ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

5. ФИНАНСОВИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ ИЛИ БОЖИЯТ АВТОРИТЕТ?

Във всички теми досега исках да ти разкрия влиянието на едно последно златно теле, което поглъща с огромна сила. Дали съм успял ще покаже плодът в сърцето ти. Велика радост и утеха за мен ще бъде това, ако отново си влюбен в Исус.
В тази последна глава аз искам да обобщя казаното дотук. Вярвам, че от досегашните теми ти вече си разбрал, че пред пътя на Църквата се е изправил Сатана и не желае тя да продължи с успех до Небето. Онези, които са в Светлината на Святия Дух, са били опазени и издигнати в небесни места, където дяволът няма достъп. Но в Църквата са се появили и други, които вече са били облъчени от засеняващата мощ на падналия херувим. Да мислиш, че Бог е бил изненадан от всичко това, значи сам да признаеш, че не познаваш Словото Му. Защото за днешната ситуация Бог заяви чрез пророк Исайя:
“Ония, които изсипват злато из мешеца, и претеглят сребро с везни, те наемат златар, та го направя бог, пред който падат и се покланят…” (46:6)
На слугите на лукавия винаги им е бил нужен златар, който да направи от златото им бог. Ролята на този златар поеха модерните теолози от американската тщеславна църква, които издадоха десетки томове и учебници за финансов просперитет. А колко по-ефективен става този златен бог, когато си сложи името “Исус”? Не разбираш ли, че книжниците, които създадоха фалшивата доктрина за финансов просперитет, просто легализираха присъствието на златното теле в Църквата? Защото когато вярващите на абсолютно всяка служба слушат проповеди за пари и правят дарения за поредния висок гост от Америка, то такава служба е изгубила Духа на Бога. И защо няма ходатаи в църквите, които да застанат в пролома и да стоят там, докато Бог отмахне укора и срама от Храма Си? Защо няма Божии пророци в църквите, които да заплачат с плача на Еремия? Защо няма отрезвени хора, които да се плеснат по челата, когато четат твърде показателните думи от “Плачът на Еремия”:
“Как почерня златото! Измени се най-чистото злато! Камъните на светилището са пръснати по всичките улици. Драгоценните синове на Сион, равноценни с чисто злато, как се считат за глинени съдове, дело на грънчарска ръка?” (4:1-2)
Как няма да почернее златото, когато вярващите го пожертваха и продължават да го жертват, за да изливат днешните лъжепророци на Мамон най-чудовищното златно теле?
Затова златото се измени!
Затова и парите от Божии благословения станаха “църковен бизнес” и “библейска икономика”. Драгоценните синове на Сион, Божиите помазаници и генерали, вече се считат за глинени съдове. Защо? Ами защото предпочетоха да са от потомството на първия човек.
“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето; какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните…” (I Коринтяни 15:47-48)
Затова и камъните на светилищет о вече са пръснати по всичките улици. А пророк Еремия продължава в “Плачът на Еремия”, като казва:
“Даже чакалите подават съсци и кърмят малките си; а дъщерята на людете ми се ожесточи като камилоптиците в пустинята…” (4:3)
Такива ожесточени църкви има днес. Църкви, в които се подвизават рояци от камилоптици. Защо са ожесточени ли? Ами виж как Бог ги разкрива в “Книгата Йов”:
“Крилата на камилоптицата пляскат весело. Но крилата и перата й благи ли са? За щото тя остава яйцата си на земята и ги топли в пръстта, а забравя, че е възможно нога да ги смаже или полски звяр да ги стъпче. Носи се жестоко с малките си, като че не са нейни; трудът й е напразно, защото не я е грижа от опасности; понеже Бог я е лишил от мъдрост, и не я е обдарил с ра зум…” (Йов 39:13-17)
Виждаш ли колко весело ръкопляскат емисарите на финансовия просперитет на лъскавите си конференции? Виждаш ли как казват на вярващите:
“Дайте да съберем дарение, а Бог ще ви възвърне стократно!”
А вие, наемници, защо не възвръщате стократно? Защо всякога казвате “Дай”, но никога “Вземи”? Защо се носите жестоко с малките във вярата, като че не са ваши? Защо искате вярващите да събират дарения за хора, които имат в банковите си сметки хиляда пъти повече от спестяванията на бедните?
Братко мой! Бягай далеч от златното теле! Не бъди от тези вярващи, за които отново Еремия в “Плачът на Еремия” каза:
“Водата си пихме със сребро, и дървата ни идат с пари. Нашите гонители са на вратовете ни; трудим се и почивка нямаме…” (5:4-5)
Виждаш ли, че гонителите са върху вратовете на вярващите? Виждаш ли, че когато алчността проповядва от амвона, то няма да има почивка за оня, който иска да запълни кесията й? Какво значи да пиеш водата си със сребро? Не е ли това да слушаш проповед за финансов просперитет? Уж жива вода, а същинско сребролюбие!!! И какво значи дървата ни да идат с пари? Не е ли това, щото когато някой пастор иска отново да върне огъня в Църквата и се нуждае от съживление, да събира цял куфар с пари за да кани скъпото дърво от Америка? Знаеш ли, че огнена ревност изгаря сърцето ми, когато ти говоря всичко това? Защото има едно нещо, което липсва в църквите на финансовия просперитет и това е Божият Авторитет. Ако Бог в тази книга ми даде помазанието, та като Моисей да стрия златното теле на прах, да го смеся с вода и да го изпият богоотстъпниците, то го е направил, защото очите Му повече не желаят да гледат това гнусно беззаконие.
Започнах тази книга с една притча, която отново ще ти припомня. В нея ставаше дума за онази девойка, която приела измамника за Истинския й Любим. Тя не се вгледала внимателно и не разпознала измамника. Знаеш ли кой друг бил досущ като тази девойка? Кой друг не се вгледал и не разпознал измамника? Нека Евангелието те направи свидетел на трагедията на този човек:
“А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса, да Го умъртвят. И когато Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилата. Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай…” (Матея 27:1-4)
Искаш ли да приемеш съдбата на този човек? Искаш ли да се разкайваш тогава, когато е станало късно? Сигурен съм, че не искаш!
Тогава гледай! Тогава гледай! Тогава гледай!
Разпознай златното теле на лукавия сега, защото утре ще е късно!
Юда не погледна в правилното време. Юда не разпозна в правилния час. Юда избра финансовия просперитет пред Божия Авторитет. Сега е времето и днес е часът, когато Исус Христос те посещава с тази пророческа книга, за да не се окажеш от онази отстъпила църква, която вече се е влюбила в човека-Антихрист.
Така приключва тази книжка и на мен ми се иска никога да не я забравяш! Нека тя бъде онази броня за сърцето ти, с която ще отбиеш всяка атака на прелъстителя! Амин и Амин!
В Името на Исус Христос те моля да доведеш съдържанието на тази книга до сърцата и на други братя и сестри, като нито за миг не се уплашиш от човешко или демонично гонение! Нека Бог бъде Силата на сърцето ти и Огънят на устните ти! Авторът

Leave a Reply