ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Братко мой, ти може би вече си прочел достатъчно много християнска литература в живота си и сега, отворил първата страница на тази книга, се питаш какво ли ново ще научиш от нея. Сигурен съм, че заглавието на книгата те е заинтригувало, понеже такива заглавия не може да не извикат интерес в човека. Искам отсега да те предупредя, че съдържанието, което ще прочетеш, не е поредният теологически напън на някой, завършил библейското училище или академия.
Тази книга се роди с болка, с голяма болка. Болка в сърцето ми, събирана в продължение на години. Болка, с която трябваше, израствайки в Духа, да гледам как истините на Библията се превръщат в мираж за много мои братя и сестри. Болка, с която трябваше да прогледна и проумея как на много места свободата в Исус Христос е заменена с робство и безпрекословно послушание пред човешки авторитети. Така вътре в мен започна да назрява конфликт. От едната страна на конфликта стоеше Божието Слово, а от другата страна – църквите, които са призвани да бъдат изпълнители и свидетели на това Слово. Дълго време аз не знаех на коя страна да се определя. Дълго време стоях по средата между двете страни, като между чук и наковалня и ударите се сипеха върху сърцето ми. Накрая разбрах, че е невъзможно повече да стоя така. Аз трябваше да направя своя избор, защото Исус искаше това от мен. Така избрах страната на Божието Слово, защото дълбоко в себе си вече бях убеден, че онова, което виждат очите ми, не е онова, което е.
Църквите, които виждаха очите ми, не бяха Църквата, която е!
Съгласи се, че когато имаш един прекрасен оригинал и този оригинал ти разкрива не кой да е, но Сам Бог, то ти не би имал по-важен критерий от това да откриеш оригинала. Така и аз се опитвах да открия оригинала. Така тази Църква, за която Исус проля Кръвта Си и положи Живота Си, в един момент стана невидима за мен. В първият момент се уплаших, защото реших, че Божият Дух не се движи на земята. Но после дойде съвършеното успокоение и мир. Бог се движи! Бог все още се движи! Бог все още спасява и ще спасява! Но за разлика от нашия човешки поглед и избор, Той няма много църкви. Той има само една Църква и познава Своите Си овце. Той има само една Църква и овцете в тази Църква Го познават. Не бързай да записваш в тефтерчето си адреса на тази църква, защото тя не е на земята, понеже пребъдва в небесни места с Младоженеца. Ти няма да я намериш в България или Америка, Англия или Франция. Ти няма да я намериш в никой град или село. Ти ще я намериш и ще влееш сърцето си в нея, само, ако имаш вярата да приемеш Христовия поглед и избор. А за този поглед и избор е достатъчно да отвориш библията си на “Песен на песните” и да видиш как там Исус казва:
“Има шестдесет царици, и осемдесет наложници, и безброй девойки; но една е гълъбицата ми, съвършената ми…” (6:8-9)
Ето така, братко, по силата на записаното, днес очите ти ще видят десетки царици и наложници и безброй девойки, но в нито една от тях няма да пребъдва Божието благоволение. Не те ли учудва това? Не те ли кара да се замислиш? Не те ли кара да разсъдиш трезво, че когато Господ Исус Христос пресее през божествения Си критерий вярата, надеждата, любовта, чистотата, стремленията, святостта и делата на всички църкви, то Той ще прибере при Себе Си и ще дари с обещанията на Завета Си само онези, които е имал основания да нарече “гълъбицата Ми, съвършената Ми”? Да стоиш ли тогава в църкви-царици и църкви-наложници? Не знаеш ли, че крилата на гълъба се свиват и отпускат безпомощно, когато не е намерил своята гълъбица? Не знаеш ли, че този гълъб няма да полети, ако го затвориш с решетките на земни църкви, станали светски царици? Не знаеш ли, че този гълъб няма да полети, ако вържеш крилата му с въжетата на църкви-наложници? Не знаеш ли, че Святият Дух няма да извърши съдба от Исус вътре в твоето сърце, ако предпочетеш покорството и послушанието пред човеци, а не пред Бога? Аз исках да разбера всичко това. Аз исках да намеря отговора на въпроса:
Кой или какво способства за наличието на много други църкви, освен Църквата на Господ Исус Христос?
Не мисли, че отидох при някой пастор или доктор по теология, за да получа отговор. Нищо подобно. Господ никога не отговаря на човека, ако този човек не е узрял да Му зададе въпроса си. Запомни това! Защото в самото търсене се изявява порива и стремежа на духовния човек. През всички години на вярата ми Исус ме научи да търся Него и да питам Него. А Той, братко мой, има съвършените отговори на всеки въпрос, защото в Него са скрити всички съкровища на мъдростта и познанието.
Искам да знаеш, че аз вече бях написал една книга, изобличаваща фалшива доктрина и това бе книгата “Златното теле на Църквата”. Сега, когато в мен се раждаше въпросът кой способства за наличието на много други църкви, освен Истинската, аз знаех, че той не се ражда случайно. Това беше сигнал в сърцето ми, че ще предприема духовно пътуване с моя Спасител, за да даде Той на теб Неговото Си знание, Неговия Си поглед и Неговия Си ум. Когато започнах да разсъждавам в дълбочина за църквите-царици и църквите-наложници и се молех за Божието просветление, Исус хвана духа ми и ме попита:
“Искаш ли да бъдеш в Моята Съвършена гълъбица? Искаш ли да доведеш братята и сестрите Ми до тази гълъбица? Искаш ли да свалиш воала на онази тайнствена власт на дявола, с която той превръща много църкви в царици и наложници?”
“Господи Исусе!” – отговорих аз – “Ти не би ми протегнал ръка, ако не виждаше сърцето ми! Ти не би ме извикал при Себе Си, ако в Твоето сърце не гори желанието, което Ти положи в моето сърце! Ти, Господи, сам знаеш, че когато разпалиш Огъня Си в някого, то това е по причина на Твоята Вярност и Благодат и моите усилия не струват нищо.
Моля Те, дай ми Твоето знание и Твоето разбиране, за да го положа в тази книга, защото не искам повече сърцето ми да страда от този остър конфликт между Твоето Слово и църквите…”
“Правилно го каза!” – отговори Исус и продължи:
“Защото наистина съществува конфликт между Словото Ми и църквите. Не между Моята Съвършена Църква и Словото Ми, но между онези, които са изгубили призванието си да Ме следват и да Ми се покоряват. Такива непременно биват поглъщани от засеняващата власт на падналият херувим Луцифер. Аз веднъж вече ти показах едно от лицата на Моя противник. Сега ти предстои да видиш другото му лице. И това е лицето му на лъв. Ето това лице на лъв поглъща много църкви и те до такава степен са погълнати, защото придават на сатанинското засеняване благородно покритие, за да ги владее един златен лъв, ненаситен да поглъща все повече и повече вярващи сърца.
Готов ли си да поемеш отговорността за това слово? Готов ли си да претърпиш заради Името Ми гонения, отхвърляне, оплювания, хули и човешка злоба?”
В този момент Исус ми даде видение. Виждах се, стъпил на една висока скала, а над мен се простираше една цяла километрична грамада от зъбери и скални късове, които водеха още по-нагоре. В един момент, сякаш по Волята на Исус, погледнах надолу. Тогава видях отново километрична грамада от скални зъбери и късове. Разбираш ли това, братко мой? Разбираш ли, че духовно приличах на алпинист, който е стигнал донякъде, но все още не е покорил върха? Нещо повече – гледайки грамадата над мен аз вече знаех, че едва ли бих го покорил някога. Тогава отговорих на Исус:
“Господи, състоянието ми е такова, че всяко отстъпление е равносилно на сигурна смърт. Ето защо аз няма да се откажа да Те следвам, каквото и да ми коства това. Същевременно вече зная, че и никога няма да покоря върха, който Ти откриваш пред погледа на сърцето ми…”
А Исус каза:
“Точно така е! Аз съм Онзи безкрай, в Който ако се взираш и към Когото, ако се стремиш, винаги ще спечелваш Божието благоволение. Но ако само си помислиш, че си Го покорил, то вече ще си твърде далеч от Него. Приготви се да видиш как падналият херувим засенява с лицето си на лъв, а след това запиши това на книга. Така прочелият Словото Ми в тази книга ще има знанието и представата защо много църкви се превръщат в царици и наложници и отпадат от Спасителния Ми план. Едновременно с това Аз ще заредя словото Си в тази книга с Моето помазание, което е силно да счупи зъбите на този лъв и да извади от челюстите му всички негови пленници и жертви…”
След видението и разговора ми с Исус аз усетих в сърцето си прилив на Сила и Дух и седнах, за да запиша всичките думи, които получих от Господа. Искам да знаеш, че нищо от записаното в тази книга, не е плод на човешки усилия и не е заплащано от човеци. Не е по силите на никой човек да застане пред лицата на херувима Луцифер и да започне да ги изобличава с Божието огнено помазание. И когато днес Исус протяга ръка към църквите, Той я протяга не защото някой Му я дърпа, а защото живеем в последните дни преди свършека на света, когато дяволът е станал невидим хищник пред сърцата на много човеци, а Божията Милост иска да ги спаси. Вярвам, че когато прочетеш тази книга, тези думи ще направят съдба в твоето сърце, както и в сърцето на всеки, който повярва и приеме Божиите думи в това Слово. Амин и Амин!

Leave a Reply