СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Верен да ме пази от огнените стрели на нечестивия, и Истинен – да ме употребява за Славата на Името Си, в последните два месеца Исус подготвяше сърцето ми за извисените и мъдри послания на тази пророческа книга. Няма да ти кажа, че първата й част беше написана лесно, защото през този период от време върху мен се стовариха яростните отмъщения на дявола заради виденията в “В Името на Отца”. Но аз, като помнех думите на моя Спасител, че съм написал най-тежката от пророческите си книги, съумях да превъзмогна над цялата сатанинска злоба. И не просто да превъзмогна, но да пребъдвам в размисъл за посланията, които ще прочетеш оттук нататък. За разлика от всичко друго, което досега съм изявил на Църквата, Господ ме предупреди, че повествованието на “Сляпата дъщеря на Бога” ще бъде уникално както с виденията си, така и с начина на написване. А уникалното е това, че тук Исус ще ми разкрие една Небесна алегория, в която божествени или сатанински присъствия и изяви са одухотворени като реални личности. Причината за този Свой подход Господ ми обясни с непосилните дълбочини и височини, които човек трудно би проумял и осмислил в директно послание. Но когато нещата бъдат представени като алегория, в смисъл на иносказание, в което оживяват неизказаните неща от Сътворението, то тогава самата Божия Мъдрост ще направи Небесните откровения понятни и разбираеми.
Нека започна с това, че никой от нас не съществува изолиран от света, който го заобикаля, тъй щото – искаме или не – ще трябва да се съобразим с реалностите, такива каквито са. Нашето съгласие или несъгласие с тях няма да ги промени, защото те вече веднъж са допуснати от Бога и наложени във времето, в което живеем. Това иде да ни покаже, че макар като човеци да сме от същия генетичен състав, от който са били сътворени човеците от миналите векове и епохи, пак нашето битие тотално се различава от това на нашите предци. Ние сме свидетели на един гигантски скок в откриването на природните закони и взаимодействия, в тоталното настъпление на модерни технологии и производства, променили до неузнаваемост начина ни на живот. Електрическата енергия и машините, заместили угнетителния ръчен труд, както и невероятният скок в информационните технологии все повече и повече превръщат човеците в общество от консуматори, което е неспособно да раздели прогреса от веригите, телевизията от тъмницата, комуникациите от контрола, удобствата от клопката, Интернет от мрежата, информацията от заблудата. И става така, че човешкият род се превръща в заложник на постоянния си стремеж към загадки и открития. Защото зад границите на видимото, в териториите на тъмния духовен свят, научно-техническият прогрес не е средство, а най-главна цел. И не просто цел, но демоничен прицел, в мишената на който са сърцата на всичките човеци, били те свободни или роби, сиромаси или господари, управляващи или управлявани.
Преди няколко години, по Божието благоволение, аз написах една пророческа книга от Кръга на Маслото, която се казваше “Дните на Злото”. И в тази книга Господ ми изяви сълзите на Собствената Си Скръб за погиващото човечество, което не просто върви, но препуска към гибелния си край и към срещата с човека на греха и синът на погибелта. В тази книга за първи път Исус ме накара да се замисля колко несъвместим е светът на Сион със света, който лежи в лукавия. И когато, воден от Него, се опитах да съпоставя битието на един Небесен Светия с битието на един земен човек, то разликите бяха катастрофални, а прилики нямаше абсолютно никакви. Защото нищо от модерното и технологично битие на земния човек не съществува горе в Сион. В Небесния Ерусалим няма радио и телевизия, нито безжични комуникации и мобилни телефони, няма автомобили и самолети, нито персонални компютри и Интернет. Няма дори помен от индустрия и промишленост, нито от електричество и медии. И аз чух думи от устните на Исус, които твърде много ме потресоха и наскърбиха сърцето ми. Защото на едно място в тази книга Господ ми каза:
“… кажи на всичките Ми братя и сестри, че съвременен човек ще рече, че това е човек, който се е отдалечил на шест хиляди години от Спасението и Вечния Живот. Защото шест хиляди години човеците бягат от Мене и Отца Ми. Шест хиляди години те търсят и намират измишления и открития, само и само да се почувстват като богове, при все, че не са богове, но пръст от пръстта и черепки от земните черепки…”
Имаш ли сърце за Господа, братко мой? Имаш ли копнеж за Царството Му? Имаш ли просветен от Духа поглед, с който да видиш дълбоката яма, която дяволът копае за човешкия род, използвайки всички постижения на научно-техническия прогрес?
Именно заради този, просветен от Духа поглед, аз смирих сърцето си, за да слушам и запиша на книга всички откровения на тази Небесна алегория, която сега попада в ръцете ти. Защото наистина има една “сляпа дъщеря на Бога”, която обича да борави със Знанието на Баща си. Но поради факта, че още при Сътворението тя се поквари от засеняването на дявола, Отец я ослепи, тъй щото никога повече да не Го види, колкото и много знания да е получила. И днес ние виждаме една горда Наука, която се е излегнала върху постиженията си и тръби наляво и надясно, че е най-ценна и желателна за човешкия разум. Преживяла развитие от шест хиляди години в човешкото битие – тя в разгърнат през вековете модел щеше да извърши онова, което направи още при Сътворението – да притегли човеците към дървото за познаването на Добро и Зло, онова древно желателно дърво, което дава знания… А тези последни Адам и Ева, които днес ядат плодовете му, да побързат и приемат сетнината си на повторно изгонени от Едемската градина. Без изобщо да видят, че главният виновник за магнетичното им привличане към Науката е старовременната змия, която Словото нарича “дявол и Сатана”. И аз те моля, скъпи мой братко, да паднеш на колене пред нашия Господ и Създател, и да Му кажеш, че Неговият свят е по-желателен за сърцето ти от погиващия технологичен свят, който лежи в лукавия. Да Му заявиш, че Неговата Простота и Чистота са несравнимо по-скъпоценни и благословени от всичките лъскави реклами на едно творение, приготвено за огън и нажежени стихии.
Каквото и повече да кажа с тези начални думи към сърцето ти, аз искам да благодаря на Исус и да се преклоня пред Мъдростта, с която ни просветлява, и пред Вярността, с която ни спасява. Приеми този Господен Дар и нека сърцето ти величае Спасителя за всичката Благост и Милост с които ни загръща в това най-страшно време на морално и духовно падение. Амин и Амин!

Leave a Reply