцето ми беше поръсено с капчица от Кръвта Ти на Голгота. Тогава аз Те приех за Спасител на сърцето си и за Господ на целия ми живот…”
“Значи Кръвта Ми е причината да Ме изповядаш за Бог! Понеже с нея Отец е свидетелствал за Единородния Си Син, Когото даде за Спасението на света. И с тази Кръв ти позна, че Бог те е възлюбил и е умрял за теб на Кръста…”
“Да, скъпоценни Господи!”
“Виж тогава човеците, които влизат и излизат от влагалището на блудницата. И като ги гледаш, кажи Ми какво вършат те, когато наричат дявола “Господ”, а семето му – “Свято Миро”?…”
Отново погледнах към извратените при влагалището на блудницата. И една страшна Небесна скръб повали сърцето ми, тъй че паднах в нозете на Исус, като Му казвах в плача си:
“Господи мой! Очите ми видяха кръвосмешение! Защото когато наричат дявола “Господ”, а семето му “Свято Миро”, човеците се поругават с Твоята Свята Кръв и бързат да я смесят с кръвта на дявола, сиреч, с духа на Антихрист. Така те похулват Твоя Свят Дух и се поругават с драгоценната Ти Кръв…”
Докато плачех, Господ протегна ръката Си и утеши сърцето ми. А след това ме въздигна да се изправя, като ми казваше:
“Ето това е най-страшният грях на блудницата и най-ужасното й беззаконие пред Небето. И всеки, който е влязъл във влагалището на блудницата, за да зачене сърцето си със семето на дявола, непременно е виновен за грях против Кръвта Господна и за хула против Святия Дух. Понеже е направил кръвосмешение, като е смесил онова, което и най-злият езичник не би смесил. Горното и долното. Животът и смъртта. Святото и извратеното. Кръвта на Господ и кръвта на дявола. Виното на Сион с виното на Вавилон. Защото ако е грешен оня, който казва:
“Бях с дявола и върших волята му!”
…то колко по-грешен ще е оня, който влиза във влагалището на блудницата и маже главата си със семето на дявола, а след това казва:
“Бях в Божието Светилище и сега съм помазан с Божието Свято Миро!”
Именно с греховете на кръвосмешението, блудницата се въздигна дори до Небето и светът не разпозна нейното беззаконие. Защото когато трябваше да разберат, че дяволът е лъжец и на лъжата баща, ушите на езичниците слушаха едно Вавилонско лъжеблаговестие, в което повярвалият получава дял и от двата свята. Едно ужасно кръвосмешение, което погубва сърцата на последните човеци. Сега разбират ли Моите, че трябва непременно да излязат от блудницата? Сега разбирате ли всички, че е дошло време разделно? Време, когато трябва да оставите всички човешки и демонични учения, за да посветите сърцата си на Господа и на Неговия Свят Дух. Защото до самия свършек блудницата ще опива народите с виното на разпаленото си блудстване и ще съблазнява човеците с безмерния си разкош. Но ето затова Синът ще повтори казаното от Бога и Отца! И всичките Си братя и сестри ще призова с думите:
Излезте от нея, люде Мои! Излезте от блудницата, която навсякъде се е регистрирала като църква, за да върши така греховете на кръвосмешението! Излезте от търговията, политиката, както и от всяко партизанство! Защото е блудна всяка църква, която продава Мене и Моето! Защото е блудна всяка църква, в която Пастирят не съм Аз, но е наемник на заплата и трудов договор. Защото е блудна всяка църква, която прави политика с Моите думи и търси да владее в парламентите на този свят, а не в съвета на Божиите Светии! Защото е блудна всяка църква, която мисли себе си за единствена и богоизбрана, когато Господ е Цар над целия свят и Негови са сърцата, които Той посочва и избира, а не които сами сочат и избират себе си!
Излезте от нея, люде Мои! Излезте от блудницата, която трупа съкровища в този свят, понеже няма такива в бъдещия! Излезте от онова влагалище, където дяволът обещава всичко, само срещу един поклон. Защото след този поклон няма гонение, няма притеснение, но няма и Вечен Живот! Но непременно има едно страшно очакване на съд и едно огнено негодувание, с което Божия гняв ще пояде противниците.
Излезте от нея, люде Мои! Излезте от блудницата, която лежи на седемте хълма, които са главите на звяра! Излезте от църковните пирамиди, наричани съюзи, понеже ги изяжда духът на Египет! Излезте от църквите с имперски амбиции и светски дух, които въздигат собствените си знамена, а не Знамето на Йеова, понеже ги изяжда духът на Рим! Излезте от църквите, основани на теология и всякаква човешка мъдрост, закрепяна с дипломи, понеже ги изяжда духът на Гърция! Излезте от църквите, основани на идоли и свещи, понеже ги пояжда духът на Изтока, който е Авадон! Излезте от последната Вавилонска кула, която дяволът въздигна във всичката си мерзост и беззаконие! Защото когато съберете седемте глави на звяра и всичкото им духовно влияние на земята, то тогава непременно ще видите блудницата, легнала върху него и готова за всичките грехове на Вечното проклятие!
Аз, Исус, Господ и Бог на Моята Църква, скоро ще посветя слугата Си! За да видите въздаянието от Гнева на Моя Бог и Отец, както и сетнината на блудницата Вавилон! А дотогава слугата Ми остава в пролома! Като един, който вика към Бога и проси Милостта Му за всичките пленници на Вавилонския гнет.
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply