СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – НАЧАЛО

ТРЕТА ЧАСТ: НАСЛЕДСТВОТО ОТ ГОСПОДА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След дни на жестоки утеснения и постоянен натиск, аз отново застанах пред Господ Исус с ясното съзнание и непоклатимо убеждение, че трябва да продължа делото, което Той ми е възложил. А това дело, колкото и да е гонено и преследвано от дявола, ще успее, за да възвеличи Божието Име. Защото все повече Божии чеда ще повдигнат главите си, за да видят, че изкуплението им е наближило. Все повече сърца ще се напоят от Пророческия Дух на Отца и Сина и ще повярват, че наистина Този е Духът, Който ги издирва и избавя от умноженото беззаконие на последното време.
Когато написах виденията, свързани със Съня на Възлюбения, аз бях под едно невероятно благословение за духа си. Защото за първи път не просто разбирах, но реално усещах, че този живот, който живея сега, е просто подготовка за Истинския Живот, който Господ ще открие и подари на онези, които Го любят и следват. Но колкото сладко и прекрасно беше благословението за духа ми, с толкова по-ужасна преса от угнетение и злоба дойде отмъщението на лукавия. И едни болезнени остриета от невидими копия и стрели започнаха да се забиват над цялото ми същество, целейки да ми отнемат неземната радост и щастие от общението с Исус. А тогава аз отново трябваше да събирам в сърцето си всичките Исусови думи, с които да се закрепя, докато Го чакам и търся водителството Му. В крайна сметка избраният път се избира докрай. И след толкова съкрушителни удари срещу силите на Злото не ми остава друго, освен да продължавам – отново и отново – докато крепостите на Ерихон рухнат и съкрушената тъмнина пусне пленниците си.
Ето с такива мисли и с такава ревност аз очаквах моя Господ. А очите ми – взрени в стиховете от Соломоновата песен на възкачванията – за сетен път поглъщаха думите на Божията тайнствена Премъдрост, тъй че всячески жадувах да проумея какви са онези чада, които са наследство от Господа и какъв е оня плод на утробата, който е Господната награда. Така, докато четях библейския псалом, Исус отново дойде към сърцето ми. И като докосна с ръка главата ми, започна да ми говори, казвайки:
“Никак да не се уплашиш, нито да отпада сърцето ти от онези вълни на злото, които идат против тебе. Защото прелялото зло против Моите е белег, с който Отец Ми подпечатва великите в Небесното Царство. Така и върху тебе е дошъл Отеческият печат и Неговото Лично благоволение. И Аз сега се явих пред теб именно затова – да ти разкрия най-светлите и съвършени стихове от Соломоновата песен. Тези стихове, заради които си струва да положиш живота си. Тези стихове, заради които си струва всеки удар на сърцето ти. Защото наследството и наградата от Господа са сетнината на истинската вяра. Те са пределът на Божия план за всеки от вас. И блажени са всички, които сега оставят земните си грижи и тежнения, за да Ме последват във виденията, които ще ти дам. Такива непременно ще разберат, че няма напразен живот за Бога, но всеки ще намери подобаващата похвала и награда за своето усърдие и вяра…”
След тези последни думи Исус издигна духа ми нагоре. За да видя онези чисти и святи видения, с които Господ вдъхнови и одързости още повече сърцето ми. За да бъда Негов всяка минута и секунда. И да работя в Неговото дело пряко всичката си сила.
Моля те, братко мой! Виж светлото въже на Святия Дух, което днес Отец хвърля към сърцето ти. И като се завържеш здраво с него – бъди слуга Господен в чистотата на помислите си, в благостта на думите си и в изобилието на делата си. Амин и Амин!

Leave a Reply