ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – III ГЛАВА

3. ДЯЛ ОТ БОГА ИЛИ ДЯЛ ЗА БОГА?

Знаеш ли какво най-много е поразявало ума и сърцето ми от съприкосновението със Словото на Бога и Неговата Воля? Това е съвършената Божия справедливост. Това е Неговата промисъл, която е заповядала справедлива съдба за всяка твар.
Аз много пъти съм се бунтувал против Неговата Воля. Много пъти съм сочил с ръка нечестивите и съм Го питал:
“Защо не реагираш?”
Всъщност – Бог никога не реагира на нищо и нека това не те учудва. Бог никога не чака въпроса ти, за да ти отговори.
“Преди да Ме викате, Аз ще отговарям…” – ни казва Той.
Когато аз Го питах защо не реагира на беззаконието на нечестивите, Той ми отговори:
“Ти не можеш да очакваш от Мене реакция, защото Аз съм в постоянна акция. Не можеш да искаш Аз да съм реактивен, когато Аз просто съм активен. Аз нито за миг не съм престанал да творя съдба, както за праведните, така и за нечестивите. Как тогава ти искаш от Мен да реагирам, след като Аз вече съм направил това, което съм направил? Защото още някога на Моисей казах, че ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля!…”
Тогава разбрах колко глупави и неиздържани са били въпросите ми. Тогава разбрах, че у Бога има дял за всеки човек, но не във всеки човек има дял за Бога. Затова и въпросът на тази тема е:
Дял от Бога или дял за Бога?
При цялото ми наблюдаване на света аз винаги забелязвах, че светът се върти около парите. Всяка политика, всяка война, всеки бизнес и изобщо всичко в света има за корен парите. Ти знаеш, че има два метала на земята, които определят властта на парите. И тези метали са златото и среброто. Затова и аз исках да разбера какво е отношението на Бог към тези два метала, защото именно тяхното присъствие отваря врата на парите. А Бог насочи погледа ми към един от пророците Си, където прочетох:
“Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите…” (Агей 2:8)
Когато Господ казва нещо, Той има предвид точно това, което казва. Всеки грам злато и сребро по тази планета е Негово. Да, но мнозина няма да се съгласят с Божието заявление и ще посочат първият чейнчаджия със златна верижка на врата и ще попитат:
“А тази верижка върху врата на този също ли е Негова?”
Разбира се, че е Негова. Тогава те отново могат да попитат:
“А какво тогава търси тя на врата на този чейнчаджия?”
Ето на този съдбоносен и дълбок въпрос искам да ти отговори тази тема. Виждаш ли, братко, верижката върху врата на чейнчаджията е негов дял от Бога. Сърцето му е търсило именно това, което е намерило. Защото Исус заяви съдбоносни думи:
“Търсете и ще намерите, искайте и ще ви се даде…”
Всеки намира онова, което търси и всеки получава онова, което иска, защото всеки има съдба от Бога, според както е записано:
“Мнозина търсят благоволението на управителя, но съдбата на човека е от Господа…” (Притчи 29:26)
Сега разбираш ли, че никой не може да избяга никъде от съдбите на Бога? А колкото до това, че Божиите злато и сребро са в ръцете на мнозина нечестиви, то именно такова е изпълнението на Божието Слово. Виж какво казва псаломът и как Божият човек се моли на Бога:
“С меча Си избави душата ми от нечестивия, – от човеци, Господи, с ръката Си, от светските човеци, чийто дял е в този живот, и чийто корем пълниш със съкровищата Си…”(17:13-14)
Виждаш ли писаното? Виждаш ли, че не някой друг, но Бог пълни корема на нечестивите със съкровищата Си. Ние няма да казваме на Бог какво да прави, когато Той прави това, което Му е угодно. Защото Му се е видяло угодно да даде дял на всеки човек, според както желае сърцето му. И как трябва да живеем ние? Да искаме дял от Него в този живот, подобен на дела на нечестивите ли? Спомняш ли си едни знаменателни думи на Исус, които със сигурност са се запечатали в сърцето ти. Нека ги запиша:
“И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда…” (Матея 6:2)
и още:
“И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда…” (Матея 6:5)
и още:
“А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда…” (Матея 6:16)
Какво е наградата? Не е ли тя, по друг начин казано, заплата, възнаграждение? И когато Исус ти казва, че мнозина вече са получили наградата си, то за каква друга награда да живеят такива? Разбираш ли, че те нямат друга награда, защото са изконсумирали дела си още в този живот? И не беше ли такъв и богаташът от притчата на Исус? Не му ли каза Авраам, че вече е получил благата си приживе, тоест, дела си от Бога? Ако ти задавам всички тези въпроси, то е защото знам, че Бог вече е дал в сърцето ти всички отговори. И не само отговорите, но и онази прекрасна повеля на Исус, която ще ти помогне да получиш дела си не в този свят, но в бъдещия. Ето тази повеля:
“Работете, не за храна, която се разваля, а за храна която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог, Него е потвърдил с печата Си…” (Йоан 6:27)
и още:
“Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда. Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви…” (Лука 12:33-34)
Тази храна, която не се разваля, не е някой супер продукт на “МcDonalds”. Тези кесии, които не овехтяват, не са дебитни карти на “American Express”. Тази храна е вършенето на Божията Воля:
“Моята храна е да върша волята на Онзи, Който Ме е пратил, и да върша Неговата работа…” (Йоан 4:34)
Тези кесии са запечатването с Духа за Вечен Живот:
“Който жъне получава заплата и събира плод за вечен живот…” (Йоан 4:36)
А сега сериозно помисли на кого да довериш сърцето си. Защото, ако Исус би имал предвид някакъв финансов просперитет за земята, Той би ти препоръчал кесии, които овехтяват. Но Той никога не е имал предвид финансовия просперитет, защото в Небето, там горе, където Той е сега, няма пари, за да трябва финансов просперитет. Светът е свят на парите, но Небето е Божият свят, светът на Любовта, Светлината и Благодатта. А Словото казва и това:
“Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога…” (Колосяни 3:2-3)
Съгласи се братко, че онова, за което мислиш, за него ще говориш, него ще проповядваш. И ако Бог ти казва да мислиш за горното, а не за земното, то е, за да говориш за горното, да проповядваш горното. Защото там, горе, няма и спомен от парите на този свят. Защото ако този свят предлага дял в златното теле на лукавия, Бог ти предлага дял от златните улици на Небесния Ерусалим.
Кой дял да избереш? Ето това е съдбоносният въпрос. Не е важно кой какво ще ти каже. Не е важно дали пасторът ти харесва авторът на тази книга или не го харесва. Не е важно дали дипломираният в Америка учител я намира за доктринална или недоктринална.
Важното е кой дял от Бога избираш!
Защото този свят може да ти предложи само дял от Бога, но не и дял за Бога. Дял за Бога може да ти даде само Исус Христос, когато вървиш и печелиш с Него в Небесни места. Колкото до дела, който получават поклонниците на финансовия просперитет, то всичките пари, които са получили от духовно неутвърдени наивници, ще определят и съдбата им. Защото където е съкровището им, там ще са сърцата им.
Нека следващата тема прибави на мъдростта, която получи от тази, и благоразумие, за да следваш Истината.

Leave a Reply