ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – I ГЛАВА

1. НАСИЛИЕТО КАТО ЛЪВСКИ ОБРАЗ НА ЗЛОТО

Насилието, братко, има много измерения и лица. Няма човек на земята, който да не се е сблъсквал с някакво лице на насилието. Всеки ден ни заливат огромни потоци от насилие и ние вече сме ги приели за естествен печат на света, в който живеем. Но колкото различни да са въплъщенията на насилието, те всички имат обща основа и ненарушима закономерност. Затова първото знание, което искам да получиш в тази тема, е да приемеш, че:
Насилието е натиск против волята на личността!
Всеки човек има сърце и в това сърце живее неговата воля. Тази воля има проекция в неговите желания, стремежи, поведение, мотивация. Когато една воля приема друга воля, тогава е налице съгласие, тоест, хармония и мир между човеците. Да, но очите ти ще видят много повече не мирът и хармонията, а нещо друго. Ще видят сблъсък между различни убеждения и воли, ще видят конфликти и скандали, ще видят караници и свади. С една дума – ти ще станеш свидетел на това, как зад един невидим параван стои дяволът и противопоставя човек на човека, човеците на човеци, за да покълват омразата и недоверието, отмъстителността и злобата. И най-вече – насилието. А сега помисли, че когато една воля не може да намери съгласие с друга воля, то тогава е възможно тя да употреби сила, за да се наложи над другата. Ето това налагане със сила от една воля върху друга Словото Божие ни разкрива като насилие.
Бог има много символи в Словото Си. И зад всеки символ по особено убедителен и категоричен начин се разкриват определени духовни реалности, за да стане четящият мъдър и да опази нозете си от пътищата на всяко зло. Както се убеждаваш от заглавието на тази първа тема, аз ще разгледам насилието не като какъв да е символ, но като лъвски образ на Злото. Бог има причини да олицетворява насилието на дявола именно с образа на лъв. Къде са скрити тези причини? Преди да ти отговоря на този въпрос искам да знаеш, че дълго време в мен представата за лъва е била продиктувана от чувства на уважение и симпатия към това животно. То е твърде често експлоатирано като символ и това не е случайно. Аз приемах лъва като символ на благородство. Той има такава чудесна осанка. Но дали само благородството или осанката на лъва карат човеците да го възприемат положително? Дали той не притежава други качества, които да ужасяват? Преди време Бог ми даде възможност да гледам по телевизията предаване на “Нешънъл Джиографик”, свързано с живота в джунглата. Там камерата на оператора следеше живота на едно лъвско семейство. Лъвовете в това семейство се излежаваха по клоните на боабаб и се прозяваха в някакво царско блаженство. В това време животните на джунглата – зебри, носорози, жирафи и антилопи отиваха на водопой. Ти със сигурност си гледал такива предавания и затова аз няма да се впускам в подробности. Интересното стана тогава, когато два лъва тръгнаха към водопоя. Като по даден сигнал всички животни ги усетиха и се разбягаха в ужасна паника. Зебрите на една страна, антилопите на друга. Тогава започна големият лов. Лъвовете просто си набелязаха две антилопи за плячка и си ги подгониха с царствен тръс и величие. Колкото и да бягаха красивите антилопи, лъвовете ги настигнаха и с мощни скокове скочиха върху тях, като за част от секундата забиха зъбите си в шиите им и ги повалиха на земята. В този момент около двата лъва дойде цялото семейство лъвове. Малките лъвчета се качиха върху все още потреперващите трупове на антилопите и започнаха да ги разкъсват. Повярвай ми, че чувството ми от наблюдавания лов беше ужасно и покъртително. Ужасно не толкова от естественото ежедневие на една джунгла, където всеки ден се раждат и умират стотици животни. Ужасно от безпомощността на онези животни, които не могат да се противопоставят на лъва.
А сега братко имай вярата да си представиш каква е силата на един паднал херувим, повлякъл след себе си една трета от небесните ангели. Каква е силата му върху онези, които живеят в грях и заблуда? Каква е силата му върху онези, които нямат защитата на Бога върху живота и сърцата си? Няма ли тогава този паднал херувим да употреби във властта си и силата си онова, което има? А херувимът Луцифер има четири лица и едно от тези лица е лицето на лъв. Виж как в “Книгата на пророк Езекиил” е описано устройството на херувимите:
“А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице…” (1:10)
Както забелязваш, едно от лицата на херувимите е лъвското и то е разположено от дясната им страна. Тази дясна страна отговаря на десницата, сиреч, на силата, която притежава един херувим. Какъв ще е тогава този свят, който е предаден на Луцифер за владение? Не е ли той една джунгла, където всеки ден дяволът излиза на лов, за да погуби не един, не двама, но стотици хиляди души на ден? Може би ще кажеш, че нямаш проблем, защото си повярвал в Бога и Той е твоята защита. Сигурно е точно така, както казваш, но помисли, че амбициите на един такъв духовен лъв няма да бъдат само върху онези, които са му пред погледа и в лапите. Библията категорично ти разкрива дявола като лъв с хищни инстинкти и казва за него:
“Седи в засада, в селата, в скришни места, за да убие невинния; очите му са насочени тайно против безпомощния. Причаква скришно като лъв в рова си; причаква, за да грабне сиромаха; грабва сиромаха, като го влачи в мрежата си. Навежда се, снишава се и безпомощните падат в ноктите му. Казва в сърцето си: Бог е забравил, скрил е лицето Си, никога няма да види…” (Псалом 10:8-11)
Забелязваш ли, че лъвът иска да убие невинния и очите му са насочени тайно против безпомощния? И ако за безпомощния нещата са оправдани, понеже е без помощ и няма Силата на Святия Дух, то какво ще кажеш за невинния? Не е ли невинен в Божиите очи онзи, чиито грехове са били покрити от Кръвта на Исус? И какво ще кажеш за сиромаха? За човеци без пари ли говори тук Словото? Не иска ли псаломът да ти покаже, че когато някой няма богатството на Христовата премъдрост и Светлина, той е уязвим за дявола, понеже е сиромах в небесните неща? Защото Бог ми откри, че именно такива сиромаси са най-често прицел на дявола. Такива сиромаси не могат да разпознаят лукавите маски на Сатана и бързо биват поглъщани. Затова Апостол Петър напомня на всички ни:
“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дяволът като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата…” (I Петрово 5:8)
Ти трябва да стоиш твърд във вярата, за да не те погълне дяволът с онова негово лице, което Библията ти разкрива като лице на лъв. Но какво значи да стоиш твърд във вярата? Знаеш ли колко малко християни ще ти отговорят на този въпрос? Защото твърдостта на твоята вяра е единственото условие, което те пази да не се разклатиш. Защото твърдостта е свидетел, че духовният ти дом има за основа канара. А Канарата е Христос! Само Тази Канара може да извърши съвършени дела в теб. И за Силата, която тази Канара притежава, Апостол Яков казва:
“А твърдостта (Канарата) нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък…” (1:4)
Забелязваш ли как Апостолът набляга на това, че трябва да останем цели? Когато лъвът скочи върху някого, той цял ли ще остане? Няма ли да изгуби я ръка, я крак или дори целия си живот? Сега разбираш ли, че за да те погълне, дяволът ще направи всичко възможно да подмени твоята основа, сиреч Канарата на вярата ти. И ако ти не си твърд във вярата, тоест, ако Исус не е основата на живота ти, то ще бъдеш уязвим именно в твърдостта. Спомни си с какво определение за насилието започнах тази тема. Нека отново го запиша:
Насилието е натиск против волята на личността!
А сега помисли, че дяволът винаги ще упражнява натиск върху човешката воля, така, както лъвът винаги ще убива животни, за да задоволи апетита си и силата си. Ти непременно можеш да видиш как лъв убива животно с един замах на лапата си или един удар на опашката си. Но ти никога няма да видиш нито един лъв, който да е забил ноктите си в Канара! Самата мисъл да забие ноктите си в Канара е доста чужда на лъва. Той по-скоро ще си разрани лапите или ще си счупи зъбите, отколкото да повреди Канарата. Сега разбираш ли защо Апостол Петър ти казва за лъвските амбиции на дявола:
“Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата…”
Естествено, защото в тази твърдост Сатана ще разпознае не слабата човешка воля, но Божията Всемогъща Воля. Защото няма демон под небесата, на земята или под земята, който да рискува да забива ноктите си в Канара. Ето затова отново ти повтарям, че дяволът ще направи всичко възможно да подмени основата ти, сиреч Канарата на вярата ти. Затова Бог иска да бъдеш трезвен и буден, защото в пиянство и спане човек изгубва Канарата и става открит за хищните апетити на лукавия. След казаното дотук искам да премина към разглеждането на някои най-важни принципи на насилието, свързани с разпознаването на лъва, за които ще разсъждаваме.

Leave a Reply