ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XIV ГЛАВА

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Братко мой, след малко ти ще затвориш тази книга. Аз не зная дали тя ще те промени, защото само Господ може да променя. С тази книга Исус ми каза, че приключвам една дълга и изтощителна битка против скрития в много църкви дявол. От нещата, в които бях посветен от Бога, аз разбрах, а вярвам и ти също, че нещата, които считаме за правилни, често се оказват най-лукавата измама, най-смъртоносната маска на Сатана. Словото казва:
“Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете…” (Притчи 16:2) 
В тази последна книга, с която приключвам четирилогията против златните образи на Луцифер, имах мъдростта на Исус, Който винаги беше над сърцето ми и Неговите думи към мен и теб претеглиха духовете в Църквата. Ти сам се убеди, кой дух тежи на мястото си, като изява на Божия Авторитет и Суверенитет, и кой дух се оказва, като тумор и гнойно възпаление в Тялото Христово.
Искам отново и отново да прочиташ истините, записани тук, за да се изпитваш дали стоиш във вярата и дали сърцето ти е право пред Бога. Нека никога умът ти не се впечатлява от евтините ефекти и знамения, които лукавият прави с числото 666, защото целта му е хората да повярват на всякакви фантасмагории около това число, но да пропуснат да видят, че най-голямата изява на 666 се явява там, където Сатана мами християни чрез Божието Слово. Понеже всяка фалшива доктрина ще се опита да изглежда истинска, като извади от сто кладенци вода, само и само да я повярваш. Но онова, което фалшивите доктрини не могат да скрият, онова, което винаги стои като ясно различим духовен заряд в тях, е духът на света и непокорството. Ето и най-важното за този дух, с което приключвам тази книга. Това е духът, който кара християнина да обикне този свят и да престане да мисли за горното и да унищожи в сърцето силата на писаното:
“Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога…” (Колосяни 3:2-3) 
Това е духът, който кара християнина да забрави, че е бил изкупен от опакото и извратено поколение, и да тръгне да върши същото, което вършат непокаяните и неспасените, за да унищожи в сърцето силата на писаното:
“…бъдете безукорни и незлобиви непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота…” (Филипяни 2:15-16) 
Това е духът, който кара Божиите деца да забравят, че имат Небесен Баща, Който не продава благата на децата Си, но им ги дава даром с Благодатта Си. Така този дух унищожава в сърцата им силата на писаното:
“Даром сте приели, даром давайте…” (Матея 10:8) 
Това е духът, който мами настойниците на многоразличната Божия Благодат да забравят, че са слуги на мнозината, но да правят мнозината свои слуги. Така този дух унищожава в сърцата им силата на писаното:
“Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие, нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото…” (I Петрово 5:2-3) 
Това е духът, който кара служители да работят не за кесии, които не овехтяват, но за тлъсти банкови сметки и пълни хладилници, за да се изпълни в тях силата на писаното:
“Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст; чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща…” (Филипяни 3:18-19)
Това е духът, който изгради в Храма златния човешки образ, образът на смъртен човек, образът на кариериста, търговеца, теологът, диктаторът, ласкателят, лицемерът, образът на човека-Антихрист, раждащ антихристи и богоотстъпници. Това е духът, който кара пастири, презвитери и теолози да мразят Божиите пророци, да ги хулят, да горят и късат книгите им, заявявайки, че го правят в “Името на Исус”, така че в дело да показват, че са Корееви потомци и да се изпълни в живота им писаното:
“Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство…” (Юдово 11 стих)
Ето такива човеци, братко мой, ще се опитат да те заплашат, за да не приемаш пророческите послания на тази книга, както и на други книги, с които Бог вдъхнови сърцето ми. Те ще ти размахат пръст и ще ти кажат да отхвърлиш това слово, понеже “Исус” им говорил, че не било от него.
Това не е моят Исус! Това не е Исус, Който говори от тази книга!
Това е онзи Исус, когото видях пред отворената врата в началото на тази книга, чийто образ беше ефектен и поразително еднакъв спрямо Образа на моя Бог, но когато Господ ме приближи до него, аз видях как този фалшив образ се разпадна и превърна на змийска глава с ужасно стърчащи зъби.
Вярвам, че духовното приближаване към образа на тъмната троица и числото й, което Господ моят Бог направи чрез тази книга, ще те предпази от хищните апетити на Сатана и ще те направи трезвен и бдителен, пълен с благочестието на Исус Христос.
Бог да те благослови и нека Неговата Благодат утвърди сърцето ти, успокои душата ти и запази непокътнато цялото ти същество до мига на грабването и пришествието на нашия Господ! Амин и Амин!
От Името на Исус те упълномощавам да разпространяваш тази книга всред други братя и сестри, като нито за миг не се уплашиш от човешко или демонично гонение!
Авторът

Leave a Reply