ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз зная, че верните с нетърпение са очаквали продължението на тази книга и съм сигурен, че са принасяли молитвите си пред нашия Господ и Бог. Защото след написването на първата част на “Вечните Белези на Обновлението” Сам Исус ми каза, че ще ме посвети във втората. Но както е писано, не зависи от онзи който иска, но от Този, Който дава. Затова благодаря за Милостта на моя Бог и Спасител. Защото всички ние имаме огромна нужда от Неговите видения, откровения и Съвършено водителство.
Искам да знаеш, че Исус имаше причина да ме подготвя дълго за продължението на тази книга. Тази причина аз разбрах по действието на Святия Дух в сърцето си. Защото Бог искаше от мен да видя как сегашното състояние на света преминава. И самите белези, с които светът започна да рухва и да се разпада, станаха буквално пред очите ми. Затова аз не мога да не реагирам на онова, което Бог допусна да се случи пред очите на всички ни.
Да, братко мой! Защото не е възможно Бог да подготвя нечие сърце във видения с новата Земя и същевременно да не му покаже каква ще е участта на старата…
И до днес стоят пред очите ми печалните картини от рухването на двете най-високи сгради на Световния търговски център в Ню Йорк. Тези сгради, които въплъщаваха успеха и величието на една нация и се издигаха високо над останалите, в един момент рухнаха. Рухнаха така категорично, с такова сгромолясване и грохот, щото за разумните не остава нищо друго, освен да видят във всичко това Божия пръст.
Да, именно Божият пръст! Защото, колкото до светските коментари и интерпретации на трагедията, те винаги са били такива, че светът търси видимите причини. И за едно информационно общество, свикнало с мигновените репортажи на CNN и BBC, трябваше да има приемлива причина и обяснение на такова нечувано, невиждано и дори немислимо събитие. И ето, че събитието е факт. Двата близнака-небостъргачи, станали олицетворение на най-силната в търговско и икономическо отношение нация, рухнаха пред очите на всичките й жители. И след ударът в “сърцето на Америка” новинарските емисии прокървиха с единствено натрапчивата мисъл и обяснение.
Това е тероризъм! Това е атака на ислямския фундаментализъм срещу устоите на цивилизацията!
Внимаваш ли в това, което чуват ушите ти и виждат очите ти? Внимаваш ли в онова, което светът иска да ти натрапи за единствено вярно и истинско?
Защото, колкото до извършителите на атентата, те наистина са ислямски терористи. Но ако се опиташ да видиш нещата от Небето, то тогава ще ти стане ясно, че силата не е в секирата, а в ръката, която я държи. А Бог допусна това зло, понеже има причини против най-тщеславната нация. Защото Евангелието на нашия Господ Исус Христос и до днес стои същото… Там, в страниците на Евангелието, стоят записани думи на нашия Спасител, които духовният човек непременно ще съотнесе към случилото се в Ню Йорк. Затова нека ти припомня думите на моя Господ. Защото след самото събитие в Америка аз бях на молитва пред Него и Го молех да ми даде обяснение на станалото. А Исус, като отговори на молитвата ми и дойде при мен, каза:
“Очите на Моите тепърва ще видят много язви от Божия Гняв. И разумните ще паднат на колене пред Мене. И ще заплачат пред Лицето на Отца Ми. Защото всички до един сте забравили думите Ми. Всички до един сте се отказали да внимавате и така никак не можете да видите, че ако Бог допуска зло, то е, понеже Сърцето Му е било твърде много разгневено против онези, които като блудници Го оставят…”
“А кои думи сме забравили, Исусе? Какво е трябвало да помним?”
Слушайки въпросите ми, Исус отговори:
“Нима не си спомняш какво говорих на човеците, когато Ми предадоха, че Пилат смесил кръвта на много галилеяни с жертвите им? Не им ли дадох тогава примера със Силоамската кула, която падна върху осемнадесет души, та ги уби на място?”
“Да, Господи! Имаше такъв случай в Евангелието. Тогава Ти предупреди на всеуслишание, като каза:
“Мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви, не; но ако се не покаете, всички така ще загинете. Или мислите ли, че ония осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха престъпници повече от всички човеци, които живеят в Ерусалим? Казвам ви, не; но ако не се покаете, всички така ще загинете…” (Лука 13:2-5)
Докато изявявах думите на моя Господ, стана така, че Гласът Му стана твърд и страшен. И Той с огнена строгост и пламък в Гласа Си ми каза:
“Мислиш ли, че онези три хиляди човеци, които умряха при срутването на търговските кули са били най-грешни от всичките човеци, та да загинат така? Мислиш ли, че те са били престъпници повече от онези, които останаха встрани от Божия гняв?
Но ето, устата Господна говори и ви казва, че ако не се покаете, всички така ще загинете. Защото никой от лидерите на църквите в Америка никак не видя, че ако и кулите на световния търговски център да паднаха, то кулите на търговския дух в Храма Ми останаха. И ако алчността и сребролюбието на светските търговци раздразни Лицето на Отца Ми и Той допусна наказанието им и възмездието им, то колко повече Го раздразняват онези, които търгуват със Словото Му, Името Му и Святото Му миро? Не виждат ли разумните, че истинският грях, който остана скрит от очите на Америка, бе именно грехът на последните Пилатовци и техните църкви? Грях, с който те наистина смесиха кръвта на мнозина с жертвите им! Защото когато Аз съм поръсил с кръвта Си мнозина, за да им дам Вечен Живот в Небето, става така, че те смесват кръвта Ми с жертвите, които правят към княза на този свят.
Да стои ли тогава кръвта Ми смесена с нечистите помисли на търговците в Храма? Да стои ли кръвта Ми върху кариеристи и грабители? Да стои ли кръвта Ми върху човеци-убийци и човеци-разбойници, които с лукавство и хитрост разменят вярата в Мене за вяра в користи и богатства на земята? И да вика ли вярващото сърце “Амин” на лъскавите костюми и златните пръстени на шоу-евангелистите? Да вика ли това сърце “Амин” на проповеди, които го учат, че Бог най-много благоволи в американски стандарти и доктрини? Да пеят ли днес устата “Господи, благослови Америка”, когато трябва с плач да извикат:
“Господи, изобличи Америка!”
В американски стандарти и доктрини ли благоволи Моят Отец? Не е ли по-скоро обратното? Не остави ли Той с мълчанието Си да се развият и да се укрепят бурените и плевелите на една човешка себеправедност, която ще остави мнозина във външната тъмнина?
Но ето, предупреждавам ви:
Както рухнаха кулите на световния търговски център, така ще рухнат Вавилонските кули на търговците в Храма! И рухването на последните ще е много по-голямо и страшно, понеже грехът им не е против човешките сърца, но е кървав гвоздей, забит в Сърцето на Праведния и Свят Господ! Защото Господ вашият Бог положи Кръвта Си и Живота Си на Кръст, за да ви даде пример да вършите Неговите дела.
А такива ли са делата Ми, каквито ги препоръчаха уродливите примери на американското тщеславие?
В миг, когато Божието Сърце очакваше от вас да бъдете даващи, а не продаващи, всички се втурнахте да тичате на корист и да бързате на грабеж.
Как не се намери един сред вас, който да извика, че това е зло? Защо Господ трябваше да говори само чрез сърцето на единия Си слуга, когато всички имате самочувствие, че сте Божии слуги, вършещи Божията Воля? Как я вършите вие тази Воля? Или как я вършат търговците, които печелят милиони долари от продаването на книги, дошли даром от Святия Дух за обща полза, а не за лично обогатяване? Чудно ли ви е тогава, че кулите на търговския дух в църквите са много по-високи и страшни от кулите на световния търговски център? Защото светът ще лежи в лукавия до самия свършек. Но да лежи ли с него и Църквата? Да стават ли търговци и кариеристи онези, на които заповядах да дават даром и да положат живота си за приятелите си? Да пълнят ли портфейлите си с пари от измама и грабеж, когато приютите са пълни с бездомни и скитници спят в кашони по улиците? Да се радвате ли на собствената си праведност, господа бизнесмени, когато дрехите ви са омърсени и от сърцата ви надничат змии и червеи? Чудно ли ви е тогава, че последните Пилатовци наистина са смесили кръвта Ми с жертвите ви? Какво друго да дойде като възмездие от Моя Бог и Отец, освен да разгради безплодните лозници и да ги остави за възмездие от враговете им? Защото и днес, когато Божието Сърце вече не може да търпи мерзостта в Храма, и Божията Милост не може да преброи храчките, летящи срещу нея, Отец Ми отваря Святото Си Слово, за да заяви против съдовете на гнева Си:
“Сега ще пея на любезния си, песен на обичния си за лозето Му. Любезният ми имаше лозе на много тлъсто бърдо. Окопа го и очисти го от камъните, и насади го с отбрана лоза, съгради кула всред него, изкопа още и лин в него; и очакваше сладко грозде, но то роди диво. И сега, ерусалимски жители и Юдови мъже, съдете, моля, между Мене и лозето ми. Що повече бе възможно да се направи за лозето Ми, което не му направих? Защо тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си; ще махна плета му, и то ще се похаби; ще разбия оградата му и то ще се потъпче; и ще го запустя; не ще да се подреже, нито прекопае, но ще произведе глогове и шипки; ще заповядам още и на облаците да не валят дъжд на него. Защото лозето на Господа на Силите е Израилевият дом, и Юдовите мъже са садът, който Го зарадва; и Той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие, правда, но ето вопъл. Горко на ония, които прибавят къща на къща, и събират нива с нива, докато не остане място, и вие си направите да живеете сами всред земята! Господ на Силите ми казва в ушите: Наистина много къщи ще запустеят без жители, даже големи и хубави къщи…” (Исайя 5:1-9)
Ето, предупреждавам ви:
Много църкви ще запустеят без жители. Даже големи и хубави църкви. И наместо с жители от Небесния Ерусалим ще се напълнят с чеда на врачки и рожби на прелюбодейци! Защото, ето, Отец Ми ще вдигне ръката на Милостта Си и неприятелите ще възлязат пред портите на търговците. За да сложат хомот в устата им и верига на нозете им. Понеже вие, търговци, сложихте хомот на Господната уста и верига на Господните нозе. И с каквато мярка сте мерили, с такава Отец Ми ще ви отмери!
Който не приеме тези Мои думи, той никак няма да намери зазоряване в живота си. Защото Господ вашият Бог е Свят Бог. И ако някой сее против Името Му вятър на лукави и извратени думи, непременно ще пожъне буря. Защото бурите все още не са започнали…”
Думите на Исус бяха изречени с такава власт и сила, щото накараха сърцето ми да се смири и аз паднах на лицето си пред моя Спасител, като Му казах:
“Господи, смили се над нас! Нека ръката Ти бъде простряна, за да ни скриеш и опазиш в Благостта Си и Милостта Си…”
А тогава Исус продължи:
“Благост и Милост ще следват онзи, който показва Благост и Милост. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Но ако някой изнасилва сърцата на бедните и безимотните и никак не иска да дава даром, но се обогатява с пот и кръв на сиромаси, то в Името и Святостта на Отец Ми се заклевам, че Гневът Ми ще преследва такъв до свършека и Аз непременно ще му въздавам с огнени язви и страдания през цялата вечност! Защото няма ни един, който да не плати за мерзостта си да разменя Моя Образ с образа на звяра и Моето учение с учението на лъжепророка. Ето затова ви призовавам да последвате пророка Ми във виденията, които сега ще му дам. Понеже, ако ги забавих, то бе, за да се явят делата на Отеческия гняв против онези, които живеят по лицето на земята, а не пребъдват със сърцата си в Небесните места. Защото новата Земя, която Отец Ми създава, не прилича по нищо на тази земя, която е пълна с проклинание и насилство, ужас и грабеж. И ако Апостолът Ми Петър ви предупреди, че този свят е предаден на огън и че огнените стихии ще поядат всичко в него, то колко от вас разбират, че днешното мълчание на Отец Ми е просто натрупване за огън. Защото мнозината са решили, че ще грешат, докато Отец Ми не ги удари и изобличи…
Но ето, заявявам Святи думи от устата Си:
Ако някой иска да бъде ударен от Отец, то нека да приеме изобличението, идещо в Словото на слугите Му пророците! Защото друг удар за Спасение от Отец Ми няма да има! Но ако не приемете призива Ми за покаяние и останете търговци и теолози, като безчинствате в Храма Ми и блудствате със самия дявол, то тогава бойте се и лелекайте за Деня на Божия Гняв! Защото той е твърде страшен и кой е оня, който ще го изтърпи?…”
Скъпи ми братко! Моля те да смириш сърцето си пред въпросите на Исус. Защото очите ти и днес гледат самодоволни физиономии на човеци, които са убедени, че ще издържат на Божия критичен поглед. Но ти по-добре бъди от онези, които плачат за Милост и Благост, като показват Милост и Благост. А колкото до съвършената надежда и упование в сърцето ти, то приеми, че тази книга от Исус е верен знак за теб. Знак, че Божието благоволение ще подари на едни от нас новото Небе, а на други – новата Земя. Но и за двете поколения пътят днес е толкова стеснен, щото да не премине ни един човек, но само Исус, Който би живял в сърцето му. Защото новият Небесен човек непременно ще има в себе си Образа на Исус, Който е на Небето. А новият земен човек непременно ще притежава Образа на Исус, Който живя на земята. Амин и Амин!

Leave a Reply