ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Скъпи братко, отворил първата страница на тази книга, знай, че Исус лично ще те посети с огнените послания, записани тук. През последната година на моята вяра Господ започна да изпълва сърцето ми с една постоянна мисъл за Него. Мисъл, чийто заряд се състоеше във важния въпрос:
“Влюбен ли съм все още в Теб, Господи?”
И отговорът:
“Исусе, аз съм толкова влюбен в Теб, щото искам всичко в мен да радва и наслаждава сърцето Ти!”
Ти влюбен ли си в Господа? Готов ли си в любовта си да направиш всичко, което Той очаква от теб? Защото Той се влюби в теб, когато отиде на кръстна смърт и разпна Себе Си, за да ти даде Вечен Живот. Той, Самият, Който беше Вечният Живот, дойде да ти даде Себе Си и да ти каже, че иска да те има във вечността. През това време, отстрани, като невидим и жесток, яростен и коварен враг на твоята връзка с Бога, стоеше дяволът. Този зъл и извратен дух винаги е търсил начин да разруши любовта между Исус и Църквата. Знаеш ли защо? Именно защото дяволът не може да обича. Той няма Огъня на Божията Любов и е решил, че щом той го няма, то и никой не трябва да го има. Така, през времето на своето хилядолетно съществуване, дяволът направи невидими и тайни тресавища, в които да привлича човеците. Тези тресавища имаха и все още имат коварното свойство да заблуждават човешкото сърце, че са твърда почва и верен път. Потъналите в тях оставаха завинаги пленени, но в измамата и илюзиите си продължаваха да вярват, че вървят с Исус. Аз съм чувал досега за много страшни и ужасни неща. Очите ми са ставали свидетели на всякакви трагедии. Но пред трагедията, която Бог ми разкри, бледнеят всички останали трагедии. Пред ужаса, който Бог ми показа, бледнее всеки друг ужас. Представи си братко как една красива девойка се е влюбила в младежа на мечтите си. Тя се е влюбила в него и той се е влюбил в нея. След това, по силата на важни обстоятелства, младежът е заминал на дълъг път, а девойката е останала да го чака. И един ден девойката видяла как младежът се върнал. Тя се затичала към него, прегърнала го и му казала, че все още го обича. Той също я прегърнал и й казал, че я обича. Само че този път младежът изглеждал странно. Уж бил същият, както някога, но въпреки това – съвсем различен. Девойката обаче не престанала да обича младежа и дори му казала, че въпреки промяната му ще продължи да го обича вечно. Така, с всеки изминат ден връзката между двамата изгубвала по нещо от първоначалната любов, но нито младежът се отказвал от девойката, нито пък тя се отказвала от него. Един ден се случило необичайно събитие. Дошли стражи в къщата на девойката и младежа и арестували младежа, като престъпник. Тогава казали на девойката:
“Изпраща ни твоят любим, за да ти кажем, че изобщо не си запомнила Образа Му, но след това си се влюбила в измамник, който се е представял за твоя любим. И понеже сега сърцето ти е вързано за измамника, то ти ще споделиш участта му. Ти си забравила как твоят любим ти е казвал:
“Аз съм Същият, вчера, днес и завинаги! Аз никога не се изменям и никога не изменям на Вярността Си!”
Защо, при все, че любимият ти е казал, че не се изменя и остава Същият, ти си доверила сърцето си на измамник, който видимо се е изменял с всеки ден?”
Има ли сила, братко мой, която да те накара да поискаш да си на мястото на тази девойка? Веднъж – изгубила любимия си. Втори път – разбрала, че се е отдавала на измамник. Трети път – разбрала с ужас, че никак не може да възвърне сърцето си към Истинския Любим. Четвърти път – разбрала, че е осъдена заедно с измамника…
Истината е, че живеем във време, когато много църкви ще споделят съдбата на тази девойка. Знаеш ли защо? Именно защото са забравили, че Господ Исус Христос е Същият – вчера, днес и завинаги. Той не се променя. Словото Му не се променя. Духът Му не се променя. Кой се променя тогава? Естествено е, че се променя онзи измамник, който слага всякакви маски и играе всякакви роли само и само Христовите девици да го възприемат като Младоженец.
Защо обаче мнозина забравиха, че Исус все още е Същият? Защо мнозина забравиха, че Той не се променя? Знаеш ли колко години тези въпроси стояха в сърцето ми и се изплъзваха от устните ми? Знаеш ли колко години стоях в очакване пред Исус, за да ми даде отговор на тях? Един ден Той ме попита:
“Можеш ли да си спомниш впечатлението, което ти оставя ходенето на кино? Можеш ли да си спомниш не просто филма, а кое е станало причина да го гледаш? Не е ли това лъчът от светлина, който е осветил много силно филмовата лента, така че образът й да се проектира върху екрана?”
“Да, така е, Исусе!” – отговорих аз. А Исус продължи:
“Имаш ли вярата да приемеш, че дяволът не е просто дявол, но паднал засеняващ херувим?”
“Имам, Господи, защото именно това говори Словото Ти в “Книгата на пророк Езекиил”. Отец там се обръща против Сатана, като го нарича “херувиме засеняващи”!”
“Точно така, е! Значи, при все, че дяволът е паднал Небесен служител, той разполага с една извратена засеняваща сила, имаща ефекта да проектира върху екрана на света послания и образи. А знаеш ли какви са образите на един херувим?”
Отново отговорих:
“Господи, Словото Ти в “Книгата на пророк Езекиил” казва, че херувимите имат по четири лица. Едно лице на лъв, едно на теле, едно като човешко лице и едно като орел…”
Исус продължи:
“Сега разбираш ли, че докато някой стои в киносалона, той ще приема посланията на екрана и те ще го владеят. Този свят е екранът на Луцифер. Този свят всякога е бил засеняван от четирите лица на дявола. И както един филм те владее, докато го гледаш в киносалона, така и образът на дявола владее човеците в света, докато те се вглеждат в него и му уповават. Така също, ако живееш в Словото Ми, ти ще живееш под мощната Светлина на Святия Дух, а на екрана на живота ти ще се проектирам Аз. Искаш ли това?”
“О, Исусе! Ти виждаш сърцето ми и знаеш, че то е влюбено в Теб!”
Тогава Исус тихо каза:
“Как бих искал всички да Ме обичат така, както ги обичам Аз! Как бих искал църквите да не се влюбват в измамните образи на прелъстителя! Как бих искал всички да Ме следвате с онази най-простичка и най-силна вяра, която ви завещах в Евангелието! Само че днес Небето с голямо безпокойство наблюдава пророческите изп ълнения на времето. Луцифер е разтворил четирите си лица и засенява света, както никога досега. А едно от лицата му не просто поглъща, но смазва вярата като превръща сърцата в гробове. Ти искаш ли да отвориш сърцето си и Аз да го напълня с Моите откровения и просветления, за да разкриеш на Църквата Ми смъртоносната яма на Сатана?”
“Господи Исусе!” – отговорих аз – “Вземи цялата ми жизненост! Разполагай с ума ми и сърцето ми, с дните ми и часовете ми, но направи така, че Църквата да излезе от киносалона на дявола и образът от екрана да не я владее!”
А Исус продължи, като ми каза:
“Небето и земята ще преминат, но Словото Ми няма да премине. Едно поколение преминава и друго идва и никое от тях не може да изненада сърцето Ми, защото винаги се случва и ще се случва онова, което съм видял Аз. Защото този страшен образ на херувима, който ще ти разкрия в тази книга, е образът му на теле. Каквото стори дяволът някога с Израил, това той прави и с последните поколения на земята. Защото някога лукавият засени целия Израил и Аарон им изля златно теле, на което се поклониха и което възвеличиха. Днес духът на Антихрист отново засенява много църкви и тези църкви си изливат духовно абсолютно същото златно теле, зад което стои абсолютно същият дух. И това теле става господар и бог на мнозина.
Тази книга ще даде на теб и читателите онова помазание, власт и авторитет в Моето Име, с които да застанете пред самия херувим и да видите пълнотата на беззаконието и мерзостта, които се излъчват от образа му.
Кажи на братята и сестрите Ми, че последното време е време на битка между образи. Моят Образ срещу образа на звяра. Истината срещу лъжата. Божието помазание срещу сатанинското засеняване. Моят Авторитет срещу авторитета на Мамона. Който приеме, нека приеме и който не приеме, нека не приеме. Тази книга ще направи за смирените и покорните дървото добро и плода му добър. Но тя ще препъне гордите и лицемерните, за да стане дървото още по-зло и плодът му още по-отровен…”
Така, докато Господ ми говореше, Той вече бе родил Словото Си в сърцето ми. Това Слово, братко мой, ще ти разкрие онова сатанинско засеняване, което кара днес много църковни лидери да повторят греха на Аарон, а църквите им – беззаконието на Израил.
Върни се отново в началото на това предисловие. Аз те попитах дали си влюбен в Исус. Знай, че ако си влюбен в Него, то и любовта ти ще издържи проверката на тази книга, защото тя е написана да изобличи измамникът и крадецът, убиецът и лъжецът. Но ако случайно любовта ти към Бога е охладняла, то приеми, че днес Господ търси цялото ти сърце, за да го обърне отново и завинаги към Себе Си. Където и да си попаднал, в каквато и духовна ситуация да се намираш, ти не можеш да избягаш никъде от Словото на Бога. Защото то е видяло и едните, и другите. И падналите, и станалите. И Верните, и неверните. Но дори за охладнелите Исус е оставил призив, като е казал:
“Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш…”
(Откровение 2:4-5)
Нека всичко, което ще прочетеш оттук нататък, бъде за теб една поредица от стъпки, с които отново ще намериш първата си любов – твоят Господ Исус Христос. Бог да те благослови! Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply