ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – IV ГЛАВА

4. СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СВЕТА ИЛИ БЪДЕЩОТО СЪСТОЯНИЕ В ДУХА?

Един от най-прекрасните образи в Святата Библия, който винаги е вдъхновявал сърцето ми, е Моисей. Този Божий човек има с какво да те развълнува, понеже в живота му има нещо твърде скъпоценно. Един съдбоносен прицел, който ще те приближи до Бога и Неговия Престол. Нека сега ти прочета какво Божието Слово говори за вярата на Моисей:
“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда…” (Евреи 11:24-26)
Представи си го този Моисей, братко! Син на фараоновата дъщеря. Човек с огромна кариера пред себе си. Човек, който можеше да стане бъдещият фараон. Човек, който със сигурност е наблюдавал изобилие на злато, сребро и диаманти от египетските съкровища. И сигурно фараоновата дъщеря, която го е осиновила, неведнъж му е казвала:
“Моисей, ти порасна и е време да се занимаваш с държавническите дела на Египет…”
Но забелязваш ли, че Словото отбелязва:
“Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря…”
Знаеш ли каква беше тази възраст? Това беше духовна възраст. Моисей порасна за Бога и погледна на страданията на народа си. Той предпочете да страда заедно с останалите, вместо да лежи на пухени легла или да се завива с копринени завивки в богатите спални на фараоновия дворец. Той отказа да се наслаждава на греха и харема от робини, готови да легнат в леглото му. Защо го направи? Словото казва, че той разсъди, че:
“…укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища…”
Знаеш ли коя е трагедията на това последно поколение от църкви? Трагедията е тази, че много християни се отказаха да разсъждават. Много християни се отказаха да гледат на бъдещата награда, когато случаят им дава възможност да вземат сегашната си награда. И понеже в това да гледаш на бъдещата награда има изпитание от вяра, гонение и страдание, а в това да получиш сегашната награда няма никакъв риск (погледнато по плътски), то и затова някои извратени глави и умове седнаха, та скалъпиха доктрината за финансовия просперитет. Доктрината, която дава награди сега, вместо после. Тези доктори по теология изпипаха всяка подробност от доктрината си, но в едно се препънаха. Едно нещо не можаха да изпипат и то лъсна и ще лъсва все повече и повече. Какво е това нещо? Това е фактът, че сегашното състояние на този свят преминава. Моисей преди хиляди години беше разбрал, че сегашното състояние на този свят преминава, а днес, когато от новото небе и земя ни дели много по-малко време, мнозина са предпочели да се нагаждат, според сегашното състояние на света. Нека ти помогна да разбереш това.
Представи си, че живееш в стара къща и то на отчужден терен, където предстои да бъде построен нов жилищен блок. Строителите на този блок са дошли и са ти казали, че след много малко време, някакви две или три седмици, ще дойдат с багер, за да бутнат къщата ти, за да осигурят терена за новото строителство, а на теб за компенсация са ти осигурили нов апартамент във вече изграден блок. Тогава ти си разбрал, че сегашното състояние на твоята стара къща преминава. Ти не правиш нищо друго, освен да чакаш багера да бутне старата ти къща и да ти дадат ключовете на новия апартамент. Как би реагирал тогава, ако на вратата на старата ти къща почукат майстори бояджии и ти предложат да боядисат старата ти къща? Ще им платиш ли труда за нещо, което е обречено на разрушение? Няма ли да им кажеш:
“Господа, много съжалявам! Вие идвате с добри намерения, но аз отхвърлям офертата ви. Тази къща всеки момент ще бъде бутната, а вие искате да я боядисвате и аз да ви платя. Няма смисъл в това! Тази къща няма бъдеще, за да влагам в нея каквито и да било инвестиции!”
Нормално е да реагираш така, нали? Никой не инвестира в загубени каузи! А сега помисли! Защо някои са решили, че Исус Христос ще инвестира в загубени каузи? Защо някои са решили да проповядват вяра, според сегашното състояние на света? Понеже финансовият просперитет затова е финансов, понеже се сеят финанси, за да се пожънат финанси! Но тези финанси отговарят на сегашното състояние на света! Светът е свят на финансите. Но в Небето финанси няма! Какво се е случило тогава с Църквата? Не се ли е преправил Сатана на светъл ангел, за да отвори в Храма врати за влиянието на златното си теле? Нека ти помогна в разбирането. Апостол Павел казва на всеки от нас да внимава, когато си служи с нещата, като заявява:
“Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат, като че не плачат; които се радват; като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света, като че не са предадени на него: защото сегашното състояние (грц: образът) на тоя свят преминава…” (I Коринтяни 7:29-31)
Помниш ли как по-назад в тази книга Исус ти каза, че е дошло времето на битка между образи? Образът на Исус срещу образът на света. Образът на Бъдещия срещу образът на сегашния свят. Ти кой образ искаш да проповядваш? Кой образ искаш в сърцето си? Ако си сигурен, че това е Образът на Исус, то изпълни с вяра препоръката на Павел:
Служи си със света така, като че не си предаден на него! Взимай светските пари и ги превръщай в Евангелие, тоест, дай ги безкористно в служба на благовестието! Но никога не взимай Евангелието, за да го превръщаш в светски пари! Защото именно това, последното, го направи финансовият просперитет. Защото през всички тези години вярата в Исус ме научи на едно:
Да взимам от света и да наливам в Бога!
Бог снабдяваше нуждите ми и ми даваше нужните пари. Но аз обръщах тези пари в хартия. А на хартията печатах книгите, които Той ми даде и след това ги раздавах даром на братя и сестри. Не казвам това, за да се хваля, защото не искам да изгубя наградата си. Казвам това, за да разбереш, че ако сегашното състояние и образът на този свят преминават, то с тях ще преминат и тези, които го харесват и му уповават! Защото никога Небето не е зависело от пари. Защото, ако ти дадох примера с Моисей и неговата победа над света, то трябва да прибавя към победата и нейната причина. Моисей победи света и духа на Египет защото издържа…
“…защото издържа, като един, който вижда Невидимия…” (Евреи 11:27)
Искаш ли да видиш Невидимия? Тогава отвори и приготви сърцето си, за да си пожелае бъдещото състояние в Духа, а не сегашното състояние на света. Защото Исус победи света и ти трябва да сториш същото. Защото сега Той ти казва:
“Потърси Ме и Ме намери! Защото Аз съм жив и живея до вечни векове! Защото има един начин да Ме почувстваш и да се зарадваш, че си преселен при Мене и този начин ти даде Павел, като написа:
“Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло…” (I Коринтяни 15:42-44)
Научи се, че когато сееш за Небето своята лепта, ти я сееш в тление, но тя трябва да възкръсне в нетление. Ти сееш твоите финанси на земята, но те трябва да възкръснат на Небето. А възкръсва само онова семе, което умира! Готов ли си да сееш за Мен така, щото да е без значение дали ще получиш в този свят? Готов ли си да направиш така, щото семето ти да умре? Готов ли си да отхвърлиш сеенето, което задоволява желания, а не нужди? Готов ли си да отхвърлиш сеенето, което прави богатите още по-богати, а бедните – още по-бедни? Тогава ти просто протягаш ръце към Небесния просперитет, който е по-силен от земния. Не вярвай повече на финансовия просперитет и не отваряй сърцето си за златното теле на лукавия! Само така ще имаш кесия, която не овехтява и храна, която не се разваля!”
Братко мой, аз вярвам, че Бог е докоснал сърцето ти и с тези Свои думи Исус е станал реален в живота ти. Никога не преставай да търсиш Волята Му! Никога не преставай да търсиш Образа Му, защото само в този Образ има Спасение, смисъл и вечен живот. Амин и Амин!

Leave a Reply