РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – X ГЛАВА

10. “ТАКА КАЗВА ГОСПОД, ТВОРЕЦЪТ ТИ, ЯКОВЕ…”

Братко мой! Верни ми приятелю! С чувство на дълбоко удовлетворение аз привършвам тази книга. Славата и благодарението за нея принадлежат на Вечния и Превъзвишен Господ и Бог на сърцето ми. И сега аз споделям с тебе, че дяволът многократно правеше опити да убие сърцето ми и да спре писането на тези пророчески видения. Но благодарение Богу, Чиято вярност бе огнен стълп над сърцето ми, тези дяволски опити се провалиха, а виденията ще започнат своето Свято, утвърждаващо, изобличаващо и изцеляващо действие в сърцата на Божиите чеда.
Много пъти, когато срещу сърцето ми се възправяше силата на цялата Вавилонска власт, аз дори не смеех да помисля как ще издържа на натиска, угнетението, стрелите и съмненията. Но Исус в огромната Си вярност и любов към сърцето ми винаги намираше начин да ме закрепи. Така и при писането на тая пророческа книга, Той дойде предварително при мен с думите на пророка, които гласят:
“А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю; не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали…” (Исайя 43:1-2)
И ето, с цялата вяра на сърцето си свидетелствам на тебе, че Исус е Верен и никога няма да ни остави. Затова нека не се страхуваме от реките на Вавилон. Защото Исус е с нас! И ако Той е с нас, то кой ще бъде против нас? Ето и последните думи, които Господ изговори на сърцето ми за тази книга:
“Така казва Господ, Творецът ти, Якове:
Аз, Исус, пращам пророка Си до сърцата ви! За да ви даде съкрушителните видения против реките на Вавилон.
И всички вас, които сте Яков, призовавам:
Дръжте здраво Арфата на Давид в сърцата си! И никога не ходете в пустинята на Вавилон, за да окачате на върбите му Божието Съвършено Благоволение! Защото тогава ще го изгубите и връщането назад ще бъде мъчително и трудно!
Аз свидетелствам с устата Си за всички Мои чеда, че създадох Съдбоносният Печат “Да не бъде!” И в края на това Свято Пророческо слово отново ще явя Печата Си за всички Мои. За да го потвърдите с вашите устни, както го изговориха и Моите!
Да изгубите ли първородството си?
Църкво Моя! Да не бъде!
Да изгубите ли благородството си?
Църкво Моя! Да не бъде!
Да изгубите ли Божията Благост и Милост?
Църкво Моя! Да не бъде!
Да изгубите ли Духа на Божието Слово?
Църкво Моя! Да не бъде!
Да отстъпите ли назад от Кръста Господен?
Църкво Моя! Да не бъде!
Да изгубите ли Небесното блаженство?
Църкво Моя! Да не бъде!
Да изгубите ли Любовта на Отца?
Църкво Моя! Да не бъде!
Аз свидетелствам на всички Мои, че с тоя Печат ще въздигна сърцата им на стъкленото море. За да пеят Песента на Моисея и на Агнето с Божия Арфа в ръцете си! И да видят Божието възмездие над Ефрат, когато чашата на шестия ангел ще пресуши водите му!
Ето, запечатах ви!”

Leave a Reply