ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – III ГЛАВА

3. ДУХОВНАТА НЕЧИСТОТА НА АНТИХРИСТА

Този белег е един от най-смъртоносните в образа на звяра. Защо?
Защото крие в себе си коварство, което малцина могат да разкрият. Когато Исус събра около Себе Си Своите ученици и последователи, Той започна да им разкрива тайните на Божието Царство. Три години Той ги подготвяше в сърцата им. И накрая дойде момент, когато Той им каза:
“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…” (Йоан 15:3)
Така разбираш, че смисълът, който Исус вложи в думите Си, беше този, че през тези три години Бог беше очиствал съдовете Си, сиреч, душите на Своите апостоли, за да се сбъдне в пълна степен писаното:
“Отмахни нечистото от среброто, и ще излезе съд за златаря…” (Притчи 25:4)
Прочети си отново “Деяния на Апостолите” и ще се убедиш в какви съдове беше превърнал Исус Своите последователи. Въпросът не е в това. Въпросът е какво се случва с онзи, който не е станал “съд за златаря”. Защото между учениците на Исус имаше един, на име Юда от Искариот. Той прие много чистота от учението на Господа, но не изчисти напълно сърцето си. Вътре в него остана петно, което го подмами, разврати и уби. При всичкото си следване на Исус Юда не превъзмогна влечението си към парите на този свят, към златното теле на Луцифер. Ето защо той духовно умря, когато продаде и предаде Спасителя за тридесет сребърника. Разбираш ли това? Нека Сам Исус ти помогне, за да го разбереш. Защото в размислите върху тази тема Той ми даде следното послание:
“Представи си, че си влязъл в един магазин и търсиш да купиш за дома си бели чаршафи. И измежду многото изложени модели си харесал един, който е бил направен от превъзходна коприна. Той е имал красиви дантели по краищата и е грабнал очите ти повече от всички други модели. Тогава продавачката ти е казала:
“Господине, виждам, че харесвате този модел. Той е най-хубавият от всичките, въпреки, че има само един недостатък. Вчера една от служителките изляла върху средата му чашата си с кафе, но не казала на никого и така течността засъхнала там…”
След това продавачката ти е показала петното и те е насърчила с думите:
“Смятам, че това малко петно няма да убие впечатлението от целия чаршаф и вие непременно ще го купите, защото няма по-добър модел от този…”
Ще купиш ли този чаршаф?…”
“Не, Господи! Защото когато отивам в магазина и плащам с парите си, аз искам съвършено чист и бял чаршаф…”
Тогава Исус ми каза думи, които буквално ме удариха:
“Така и Аз, когато съм платил с Кръвта Си, искам съвършено чист и светъл висон върху вас! Защото Моята Кръв иде да те очисти от греха, но не и да съжителства с греха!
Не разбирате ли, че живеете в последното време, когато изискването на Небето не е препоръка, но критерий на Отец за всички, които ще наследят Спасение? Видял ли си с очите на сърцето си каква е Църквата, която е призвана на Сватбената Вечеря на Агнето? Видял ли си как служителят Ми Йоан каза за нея:
“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите…” (Откровение 19:7-8) 
Днес има една фалшива вяра, която ще остави мнозинството на земята. Тази вяра учи, че е достатъчно да имаш “тук-таме” светъл и чист висон и Бог непременно ще те приеме.
Но ще приема ли Аз хора, които не са изцяло чисти? Ще бъда ли Аз онзи “любящ бог” в извратените умове на мнозина, който просто ще махне с ръка и ще каже:
“Хайде, от мен да мине, влизайте и сядайте!”
Не ви ли говорих с притча за това какво става с онзи, който не е облечен със светлия и чист висон?”
Искаш ли, братко, да си припомним тази притча. Нека го направя, за да се убедиш колко огромно е коварството на дявола:
“А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани…” (Матея 22:11-14)
Няма нищо по-пагубно от това да виждаш как правиш компромис с Истината на Бога, но въпреки това да си мълчиш. Затова те моля! Не живей с непростени грехове и не стой с нозете си в заблуда, когато Бог те е изобличил в сърцето ти. Никой друг няма да отговаря вместо теб.
Виж сега и следващият белег от образа на звяра.

Leave a Reply