ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – II ГЛАВА

2. ВИНОТО НА БОЖИЯТА СЛАВА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Сърцето ми все още стои под мощното въздействие от Божието Светилище. И аз не зная как да изкажа пред моя Господ дълбоката си любов и благодарение за всичко, което Той показа пред очите ми. Сега смея да твърдя, че вярата ми не би струвала нищо без всичките думи на Вечен Живот, които получих от Гласа на моя Отец и Неговия Син.
Защото, кажи ми, за какво друго да вярвам в Исус, освен за това – да се намеря съединен завинаги с Него във Вечността? Какво друго да искам да занеса на Неговата Сватба, освен онази чаша Вино, която всеки от нас трябва да пълни през целия си живот?
Аз наистина съм влюбен в моя Господ. И сега сърцето ми желае всичкото възможно гонение, което ще възвеличи Името Му. Защото Той е Същият. И ако Неговите благодатни думи превърнаха някога водата във вино, тъй че настойникът на сватбата в Кана Галилейска похвали чудесния вкус на напитката, то имай вярата, че със Собствените Си думи в тази книга Исус ще извърши същото. Защото и днес Исус идва при човеците със слугите Си. Всеки, който чуе Гласа Му и се покори на призива Му, ще побърза да каже на слугите Му:
“Ето ме пред вас, с чашата на сърцето ми! Излейте водите ми в делвите на тая сватба! И нека после Господ направи чудото Си в сърцето ми. Та когато някой вкуси от моето свидетелство, да е вкусил наистина от Виното Господно…”
Вярваш ли в това, скъпи братко? Вярваш ли, че Господ иска да напълни сърцето ти със съвършено познание за Него? Вярваш ли, че цялата Библия ни говори за Божието Вино? Онези първи прекрасни последователи на Исус положиха живота си именно заради това – за да дадат на идните поколения чистата и Свята вяра в Бога. Онова ново Вино, което може да се налива в нови мехове. Ето за това Вино ще говорят следващите видения. И аз съм безкрайно щастлив, че имам привилегия да ти дам даром всичката Светлина от Христовия Дух. Затова нека сега да премина към първото от виденията, които Исус показа на сърцето ми.

Leave a Reply