ОГЪНЯТ НА НЕГОДУВАНИЕТО – НАЧАЛО

НАШАТА ПОСЛЕДНА МОЛИТВА КЪМ БОГА

“Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, според верността на Твоето спасение. Избави ме от тинята, за да не потъна; нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води…” (Псалом 69:13-14)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искрено се надявам последната пророческа книга, която получи от служение “Мория”, да е оставила дълбок печат в сърцето ти. Защото с виденията в нея Господ показа на всички ни, че пътят към Небето е много стеснен и Небесната Врата – достатъчно тясна, за да пропусне само онези, които Небето е одобрило и намерило за достойни.
В тези последни дни и седмици сърцето ми скърби и плаче. Понеже Господ ми даде да видя облаци от ужасно зло, легнали върху цялата българска нация. Облаци, от които слизат демонични началници, за да заменят старите, които са били по-малко зли. Тъй щото най-голямото зло върху България все още предстои. И ако ти би попитал малко ли зло преживя нашият народ, за да му идва още, то аз ще ти отговоря, че управляващите българската нация категорично отхвърлиха Исус Христос като Господ и Бог. От охранените безбожници в парламентарните кресла та до последния министерски пост – всички до един се поклониха на духа на грабителството и всеобщото религиозно лицемерие. А това категорично отхвърляне на Господ отекна в духовния свят като покана към дявола. Покана, с която облечените в държавна власт и богатство, единодушно му казаха:
“Нацията е твоя, дяволе! Направи с нея каквото си поискаш, но само и само да се обогатим и живеем като царе! Ако щеш – направи ни Содом и Гомор! Ако щеш – превърни ни във Вавилон! Опозиция от нас няма да имаш, нито някой ще гъкне против тебе!”
Ето така нечестието на цялата държавна политика извика черните облаци на Злото. И замяната на злите демонични началници с още по-зли вече започна повсеместно.
Някои журналисти с будна съвест, усетили, че се случва ужасна и непоправима трагедия, надигнаха гласовете си срещу нечестието във висшите държавни кръгове и призоваха народа повече да не ги избира.
Но как се събужда заспал народ, свикнал да обогатява и позлатява гонителите си? Как се събужда общество, което в апатията и малодушието си е на едно от първите места в света? Как се събужда нация, чиито езичници примират във възторг от мерзостта на телевизионни предавания като “Треска за злато” и “Big Brother”, и са готови всякога да гледат сребролюбие и хазарт, мастурбация и пиянство, повръщане и всякакви други гнусотии? Как се събужда хипнотизирано младо поколение, което се блъска пред касите, за да си купи билет за демоничните концерти на фолк-идола Азис, но не е готово да подхвърли и стотинка на бездомните, които умират по тротоарите? Как се събужда фанатизирано старо поколение, което още не изчистило полепналия восък по дрехите си от един религиозен празник, купува нови свещи за следващия? Как да проповядваш Примера на Исус на религиозни деноминации, след като тщеславните гледат към Америка, православните – към Русия, но никой – към Небето и Господ Исус Христос? Как, най-сетне, да бъдеш свидетел на Небесния Цар и да проповядваш Неговото Царство, след като българите си докараха земен цар от Испания и го облякоха с власт, за да ги тъпче и угнетява с кликата си от продажни министри и депутати?
Казвам ти, братко мой, че по изричната заповед на моя Господ, аз се качих духовно на Хълма Мория и ще стоя там, докато изтлея или докато Исус не ми отвори врати на изток или запад по земята, за да докосне с пророческите Си видения други поколения и други човеци. Поколения, които жадуват и гладуват за Неговата Правда, а не за користите и за богатствата на дявола. Поколения, които обичат Светлините на Сион, а не банковите си сметки и имоти. Самото ми възкачване на Господния Хълм ми донесе твърде болезнена самота и отчуждение, но аз зная, че трябва да стоя горе. Дори само за един или двама, които ще се възкачат пред Господ. И именно заради тях сега ще продължа да пиша за останалите видения, които Исус ми разкри от шестдесет и девети псалом. Защото докато гледах черните облаци на Злото и слизащите от тях демонични началници над България, Исус проговори на сърцето ми, като ми казваше:
“Укрепи се и нека никак не отпада сърцето ти! Защото ако и мнозина в долината да имат причини против тебе, пак твоят Господ няма причина против сърцето ти. Ако и мнозина да те похулиха и намразиха, че направи твърде висока летвата за духовното общение с Моите видения, пак ти казвам, че си извършил Съвършената Ми Воля. Понеже Отец Ми години наред търпя и гледа на поруганието, което преживя заради Името Ми. И ако ти плака поради многото лъжи на лицемерните и поради жестоките стрели на коварните, пак ти казвам, че нито една от сълзите ти не се проля напразно. Защото с тези сълзи и с цялата ти скръб Аз потвърдих в сърцата на всичките Си Верни, че вече е настъпило най-последното време. Времето на последната ви молитва към Мене и към Отца Ми. Благоприятното време, когато всички трябва да вдигнете главите си към Небето и да извикате с думите на Жертвата:
“Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, според верността на Твоето спасение. Избави ме от тинята, за да не потъна; нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води…” (Псалом 69:13-14)
Виждате ли благоприятното време, люде Мои? И помните ли, че Господ винаги е бил най-близо до наскърбените и съкрушените в сърце? Казвам на всички ви, че Злото в древните дни е като бледа сянка пред днешното умножено и беззаконно Зло, с което дяволът завлича в тъмницата си. Защото древните във всичките си злини пак намираха място за промяна в сърцата си и трепереха, когато Божий пророк отваряше устата си и им даваше Господното заявление. Древните царе се обличаха във вретища и стояха в пепел и пост, когато трябваше да изкупят паденията си пред Всевишния. Но днешните царе не са като древните, понеже са хилядократно по-зли и лукави. Понеже днешното пророческо Слово от Отца Ми се тъпче и презира от тях така, както кучетата тъпчат Святото и както свинете презират бисерите. И ето затова Моите люде, станали Жертви за Мене, отварят устните си за последната молитва към Бога и Отца! Тая молитва, с която пророк Илия призова Огъня за вечерния принос! Тая молитва, с която ще бъдете избавени и въздигнати високо над тинята и над дълбоките води! Тая молитва, която духовно отговаря на последните думи от “Отче наш”:
“И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия!”
Защото Отец Ми наистина е съвършено силен да ви опази от лукавия и от нечестието на всичките му води! Но дали всички бихте се молили с думите на Жертвата? Дали всички бихте изговорили думите, които Небето иска да слуша?”
Братко мой! Нека ти кажа, че именно с молитвата си ти показваш на Бог как гледаш на мястото, на което се намираш. Но виждат ли всички тинята и дълбоките води на света? Не е ли станала тинята благоденствие за едни и дълбоките води – щастие за други? Не се ли молят хиляди по хиляди с едни други думи, като искат от Бога дял от тоя свят? Не са ли станали молитвите на мнозинството от църквите като едно непрестанно грухтене и мляскане на прасета и шопари? И да казваш ли тогава “Амин” на молитви, които те правят да затънеш в тинята и дълбоките води, а не да бъдеш измъкнат от тях? Аз се моля на моя Господ и Бог да разбереш всяко едно от виденията в тази пророческа книга. Защото ако в предишната книга сърцето ти видя водите на Поруганието, то тук Господ Исус ще ти изяви Огъня на Негодуванието. За да имаш наистина увереността и потвърждението на Святия Дух, че на този свят му е останало съвсем малко време. Толкова малко, щото не си заслужава да имаме каквато и да е друга молитва към Бога, освен молитвата за избавление от лукавия и от всичката му тиня и дълбоки води. Амин и Амин!

Leave a Reply