ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – II ГЛАВА

2. ДУХОВНОТО БЛУДСТВО НА АНТИХРИСТА

Братко мой, ако има нещо, което Сатана е преследвал винаги на тази земя, то това е било да накара Божиите хора да блудстват. В тъмното и извратено сърце на Божия противник още преди близо шест хилядолетия се е родил проектът на тъмното царство, наречено “Вавилон”. И ако и днес земен град Вавилон да не съществува, понеже отдавна се е превърнал на прах, то съществува такъв духовен град, на който Божието Слово заслужено е дало определението, че е “блудница”, тоест, духовна проститутка. Нека стиховете, които ще прочета, те убедят в това. Когато ги е писал, Апостол Йоан е получил видение, в което Христовият ангел му е дал да види жена, стояща върху червен звяр, пълен с богохулни имена. Този звяр е Антихристът, който днес е в духовния свят, но скоро ще бъде изявен на света. Постоянен свидетел на Антихриста на тази земя е духът на заблудата и измамата, който Словото Божие разкрива като “дух на Антихрист” и “лъжепророк”. Именно неговата активност е родила блудницата Вавилон, която всякога е желаела дяволът да излива семето си върху нея.
Ето какво четем за блудницата:
“Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици…” (Откровение 17:4-6) 
Искам духовно да прогледнеш над този стих.
Виждаш ли братко, че тази жена е привлекателна?
Виждаш ли, че е украсена със злато и със скъпоценни камъни?
Когато видях духовно това, то ме стресна, то сериозно ме накара да се замисля. И не само да се замисля, но и да питам Исус:
“Господи! Защо блудницата Вавилон има такова прекрасно облекло? Откъде е взела тя това злато и тези скъпоценни камъни?”
А Исус ми отговори:
“Всичко, което виждаш по тази блудница, е дошло от Църквата! Първоначално златото по дрехата й беше в Църквата. Но дяволът изкуси това злато и то се отказа да се покорява на Духа Ми и да се облича в Образа Ми. Така лукавият просто прибави златото към своята блудница.
Виждаш ли и скъпоценните камъни? Това някога бяха живи камъни, които се вграждаха в Духа Ми за Божие обиталище, за да Ми бъдат Свято свещенство. Но в един момент те решиха, че са скъпоценни в своите си очи и така отпаднаха духовно от връзката си с Мен. Дяволът и тях повали и ги прибави към дрехата на блудницата си.
Виж и златната чаша, пълна с мръсотиите и нечистотиите на блудстването. Знаеш ли за какво служи една чаша? Не се ли пие с нея?
Така и блудницата Вавилон си направи златна чаша, в която чаша се намериха всички ереси и фалшиви доктрини, които днес мнозина пият. И всичко това Сатана създаде в името на блудството, в името на онези, които оставят първата си любов и бързат да легнат в съблазнителното легло на Антихриста. Вие трябва да се утвърдите в такова стоене в Словото Ми, щото никой от вас да не предизвиква гнева на Отца Ми. А ако някой го предизвика да побърза да се покае и да има ревност за възвръщане. Понеже в Словото Ми има съдба против онези, на които Отец Ми се гневи.
Ето каква е тази съдба:
“Устата на чужди жени са дълбока яма, и оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея…” (Притчи 22:14)
Няма нищо по-смъртоносно от това в един момент да се окажеш като един от тия, които не са от Моята Невяста, но са чужди жени. Защото тогава непременно си попаднал в публичните домове на Вавилон и демоните на Сатана са започнали да изливат семето си (разбирай – словото) в сърцето ти…”
Братко, какво повече мога да кажа аз, когато Господ говори и казва всичко?
Моля те, бягай далеч от духовното блудство! Никога не си позволявай да извършиш нещо, което не е вършил Христос! Защото Исус е Семето на Йеова и ако това Семе е в теб, то ще свидетелства само с Божието!
Не се покорявай на доктрини, които нямат нищо библейско в себе си! Защото именно тези доктрини са семето на лукавия. Защото когато Исус отвори духовните ми очи, аз видях как в много църкви демони буквално онанират и семето им влиза в сърцата на вярващите. Веднъж попаднало в сърцето, това семе започва да изгражда образа на звяра и напълно прегаря съвестта и убива вярата в Бога. Тук ще спра с първият белег от образа на звяра, за да продължа с втория.

Leave a Reply