ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – IV ГЛАВА

4. ИЗЧАДИЯТА НА ЛЪЖЕПРОРОКА

(Пророческо видение за другото благовестие в отстъпилите църкви)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз не зная дали можеш да си представиш колко голямо може да бъде проклятието от една земна болест, свързана с тумор. Аз не зная дали можеш да погледнеш на света през съсипаното съзнание на един човек, обречен да умре и да не намери изцеление за болестта си. Но аз със сигурност мога да ти дам свидетелствата на живота си и на слугуването си на Исус. Защото най-болезненото в моя живот и в моето свидетелство остана фактът, че се опитах да изцеля туморите и проказите на Вавилон, но те не се изцелиха. Опитах се да изцеля най-страшните ракови заболявания и най-страшните прокази, но напук на всичката ми надежда, на всичките ми молитви и на всичките ми духовни усилия, туморите станаха още по-големи, а проказите вече започнаха да миришат на мърша.
Всъщност – в живота ми се сбъдна писаното за всичките Божии слуги, положили живота си за изцеляване на неизцелимото:
“Опитахме се да целим Вавилон, но не се изцели; оставете го, и нека отидем всеки в страната си, защото присъдата му стигна до небето, и се възвиси дори до облаците. Господ изяви правдата ни; дойдете и нека прикажем в Сион делото на Господа нашия Бог…” (Еремия 51:9-10)
Ето така, по силата на писаното, Господ съвсем скоро ще ми заповяда да оставя Вавилон и да въздигна делото си в Сион. Защото до свършека на света тия, които живеят в Сион, ще познаят, че Господ е имал пророк и е говорил чрез него. Но колкото до останалите, които продължават да живеят във Вавилон, то аз вече настръхвам и се ужасявам от сетнината им. Защото от всичките поражения на тъмната троица, най-страшни и най-проклети са пораженията, които идват чрез лъжепророка. И ако и всякакви болести да са били изцелени чрез силата на едно или друго лечение, то туморите и проказите на лъжепророка няма да бъдат изцелени довека…
Може би ще попиташ защо. И аз ще ти отговоря така:
Иди в някоя болница и потърси отделението за онкоболни. А след това попитай всеки от тях иска ли изцеление. Бъди убеден, че в сто процента от случаите хората не просто ще искат изцелението, но сълзи ще задавят очите им докато ти отговарят.
А сега посети една тщеславна конференция. И като минеш най-отпред, попитай тези на първите столове дали искат да бъдат изцелени от тумора, който ги е погълнал и умъртвил. И тогава бъди убеден, че въпросът ти ще бъде счетен за проява на безумие.
Как е възможно да наричаш болни тия, които се имат за благословени, начетени, просветени, доктринални, и най-вече – праведни и святи? Как е възможно да наричаш просперитетът им сребролюбие, търговията им – нечестие, теологията им – грим на Езавел?
И ако искаш да видиш не само туморите, но и проказата, то потърси някое място, буренясало от езически традиции, от икони и свещи, от кадилници и епитрахили, от курбани и гробища, от бради и калимявки, от камбани и клепала, от тропари и акатисти, от панихиди и литургии, от жития и попска омилетика. И като идеш сред всичките поклонници, които се блъскат да погинат всред омайващия тамян, попитай ги искат ли изцеление от проказата. А тогава бъди сигурен, че от устните на всички ще изригне такъв вулкан от “анатема”, щото като “неразумен юрод” ще трябва да ги оставиш да вярват в каквото си искат.
Разбираш ли сега защо Вавилон не се цели?
Именно защото всичките му поклонници се имат за здрави в собствените си очи. А кой здрав човек бърза да ходи на лекар? Кой здрав човек плаче за болест, чието наличие в тялото му той отрича от цялото си сърце?
Но ако ти наистина искаш да разбереш колко страшни са туморите и проказите на лъжепророка, то се приготви да повярваш на видението, което Исус разкри пред очите ми. Защото Той отново започна да ми говори, като казваше:
“Проказите и туморите наистина са най-страшните болести, които дяволът изпрати против Моето Тяло. И ако някой би казал, че тия болести са разболели Господ, то такъв нека признае, че в Господното Тяло не се задържа нищо нечисто.
Нищо подобно, люде Мои! Моето Тяло е здраво и Свято, както и Аз съм здрав и Свят. Но ако някъде има болест, то тя се е случила вън от Моето Тяло, вън от Святия Дух, вън от Божието Присъствие.
Защото в Божието Присъствие не може да вирее нито един вирус и нито една бактерия, нито една гъбичка и нито един микроб, нито една проказа и нито един тумор.
И както казах на слугата Си, така казвам и на вас:
Всички болести и язви на тъмната троица касаят не Мен и не Моето Тяло, но Вавилон, който е религиозното царство на дявола. Тъй щото ако някой е духовно болен, то такъв е болен не в Мене, но във Вавилон. И ако някой е станал дяволско изчадие, то такъв е станал изчадие не в Мене, но във Вавилон.
Затова вижте и последното от виденията против изчадията на тъмната троица, което давам на пророка Си. Защото това е видение, свързано с проказите и туморите на лъжепророка…”
След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред очите ми се разкри видение. И ето, че аз отново виждах димящата и обгорена земя. Но този път очите ми съзряха търкалящи се парчета от сгурия, които с тътен и грохот поглъщаха всичките човеци, които биха намерили около себе си. А тогава Исус вдигна десницата Си и посочи към една от димящите сгурии, като ми казваше:
“Ела след Мен. За да видиш отблизо що ще рече измамата на лъжепророка, която атакува човешките сърца с проказа…”
С огромно вълнение последвах моя Господ. И колкото повече се приближавахме до сгурията, толкова повече аз виждах, че това бяха дяволски микроорганизми, които се размножаваха с чудовищна бързина. Те поглъщаха човешки сърца и ги присаждаха към себе си, тъй щото сърцата вече ми изглеждаха като изродени клетки. И във всяка от тия клетки пламтеше огънят на дявола, като я правеше да дими. Самата гледка беше толкова страшна, щото дръпнах ръката на Господ, като Го попитах:
“Какво ми даваш да видя, Исусе?”
А Господ ми отговори:
“Аз ти давам да видиш как се ражда едно сатанинско тяло, заразено от проказа. Но ти сега виж микроорганизмите и Ми кажи:
Прави ли ти впечатление с колко голяма сила те привличат сърцата и ги присаждат към себе си?”
“Да, Господи мой! Аз забелязвам, че всеки от тия микроорганизми има пипала, подобни на камшичета. И когато те се стрелнат към някое сърце – пробиват го и го придърпват. Но как да си обясня самите микроорганизми, Исусе?”
В отговор на въпроса ми Спасителят каза:
“Разбирай тия микроорганизми, като човеци с дух на проказа. Защото именно за тях предупреди Апостолът Ми Петър в посланието си, като каза:
“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното погубление не дреме…” (2 Петрово 2:1-3) 
И ето, момчето Ми – самите пипала, които излизат от тия микроорганизми, са гибелните ереси. А ти знаеш ли какво е гибелната ерес?”
“О, Исусе! Гибелна ерес ще рече някой да размени Духът на Божието Слово за похотливите дела на смъртната плът. А точно тогава Пътят на Истината се похулва и идва страшната погибел…”
“А каква по-голяма погибел от проказата? Какъв по-голям ужас от тоя – да пребъдваш в тяло, което преди още да е било родено, вече е умъртвено и се разкапва и разпада? Какъв по-голям ужас за човеците от тоя – да търсят Спасение и Вечен Живот в човешката религия, а не в Христовата Истина?
Но ето така изглежда атаката на човеците-прокази. Тя е по-старата, по-древната и следователно – по-утвърдената. И ако някой иска да я забележи отблизо, то такъв нека наблюдава делата на християнската религия от които се възторгва и запленява целият свят. Защото с гибелните ереси прокажени са предавали проказата си напред в поколенията. И тая проказа всякога е откъсвала човеци от света, но не и човеци от Святия Дух…”
“Да разбирам ли тогава, Господи, че проказата просто е била демоничната алтернатива на Твоята Църква през всичките векове на земята, откакто съществува Твоя Нов Завет?”
“Точно така Ме разбирай! Защото става дума именно за проказа, сиреч, за нечисто учение, което омърсява и прави нечисти сърцата, които се събират в нечисто духовно тяло. А когато в такова тяло няма Дух на Живот, но има дух на смърт и погибел, то има всички белези на болестта проказа – да окапва, да се разлага и да се разпада.
Но ето, Господ сега отваря устните Си и призовава всичките Си чеда, като им казва:
Люде Мои! Отстъпете от човешката религия и не се допирайте до гибелните ереси на християнството, дошли от духа на света, а не от Духа на Отца!
Защото човешката религия е древното дело на лъжепророка, който е духът на Антихрист. Дело, с което той напълни света с идолопоклонство, религия и най-отявлен окултизъм.
Но както има древно дело на лъжепророка, така има и едно дело, което той извърши в последните дни на земята. Защото до човеците-прокази лъжепророкът докара и човеците-тумори. И ако проказата е действала в тия, които никога не са познавали Бога, то туморите подействаха в тия човеци, които познаха Бога, но не Го прославиха като Бог. И като се извратиха в мъдруванията си, помрачиха сърцата си. Затова виж сега и втората димяща сгурия…”
След последните Си думи Господ посочи с ръка към друго място в долината, тъй щото очите ми видяха и самата димяща сгурия. А когато я приближихме достатъчно, забелязах, че в сгурията имаше микроорганизми, които бяха ракови клетки. Снабдени отново с пипала, като камшичета, те бързаха да прободат всяко човешко сърце, което се намираше до тях. А след това, като го присаждаха до себе си, правеха го да започне да гние. Тогава, стреснат от прекомерния ужас за очите си, аз през плач попитах Исус:
“Какви са тези изчадия, Господи мой? Какви са тези човеци, които толкова усърдно простират пипалата си, за да пробиват човешките сърца и да инжектират в тях смъртта на лъжепророка?”
В отговор Господ ми проговори, като каза:
“Това са човеците-тумори. Това са изчадията на лъжепророка, на които е поверена измамата на последното време. Те са силни да простират пипалата си и да пробиват човешките сърца с най-изкусителните сатанински измами от създанието на света. И ето за тия човеци-тумори Апостолът Ми Павел предупреди в посланието си с думите:
“А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла…” (1 Тимотея 4:1-2)
Виждаш ли дима на туморните клетки, които убиват и съблазняват човеците? Не е ли той поради прегорялата им съвест? Виждаш ли и предупреждението на Павел, че става дума за отстъпление от вярата? А не отстъпват ли от вярата тия, които веднъж вече са били във вярата? И сега разбираш ли, че наистина става дума за тумори в Тялото, които бързат да лишават и откъсват от Божия Дух човеците, тъй щото сърцата да изгубят Живота и да бъдат погубени от смъртта?
А колко от Моите, гледайки на човеците-тумори, ще си спомнят, че Апостолът Ми Петър предупреди за тяхната активност:
“Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия; оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата…” (2 Петрово 2:13-15)
Но, кажи Ми, какъв беше пътят на Валаам Веоров?”
“О, Исусе! Това е пътят на един пророк, който прие користи, за да прокълне Израил, но Сам Отец го изобличи и възпря лудостта му…”
“А кой ще възпре лудостта на днешните лъжепророци? Кой ще простре Меч против примамките им? Кой ще отсече пипалата им, с които примамват неутвърдените души?
Впрочем, виж сега от съвсем близо какви са пипалата на човеците-тумори. Защото ще ти дам да видиш самите сатанински духове, които изстрелват пипалата им…”
След тези Свои думи Господ ме приближи до един от човеците-тумори и то точно в миг, когато той се готвеше да простре пипалата си към едно човешко сърце. И ето, че в самия тумор се яви образа на духа на Езавел. И тогава пипалото мигновено се стрелна към сърцето, като му казваше:
“Учи теология! Завърши теология, за да познаеш Бога!”
“Амин! Така ще сторя!” – отговори сърцето, без да познае чародейния натиск. И ето, че туморът вече го беше хванал с примамката си. И като го откъсна от Живота на Бога, прилепи го към измамата на лъжепророка. Но с това атаката никак не свършваше. Защото след образа на Езавел, в него се появи духът на Мамон. А тогава човекът-тумор простря другото си пипало към човешкото сърце, като му казваше:
“Вярвай в просперитета! Сей пари и ще пожънеш много пари! Участвай в божия бизнес и инвестирай в божията търговия. Така бог ще ти даде благоденствие и голям успех…”
“О, алелуя! Това е чудесно!” – отговори отново сърцето. А тогава отсред самото пипало на тумора излезе ръжда, която изпълни сърцето и го направи още повече да потъмнее. И ето, че човекът-тумор радостно размаха примамките си, като казваше на лъжепророка:
“О, боже! Прибавих още една душа в царството ти! Не заслужавам ли поощрението ти?”
Погнусата в сърцето ми беше стигнала своя връх. И аз, като паднах в нозете на Исус, казах Му:
“Моля Ти се, Господи! Простри ръката Си и защити неутвърдените души! Не позволявай на човеците-тумори да се наслаждават на примамките си! Смъмри духа на теологията и чародейството! Смъмри духа на алчността и сребролюбието!”
На тия мои думи Господ с гневен Глас ми отговори, казвайки:
“А какво вършеше твоят Господ през последните осем години чрез тебе? И какви бяха делата Му, които извърши чрез слугата Си? Не осъдих ли чрез свидетелството ти Езавел, Корей и Мамон? Не изобличих ли великата блудница Вавилон? Не я ли оголих? Не съсипвах ли сърцето на дявола с всяка нова книга, която ти давах? Какво повече можеше да иска Моето Тяло от Главата Христос освен да получи зеницата на окото Ми? Тая зеница, с която цялото Тяло бива осветено, посветено и просветено!
Но ето, момчето Ми – фактите са такива, каквито са!
Вавилон не се изцелява и раните му са люти и ужасни!
Проказата не се цели и ракът не се лекува!
Разлагането не може да се спре и туморът не се изцелява!
И на тия, които им харесва да жертват на идоли и бесове, ще продължат да жертват на идоли и бесове! И на тия, които им харесват традициите и езическите мерзости, ще продължат да се упражняват в традицията си и да се разлагат в езическите си мерзости! И на тия, които им харесва да бъдат гримирани, ще продължат да се гримират. И на тия, които им харесва да търгуват и печелят, ще продължат да търгуват и печелят. И на тия, които им харесва проповядването на човеци-тумори, ще продължат да обожават пипалата им и да посещават конференциите им. Но на всичките Божии чеда Аз днес ще кажа:
Люде Мои!
Има две поколения на земята!
Чеда на Бога и изчадия на лукавия!
Чедата на Бога живеят в Неговото Свято присъствие и се управляват от Неговия Свят Дух! А изчадията на лукавия живеят в мерзостта на погиващия свят и се управляват от тъмния демоничен триумвират – змеят, звярът и лъжепророкът!
Днес Аз направих явни за сърцата ви изчадията на тъмната троица! Човеците-вируси и човеците-бактерии, човеците-гъбички и човеците-микроби, човеците-прокази и човеците-тумори!
С тяхната сила и с тяхната активност дяволът приготвя духовното си тяло за явлението на човека-Антихрист! С тяхната сила и с тяхната активност земята ще се напълни с проклети и отречени от Бога меса и трупове. За да дойде мигът на Божият яростен Гняв. Миг, когато ангелът на Отца Ми ще заповяда на всичките птици, които летят в Небето, за да се съберат за великата Божия вечеря:
“Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи…” (Откровение 19:17-19)
И ако Моите не искат да се намерят сред тези мъртви меса, разложени от прокази и от тумори, от гъбички и красти, от кашлици и от разстройства, то днес и сега се възвърнете към Мене и влезте в Моето Тяло! Днес и сега се покайте от живота в греха и от измамата на плътта! Днес и сега се отречете от човеците, които нямат Моя Образ на слуга, нито проповядват Истината на Моя Свят Дух!
За да живеете далече по-горе от изчадията на тъмната троица!
За да бъдете Дух от Духа Ми, Живот от Живота Ми и Святост от Святостта Ми!
Аз го изговорих, Аз го изрекох!”

Leave a Reply