ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – IV ГЛАВА

4. ДУХОВНОТО СЛАДОСТРАСТИЕ НА АНТИХРИСТА

Ако има причина, която да прави духът на Антихриста възможно най-успешен в много църкви, то тази причина е скрита в способността на Сатана да придава сладък вкус на беззаконието и греха. Причината за сладостта на този вкус можем да открием в един стих от “Еклесиаст”, където е записано:
“Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да струва зло…” (Еклесиаст 8:11) 
Ако тая присъда се изпълняваше незабавно, то тогава едва ли би останал човек, който да върши зло. Но Бог така е устроил Съда и Справедливостта Си, щото всеки да отговаря пред Него в свършека на времето и в свършека на живота си. Ти знаеш, братко мой, как Исус на много места в Евангелието говореше, че ще дойде изпълнението на Божия гняв. Тогава Исус казваше на беззаконните:
“Горко вам…”
Думата “горко” е по-стара граматична форма на “горчиво”. Но ето, че тези, върху, които ще дойде “горко” от Господ, днес имат сила от лукавия да вършат греховете си и дори да се радват, когато го правят. Това е така, защото дяволът е притъпил “горкото” от Божието предупреждение със “сладкото” на все още ненаказаното беззаконие. Моля те да запомниш:
Измамата на Сатана да потиска “горкото” от Божиите изобличения против беззаконните в сърцата им се нарича сладострастие!
Няма защо да крия от теб, че ще дойде ден, когато всички, които са живели сладострастно, ще искат да изповръщат всичката си сладост и наслаждение, които им е давал дяволът. Но те днес не се замислят за това. Те днес наричат “сладкото” горчиво и горчивото “сладко”, за да се изпълнят над тях в пълна степен пророческите думи на Исайя:
“Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло; които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво! Горко на ония, които са мъдри в своите очи, и които са разумни пред себе си…” (Исайя 5:20-21) 
Днес сърцето ти ще се свие от гледката в много църкви, където сладострастието на лукавия е взело връх. Да говориш с наслада за финансов просперитет от амвона, да говориш с наслада за търговията с Божието, да говориш с наслада, че Църквата била призвана да се отвори още повече за света…
Това наистина е страшно! Страшно дотолкова, че всеки трябва да се оставя от подобни мисли, за да живее вечно!
Нека сърцето ти се убеди за нещата, които ти говоря. Защото Исус ми разкри, че сладострастието на Антихрист в църквите е тотална трагедия за човеците, имаща за основа точно определени стихове от Божието Слово. Ето какъв разговор имах с Исус за тази трагедия. Той ме попита:
“Стефане, какво се случва с една жена, която съзнателно оставя съпруга си и тръгва да блудства с други мъже? Не е ли това нейно желание голямо безумие?”
“Да, Господи! Така е!” – отговорих аз. А Исус продължи:
“Няма ли другият, с когото тя блудства, да се опита максимално да прилича на съпруга й, та да блокира в жената усещането й, че блудства?”
“Естествено, че би направил така…”
“Имаш ли вярата да приемеш това, че дяволът обича да краде Словото Ми, тоест, да вдъхновява в Свещеното Писание друг дух, друго разбиране и друго тълкуване?”
“Господи, та нали дяволът Ти цитираше писанията в пустинята? Нали и фарисеите изследваха същото това писание за своята си погибел?”
“Значи, ако разсъдиш внимателно, дяволът винаги ще предлага на вярващите крадено слово, тоест, веднъж взето от Свещеното Писание, но изгубило Духа и истинното Му потвърждение?”
“Точно така, Исусе!”
“Знаеш ли тогава какви са крадените води? И знаеш ли кой обича да пие крадени води и да яде хляба си скришом?”
Въпросите на Исус бяха така премерени, щото просто ме доведоха до точния стих от “Притчи Соломонови”, където прочетох следното:
“Безумната жена е бъбрица, проста и не знае нищо. Седи при вратата на къщата си, на стол по високите места на града, и кани ония, които минават, които вървят право в пътя си, като им казва: Който е прост, нека се отбие тук; а колкото за безумния, нему казва: Крадените води са сладки, и хляб, който се яде скришом, е вкусен, Но той не знае, че мъртвите са там, и че гостите й са в дълбочините на ада…” (Притчи 9:13-18) 
Ето така, братко, по силата на писаното, днес ще видиш много църкви, станали като безумни жени, които седят на столове по високите места на града Вавилон. В такива църкви духовното сладострастие е издигнато в култ, понеже крадените води наистина са сладки. А ако ти все още се затрудняваш да разбереш кои са тези крадени води, то нека ти кажа, че това е теологията, чрез която дяволът открадна Словото на Бога и го превърна в слово на света, в светска логия. Тази логия е сладка, понеже не изобличава, нито пък призовава християнина да вдигне кръста си. Тази логия е хляб, който се яде скришом, тоест, в места, без Присъствието на Святия Дух. Затова никога недей да имаш страст към тази логия, понеже така ще изпаднеш в духовно сладострастие. Понеже мъжът на безумната жена всякога ще иска да се преправя на Исус, за да притъпи нейната бдителност. Но малцина знаят, че духовно мъртвите са там, а гостуващите демони на тази църква идат от дълбочините на ада.
Моля те никога да не се предоверяваш на крадени води. Научи се да плащаш цената за Божието помазание, просветление и откровение, защото ако поискаш да ги вземеш просто ей така, то рискуваш наистина да си попаднал на крадени води, тоест, на слово, нямащо никакво потвърждение от Святия Дух.
Нека в края на разглеждането на този белег ти дам напътствието на Апостол Павел:
“Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота…” (Ефесяни 4:17-19) 
Нека сега да премина към идолопоклонството, което е един от най-изявените белези на образа на звяра.

Leave a Reply